»Der er enighed om, at det at være i effektiv behandling, udskyder tidspunktet, hvorpå sygdommen udvikler sig til at blive progressiv – man udskyder ganske enkelt den tid, der går, indtil behandlingen ikke længere har effekt,« siger Per Soelberg Sørensen.

Knap 30 pct. af danske sclerosepatienter er ubehandlede

I Danmark er knap 30 pct. af patienterne med multipel sclerose ikke i behandling, viser et nyt studie, der har set på forekomsten af ubehandlede MS-patienter i Danmark versus USA.

I perioden 1995 til 2015 var 28,4 pct. af danske patienter med multipel sclerose (MS) registreret i Det Danske Scleroseregister ikke i behandling. Det viser et nyt kohortestudie, der har set på forekomsten af ubehandlede MS-patienter i Danmark versus i USA. Studiet præsenteres på American Academy of Neurology (AAN) 2019 i Philadelphia. Professor i klinisk multipel sclerose Per Soelberg Sørensen fra Rigshospitalet er én af forfatterne bag studiet. Han mener ikke, at andelen af ubehandlede patienter i Danmark bør give anledning til bekymring.

»Cirka halvdelen af patienterne i Danmark har progressiv sclerose. En del patienter med SPMS (sekundær progressiv sclerose, red.) er blevet sat i behandling, mens de havde attakvis MS og er fortsat i behandling, men ellers har vi jo indtil for nylig ikke haft behandlingsmuligheder til de progressive patienter. Så det kommer ikke bag på mig, at andelen af ubehandlede patienter ligger på knap 30 pct. Faktisk havde jeg troet, at andelen ville være lidt større,« siger Per Soelberg Sørensen.

Studiet har trukket data om 10.557 MS-patienter (≥18 år). Heraf var 2.994 patienter ubehandlede. Patienter med mindre end 12 måneders sygehistorik forud for indekseringen i registeret var ekskluderet. Ubehandlede MS-patienter defineres som patienter, der ikke har fået nogen form for sygdomsmodificerende behandling i opfølgningsperioden.

En høj andel med PPMS

Gruppen af ubehandlede MS-patienter var primært udgjort af patienter med primær progressiv sclerose (PPMS). Desuden bestod den af patienter med sekundær progressiv sclerose. De fleste patienter med sekundær progressiv sclerose vil være sat i behandling, da de debuterede med attakvis sclerose (RMS). Der er ikke krav om, at den sygdomsmodificerende behandling skal indstilles, når sygdommen udvikler sig til progressiv sclerose, men derimod at den først indstilles, når der ikke længere kan ses effekt af sygdomsmodificerende behandling.   

»Tidligere havde vi udelukkende injektionsbehandlinger til RMS, hvilket betød, at mange patienter ret hurtigt valgte at afslutte den temmelig indgribende behandling, når de ikke længere mærkede en effekt. I dag har vi adgang til både tablet- og infusionsbehandling. Disse behandlinger er lettere at administrere, hvilket betyder, at patienterne ofte fortsætter længere tid i behandling,« siger Per Soelberg Sørensen.

Fremadrettet forventer Per Soelberg Sørensen, at andelen af ubehandlede patienter vil falde efterhånden som de tilgængelige behandlinger bliver mere effektive. Og priserne på dem falder. 

»Der er enighed om, at det at være i effektiv behandling, udskyder tidspunktet, hvorpå sygdommen udvikler sig til at blive progressiv – man udskyder ganske enkelt den tid, der går, indtil behandlingen ikke længere har effekt,« siger Per Soelberg Sørensen. 

Desuden vil det reducere andelen af ubehandlede patienter, at Ocrevus (ocrelizumab) for nylig er godkendt til primær progressiv sclerose-patienter under 45 år. Desuden er Mayzent (siponimod) netop godkendt i USA til sekundær progressiv sclerose, og det vil, ifølge Per Soelberg Sørensen, ikke varer længe, førend dette præparat kan tages i anvendelse i Europa.

En højere andel i USA

I USA var andelen af ubehandlede patienter højere end i Danmark. Her lå andelen på 43 pct. Den primære årsag hertil er, ifølge Per Soelberg Sørensen, at langt fra alle amerikanske sclerose-patienter har en sygeforsikring. Det betyder, at gruppen af ubehandlede patienter i USA formentlig er mere heterogen og uigennemskuelig end den er i Danmark.

»Sammenligningen af prævalensen (forekomsten, red.) af ubehandlede MS-patienter i Danmark versus prævalensen i USA viser tydeligt, at vi har en højere behandlingsgrad i det danske sundhedsvæsen. Som dansk sclerose-læge er det beroligende at se,« siger Per Soelberg Sørensen.

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os