”Jeg vil gerne understrege, at ændringerne på Nefrologisk afsnit i Roskilde på ingen måde udspringer af et fagligt ønske. Vi ser naturligvis ingen grund til at ændre ved noget, som fungerer rigtig godt," siger James Heaf.

Sammenlægning kan betyde færre patienter i hjemmedialyse i Region Sjælland

Roskilde sygehus har i flere år haft førertrøjen på, når det handler om antal patienter i hjemmedialyse. De har både været gode til at oplære og til at fastholde patienterne. En beslutning om at sammenlægge sengeafsnit og ambulatorie på Roskilde Sygehus vil nu ændre ved den situation, frygter overlæge.

Da overlæge James Heaf for nogle år siden kom fra Herlev Hospital til Roskilde Sygehus, bemærkede han hurtigt, at man på Nefrologisk afsnit i Roskilde ikke bare var særligt gode til at få patienterne oplært i hjemmedialyse, men også til at fastholde dem. ’Hemmeligheden’ var, mener han, at man i Roskilde i højere grad end på Herlev Hospital og i øvrigt også andre steder i landet, havde en stab af sygeplejersker, som var særligt dedikerede til at få patienter oplært i hjemme-dialyse (primært peritoneal-dialyse) og ikke mindst til at løse deres praktiske udfordringer efterfølgende. Det, at patienterne kunne dialysere sig selv derhjemme fremfor at møde ind til dialyse på afdelingen, har givet patienterne en større grad af frihed og har frigjort resurser på afdelingen. Men en ledelsesmæssig beslutning vil nu formentlig ændre markant ved den situation, frygter James Heaf.

Frygter nedgang i antallet af patienter i hjemmedialyse

Sygehusledelsen på Sjællands Universitetshospital har nemlig besluttet, at blandt andet det Nefrologiske afsnit på Roskilde Sygehus drives bedst, hvis sengeafdelingen og ambulatoriet lægges sammen. Det er de således blevet fra begyndelsen af 2019. Det betyder, at ambulatorie-sygeplejerskerne administrative beføjelser er forsvundet i en spare-øvelse, og at de nu indgår i et almindeligt vagtberedskab. Som en direkte konsekvens af den beslutning har flere sygeplejersker – nogle af de drivende kræfter bag hjemmedialysen – valgt at sige op, fortæller James Heaf.

”Helt konkret betyder det, at vi ikke længere har et fuldt team dedikeret til at få patienter i hjemmedialyse og til at fastholde dem der. Der er med andre ord ikke længere overskud til i samme grad at løse de problemer i forhold til hjemmedialyse, som patienterne kommer ind med, og naturligvis heller ikke til at være opsøgende i samme grad som tidligere. Jeg frygter, at det vil medføre en nedgang i antallet af hjemmedialyse-patienter, som ikke er til patienternes fordel. Det er sandsynligt, at vi nu skal geare afdelingen til at modtage flere patienter i hæmodialyse, hvilket vil belaste regionens økonomi,” forklarer James Heaf.

Tidligere har det ifølge James Heaf været sådan, at ud over at løse de udfordringer og problemer, som patienterne kom ind af døren med i ambulatoriet, så var sygeplejerskerne også i høj grad opsøgende. De sørgede for at løse patienternes problemer under deres indlæggelser.

Flere patienter i center-dialyse

Lige nu oplever man generelt i Region Sjælland et øget pres på center-dialysen, forklarer James Heaf. Der er flere patienter i dialyse på de nefrologiske afdelinger end tidligere. Om det er et helt tilfældigt sammenfald eller om det er et direkte udtryk for, at færre patienter faktisk kommer i hjemmedialyse, er James Heaf dog usikker på.

”Det kan være et udtryk for, at vi er knap så gode som tidligere til at få patienterne oplært i hjemmedialyse, hvilket er utroligt ærgerligt – men det kan selvfølgelig også være et udtryk for, at vi faktisk er blevet bedre til at holde patienterne i live, hvilket naturligvis er positivt.”

James Heaf understreger, at man endnu ikke har fået den årlige opgørelse over patienter i hjemmedialyse, og han kender derfor ikke det præcise tal. Tallene forventes tidligst at foreligge til oktober.

Ingen grund til at ændre ved noget, som fungerer godt

James Heaf understreger, at han og kollegaerne på Nefrologisk afsnit i Roskilde er kede af beslutningen, og at man derfor har sendt sin holdning til sagen opad i systemet.

”Jeg vil gerne understrege, at ændringerne på Nefrologisk afsnit i Roskilde på ingen måde udspringer af et fagligt ønske. Vi ser naturligvis ingen grund til at ændre ved noget, som fungerer rigtig godt.”

 

 

Antal patienter i dialyse

Pr. 31. december 2017

 • 1735 patienter i center hæmo-dialyse
 • 167 patienter i hjemme-hæmo-dialyse
 • 530 patienter i hjemme-peritoneal dialyse
  Kilde: Dansk Nefrologisk Selskabs årsrapport

 

Fakta om hæmo-dialyse og peritoneal-dialyse

 • Der findes to typer af hjemmedialyse – hæmo-dialyse (bloddialyse) og peritoneal-dialyse (bugdialyse.)
 • Hæmo-dialyse sker ved, at en maskine pumper blod ud af patienten, fjerner affaldsstofferne i et filter og fører blodet tilbage til patienten.
 • Peritoneal-dialyse sker ved, at steril væske pumpes ind i bugen, affaldsstofferne vandrer derefter over i den rene væske og efter et stykke tid kan væsken med affaldsstoffer trækkes ud af bugen.
 • De to typer dialyse har forskellig virkning på patienten – og ikke alle patienter kan dialyseres ved begge metoder. Men begge metoder kan udføres hjemme, da det er relativt enkelt at betjene maskiner og pumper. (Dog er hæmo-dialyse en del vanskeligere selv at foretage end peritoneal-dialysen.)
 • Mange patienter vælger at tilkoble sig maskinen ved sengetid (nat-dialyse). De sover således, imens dialysen foregår og er typisk godt renset næste morgen.
 • Hvis patienterne ikke ønsker at køre dialysen hjemme, tilbyder flere hospitaler i Danmark nu, at patienten selv kan lukke sig ind på klinikken og foretage dialysen der.
  Kilder: Baxter og overlæge Kjeld Erik Otte, Kolding Sygehus

ANDRE ARTIKLER OM HJEMMEDIALYSE:

 

 

 

 

 

 

 

Tags: hjemmedialyse

Like eller del denne artikel