”Vi lægger vægt på, at der sættes penge af til nye behandlinger og flere patienter i de kommende år. Frem til 2025 vokser alene gruppen af borgere over 75 år med 250.000. Det betyder en voldsom stigning i patienter med et stort forbrug af sundhedsydelser. Der er brug for en årlig vækst på ca. to procent i sundhedsudgifterne frem til 2025 for at følge med udviklingen,” siger Andreas Rudkjøbing.

Valgkamp 2019: Seks indspark fra lægerne

Knap er valget til Folketinget udskrevet, før Lægeforeningen kommer med seks indspark, som foreningen mener kan føre til langsigtede, politiske løsninger, som reelt kan sikre, at alle patienter kan få den nødvendige behandling.

Der er næppe tvivl om, at og sundhed bliver et hovedemne i de kommende fire ugers valgkamp. Dels på grund af debatten om regeringens sundhedsreform, men især fordi sundhed topper listen over emner, borgerne prioriterer op til Folketingsvalget.

Lægeforeningen opfordrer både regering og opposition til at finde sammen om langsigtede og gennemtænkte løsninger på de alvorlige udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for i kommende år.

”Jeg vil advare mod at undervurdere de alvorlige udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for. Opgaverne vokser mere end ressourcerne. Vi er allerede i dag under massivt pres, og det vil tage til, hvis ikke politikerne handler. Det kan især ramme sårbare patientgrupper som mennesker med langvarig psykiske lidelser og skrøbelige ældre,” siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Lægeforeningen har seks indspark i valgkampen, som skal sikre, at alle får den nødvendige behandling, og at der tager seriøst fat på at forebygge, at især unge senere i livet udvikler livstruende sygdomme (se liste).

”Vi lægger vægt på, at der sættes penge af til nye behandlinger og flere patienter i de kommende år. Frem til 2025 vokser alene gruppen af borgere over 75 år med 250.000. Det betyder en voldsom stigning i patienter med et stort forbrug af sundhedsydelser. Der er brug for en årlig vækst på ca. to procent i sundhedsudgifterne frem til 2025 for at følge med udviklingen,” siger Andreas Rudkjøbing.

Lægeforeningens seks indspark er:

 

Giv sundhedsvæsenet en økonomisk vækst på ekstra 2 procent om året

Det er, hvad der skal til for, at vi kan behandle det stigende antal patienter, ikke mindst flere ældre, og tilbyde bedre behandlinger. Det bør være muligt at indføre nye behandlinger og kvalitetsforbedringer, så eksempelvis pengene til ny dyr kræftmedicin ikke skal findes ved forringelser for andre patientgrupper.

Indfør bindende krav til kvalitet i kommunernes sundhedsydelser

Kommunerne har ansvaret for en række sundhedsopgaver, men løser dem alt for forskelligt og mange steder ikke godt nok. Der er brug for bindende og højere krav til kapacitet og kvalitet i deres sundhedsydelser. Sundhedsstyrelsen skal have muskler til at følge op på, om kommunerne lever op til kravene.

Giv læger i praksis bedre muligheder for at behandle flere patienter

Der mangler kapacitet i praksissektoren, så vi kan sikre lægedækningen for alle danskere, og derfor er der behov for massive investeringer hurtigt. Der er brug for flere læger, fastholdelse af læger, bedre mulighed for at ansætte klinikpersonale og for større, tidssvarende lokaler.

Uddan flere speciallæger, og fasthold de nuværende

 Der mangler speciallæger i flere specialer og i store dele af landet. Det skaber ulige adgang til sundhedsydelser for befolkningen. Der er behov for en grundig analyse af efterspørgslen på speciallægekompetencer i et presset og komplekst sundhedsvæsen under forandring. Den analyse skal laves af en speciallægekommission.

Hæv prisen på tobak og alkohol, så det kan mærkes

Hvert år dør 13.600 danskere af rygerelaterede sygdomme, og danske unge har Europarekord i druk. Hæv priserne markant på tobak og alkohol. Det virker – ikke mindst overfor børn og unge.

Giv psykiatrien et langsigtet økonomisk og fagligt løft

Psykiatrien har i mange år været underfinansieret og nedprioriteret i forhold til resten af sundhedsvæsenet. Det betyder, at mennesker med psykiske lidelser ikke altid får den bedste behandling. Psykiatrien skal have et massivt økonomisk løft

 

 

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk