Græsrodsbevægelse sætter psykiatri på den politiske dagsorden

Debat

Af Mikkel Rasmussen
Speciallæge i psykiatri
Regionsrådsmedlem i Region Midtjylland
Formand for Psykiatri-Listen (P)

DEBAT: Psykiatrien fylder alt for meget for alt for mange danskere og fylder tilsvarende skræmmende lidt på den politiske dagsorden. Det skal vi ændre, skriver Mikkel Rasmussen, psykiater og medlem af det midtjyske regionsråd for Psykiatri-listen. Han er en af initiativtagerne til en happening om psykiatrien på Christiansborg på lørdag.

På lørdag d. 1. juni kl 12-16 sætter vi fokus på en #VærdigPsykiatriForAlle med en happening på Christiansborg. Happeningen byder bl.a. på psykiatri-taler, musik og performance art. Professor Poul Videbech fra Psykiatiren i Glostrup og projektleder Johanne Bratbo fra "En af Os" er blandt dagens talere, og programmet er fortsat i skrivende stund i udvikling, og flere kommer til.

Psykiatrien fylder alt for meget for alt for mange danskere og fylder tilsvarende skræmmende lidt på den politiske dagsorden. Det skal vi ændre.

Psykiatrien styrtbløder og har samtidig en stigning i antallet af patienter og behovet for behandling. Der mangler både hænder og senge. Og det gælder både i hospitalspsykiatrien og socialpsykiatrien. Det er en meget alvorlig situation, som kalder på akut handling og en langsigtet plan, som kan stabilisere og derefter udvikle psykiatrien.

Bedre vilkår – fra akutmodtagelse til Regionsråd til græsrodsbevægelse

I 2017 etablerede jeg sammen med flere andre fagfolk fra psykiatrien Psykiatri-Listen og ville gå via den regionspolitiske arena for at påvirke psykiatrien. Vi lykkedes med at komme i Regionsrådet Midtjylland.

Det er en svær kamp, da man kan prioritere millioner i regionen, men når et område er udsultet på flere milliarder, så er det primært nationalt, at den kamp skal tages. Der er langt ind til politikerne på Christiansborg både som borger, som fagperson og som regionspolitiker.

De seneste par år har der været mange forsøg på at tænke ud af boksen og i realiserbare alternativer. Blandt andet har jeg arbejdet på, hvorvidt en landsindsamling til psykiatriområdet var en mulighed. Flere organisationer var interesserede, og vi brugte et år på at forsøge at realisere dette, men på daværende tidspunkt var det for risikofyldt.

Op til folketingsvalget 2019 er der mange mindre events rundt om i landet., Fantastiske initiativer og intentioner, men der mangler noget koordinering for at give alle de individuelle tiltag en stærk fælles stemme, som har mere pondus, og som kan skabe national bevågenhed på psykiatrien.

I frustration ville jeg gerne forsøge mere proaktivt at lave en åben happening sammen med Psykiatri-Listen og kontaktede flere organisationer for at høre, om de ville være med til noget mere storstilet. Det blev hurtigt klart, at det er svært at mobilisere enighed med 30-50 individuelle organisationer, som har forskellige vinkler ind i psykiatrifeltet. Tiden er knap, og valget nærmer sig hastigt.

Vi prøvede i Psykiatri-Listen at vende alt på hovedet og tænke radikalt anderledes. Den 14. maj etablerede jeg en åben Facebookgruppe for at se, om jeg kunne få folk med på ideen på en mere græsrodsbaseret vinkel. Det gjorde jeg sammen med Erik Gaarmann, bestyrelsesmedlem i Psykiatri-Listen og psykiatribruger.

#Værdigpsykiatriforalle – flere kasketter men samme kittel

Jeg har mange gange mødt modstand, når jeg har talt om psykiatrien offentligt eller har forsøgt at lave samarbejde for at få ørenlyd på Christiansborg, fordi man udefra ser mig mere som politiker end fagperson, selvom det er faget der bragte mig ind i politik og ikke politiske ambitioner.

Så selvom Psykiatri-Listen som fagpolitisk parti er initiativtager til en happening, var det vigtigt for mig at gå dybere ned på græsrodsniveau, så sagen kom i højsæde, og alle kunne være med, uanset hvilken faglig organisation eller patient- eller pårørendeorganisation, man var medlem af. Ja selv politiske organisationer.

Derfor inviterede jeg Mads Trier-Blom, som jeg kender perifert fra hans arbejde med foredrag om psykisk sygdom og sundhed. Trier-Blom har oprindeligt brugerbaggrund, har været aktiv i En af Os og er bestyrelsesmedlem i Depressionsforeningen.

Der kom flere medlemmer til, og vi endte slutteligt med to yderligere medlemmer i en fælles styregruppe på fem personer. De to sidste medlemmer er Katrine Bregner Bromer, som er forfatter under alias Ka Br2 samt Malene Adler, cand.mag., igangsætter af lokalt Forældrenetværk for handicapfamilier og medlem af Landsforeningen Autisme/Kreds Vestegnen og DH Albertslund.

Græsrodsbevægelsen begyndte at tage form.

Giv psykiatrien stoltheden tilbage – fra pæne lapper til solidt fundament

Der har været skrevet rigtig meget om psykiatrien, og alle de horrible fakta har været ude i medierne mange gange, men alligevel er der ingen på Christiansborg, der har plukket de lavthængende frugter, som den udsultede psykiatri er blevet til over de sidste årtier.

Sundhedsstyrelsen er kommet med anbefalinger til forbedringer i psykiatrien siden 2009 og herefter årligt, og mange af disse er bare gentagelser fra forgangne år, fordi anbefalingerne ikke er blevet taget seriøst i hverken Folketinget eller af Regeringen de sidste 10 år!

Vi skal gøre psykiatrien tydelig. Vi skal ikke have politiske skåltaler, men direkte samtaler mellem politikere, befolkning, ildsjæle og alle de, der har berøring med psykiatrien. Tiden kalder på handling! Vi måtte i gang med en happening under tanken: ”Show it – dont just tell it”.

Fem flade græsrødder og over 4.000 aktivister

På førstedagen den 14. maj eksploderede facebookgruppens størrelse med 1000 medlemmer på det første døgn. Herefter gik det hurtigt.

På en uge var vi oppe på 3500 medlemmer, og aktuelt er vi oppe på 4700 medlemmer i græsrodsbevægelsen. Med kun kort tid til både folketingsvalg og tidspunktet for happeningen fire dage før valget, har vi travlt. Vi accepterer det kaos, der er, når intet er planlagt fra start. Vi bygger vejen, imens vi løber hen ad den.

Styregruppen kender ikke alle sammen hinanden, og vi rækker fra Nordjylland til Midjylland til København og Vestegnen. Vi jonglerer ad hoc med en vild kombination af videomøder, telefon, chat og email og diskuterer, beslutter, koordinerer og samarbejder. Det fungerer faktisk forbavsende godt! Alle er med, alle deltager, og vi rykker.

Der kom hurtigt livlig aktivitet i den åbne facebookgruppen, og vi valgte at køre en hel åben proces med døgnrapporter hver dag, så folk kunne følge med i det løbende arbejde, og hvor langt vi var kommet.

Det tog lidt tid i starten at få tilladelserne i hus til en happening både fra kommune og politi, men samtidig med dette var vi nødt til allerede at gå i gang med at finde talere, musikere, få inspiration til events på selve dagen osv. Der er et stort fælles engagement hos de mange medlemmer af facebookgruppen og inspiration til indhold på dagen tikker løbende ind.

Vi lavede også en åben konkurrence for et fællesskabende hashtag for Happeningen, som endte ud i #VærdigPsykiatriForAlle.

Medierne kigger med

Medierne fik ret hurtigt øje på gruppen, og Dagens Medicin greb den først med et par artikler og senere en leder, som opfordrede folk til at møde op. P6 radio kommenterede også på Happeningen allerede få dage efter gruppens oprettelse. Tusind tak for at se potentialet i os.

Peter Qvortrup Geisling har været meget interesseret, og vi har haft tæt kontakt løbende. Og også dejligt at se, at DR har haft fokus på psykiatrien. Vi håber, at DR vil dække begivenheden på selve dagen den 1. juni kl.12-16 på Christiansborg Slotsplads.

Græsrodsarbejdet forplantede sig ud i den åbne facebookgruppe, hvor et medlem lavede en profilramme til facebook (tak Inge) og kunstnere kom på banen mhp. at lave flyers og samtidigt noget permanent som kunne videregives til en ny kommende regering, så de ikke glemmer psykiatrien i de fremtidige forhandlinger om finansloven.

Programmet er i skrivende stund stadig under udarbejdelse, men allerede nu er der flere sikre talere og events som vil ske i løbet af dagen.

De næste 5 dage

De næste skridt er at skabe mulighed for transport til København for alle de mennesker, der er sårbare og at finde aktivister og hjælpere til selve dagen. Der kommer også en opfordring til alle om at dele billeder af sig selv med selve hashtaget #VærdigPsykiatriForAlle,m så der kommer opmærksomhed på begivenheden via de sociale medier.

Ringe i vandet

I kølvandet af den eksploderende interesse er der dukket støtteevents op. For de der ikke har mulighed for at møde op i København den 1. juni, er der bl.a. igangsat en støttebegivenhed i Skanderborg under samme hashtag samme dag (tak Bernd), og en privatpraktiserende psykiater har opfordret alle danske motorcyklister til at køre med ham samlet fra Brenderup mod København den 1. juni for at støtte en værdig psykiatri for alle (tak Niels-Anton).

Det store spørgsmål er nemlig til syvende og sidst: Hvordan skaber vi en værdig psykiatri for alle? 

Det drejer sig nemlig om dig og mig og vores nærmeste.

Psykisk sygdom skaber ringe i vandet og påvirker direkte eller indirekte en stor del af den danske befolkning. Det drejer sig om sundhed og velfærd. Det drejer sig om mental sundhed i Danmark, og det skal ikke glemmes, gemmes eller ignoreres i en valgkamp, når hver tredje dansker bliver ramt på psyken på et eller andet tidspunkt i deres liv.

Mange har vist interesse - tidligt og undervejs i processen med happeningen. Det er utroligt fantastisk og mange TAK.

Man kan stadig bidrage eller følge med. Find os på Facebook.

 

Like eller del denne artikel