Nye anbefalinger fra Medicinrådet

Medicinrådet har sagt både ja og nej til hæmatologiske lægemidler. ja til et lægemiddel til blødersygdommen hæmofili A og nej til et lægemiddel til en bestemt type lymfekræft.

Medicinrådet anbefaler Jivi som mulig standardbehandling af patienter med hæmofili A fra 12 år og opefter.

Hæmofili A er en arvelig blødersygdom, der skyldes manglende faktor VIII i blodet, som er nødvendig for at stoppe blødninger. Cirka 400 patienter i Danmark har sygdommen.

 Jivi er et såkaldt FVIII-præparat. Tilførsel af faktor VIII forebygger blødninger i muskler og led, som på sigt kan medføre invaliditet samt forhindrer, at en større blødning bliver livstruende. Patienter, som har sygdommen i svær grad, får infusioner med faktor VIII tre-fire gange om ugen. Patienter, som har blødninger hyppigt eller har vanskelig veneadgang, vil oftest blive tilbudt et faktorpræparat, som har forlænget halveringstid, som Jivi har. Hermed kan patienten enten opnå bedre blødningsdækning ved samme antal infusioner eller i stedet modtage færre ugentlige infusioner.

Baggrunden for anbefalingen er, at Medicinrådet konkluderer, at der er et rimeligt forhold mellem Jivi's kliniske merværdi, som er vurderet til 'ingen merværdi' og omkostningerne ved behandlingen sammenlignet med Elocta, men i mindre grad sammenlignet med Adynovi.

Medicinrådet er i gang med at udarbejde en behandlingsvejledning for hæmofili A, hvor der blandt andet bliver taget stilling til, hvilken plads Jivi har i forhold til andre lægemidler til behandling af hæmofili A.

Nej til et lægemiddel til en bestemt type lymfekræft

Medicinrådet har besluttet ikke at anbefale CAR T-cellebehandlingen Yescarta (axicabtagene ciloleucel) som mulig standardbehandling til voksne patienter med relaps (tilbagefald, red.) eller refraktær (reagerer ikke på behandling, red.) diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL), efter mindst to linjer af systemisk behandling.

Diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL) er en aggressiv kræftform, som diagnosticeres hos cirka 500 patienter årligt i Danmark. Omkring 100 af patienterne med DLBCL reagerer ikke på behandling eller oplever tilbagefald efter to eller flere linjer af systemisk behandling. Heraf forventes cirka 25-50 patienter årligt at være kandidater til Yescarta, vurderet på baggrund af alder, performancestatus og tidligere behandling.

Denne patientgruppe tilbydes aktuelt kemoterapi. Hvis sygdommen er kemosensitiv, kan allogen knoglemarvstransplantation anvendes til at konsolidere behandlingen og er potentielt helbredende. Hvis der ikke er mulighed for allogen knoglemarvstransplantation, kan det ikke forventes, at tredjelinjebehandling vil være helbredende.

Baggrunden for afvisningen er, at Medicinrådet vurderer, at der ikke er et rimeligt forhold mellem Yescarta's kliniske merværdi, som er vurderet som 'ikke-dokumenterbar', og omkostningerne ved behandling, sammenlignet med bedste tilgængelige behandling.

Evidensens kvalitet vurderes at være meget lav, og Medicinrådet mener, at der er behov for et mere solidt evidensgrundlag for at kunne vurdere den kliniske merværdi, sammenlignet med den bedste tilgængelige behandling.

 


 

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os