”Der er meget stor forskel på hvor godt børnene er reguleret i forhold til mødrenes uddannelsesmæssige baggrund. Allerede et år efter diagnosen viser forskellene sig i langtidsblodsukkeret, og vi kan se, at forskellene holder sig hen over årene,” siger sundhedsøkonom Niels Skipper, Aarhus Universitet.

Kortuddannede mødre har sværere ved at styre børns diabetes

Nyt dansk studie viser, at mødrenes uddannelsesniveau har stor betydning for langtidsblodsukkeret hos børn med type 1-diabetes.

Børn med af kortuddannede mødre har et markant højere langtidsblodsukker, og det er bekymrende, fordi et højere langtidsblodsukker kan forøge risikoen for alvorlige følgesygdomme senere.

Studiet har kigget på 4.079 danske børn med type 1-diabetes i perioden 2000-2013 og inddelt dem i fire grupper efter mødrenes uddannelsesniveau. Uddannelsesgrupperne er: Folkeskolen eller en ungdomsuddannelse som længste uddannelse, en faglig uddannelse, en bachelorgrad eller som minimum en kandidatgrad fra universitetet.

”Der er meget stor forskel på hvor godt børnene er reguleret i forhold til mødrenes uddannelsesmæssige baggrund. Allerede et år efter diagnosen viser forskellene sig i langtidsblodsukkeret, og vi kan se, at forskellene holder sig hen over årene,” siger sundhedsøkonom Niels Skipper, Aarhus Universitet.

Han står bag undersøgelsen, der er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Diabetes Care.

Diabetesforeningen mener, at det nye studie underbygger, at der er behov for en særlig indsats for de familier, der har svært ved diabetes.

”Studiet bekræfter os i, at nogle familier har brug for mere hjælp til at sikre en god hverdag med diabetes og et stabilt, lavt langtidsblodsukker. Det må og skal vi som samfund have fokus på. Vi skal give alle børn med diabetes de bedst mulige betingelser for et godt liv, uanset om mor er professor, pædagog eller postbud. Børnene skal leve med deres diabetes resten af livet, og det er derfor vigtigt, at vi sætter tidligt ind,” siger børne- og ungekonsulent i Diabetesforeningen Ida Astrup Jørgensen.

Hun peger på, at ønsket fra familierne ikke blot er øget støtte fra sundhedsvæsenet, men også fra ressourcepersoner, der kan tage over i skoler og institutioner. Diabetesforeningen arbejder selv for at støtte familier med et barn med diabetes med blandt andet rådgivning, kurser og netværksgrupper i samtlige fem danske regioner. Der er yderligere initiativer på vej, hvor familierne kan få hjælp fra en frivillig mentor, der selv har diabetes inde på livet.

Tags: ulighed

Like eller del denne artikel