"Hvis mange ikke-vaccinerede børn går i skole sammen øger det risikoen for smittespredning, hvis et enkelt barn får mæslinger,” siger Palle Valentiner-Branth, sektionsleder i Statens Serum Institut.

Stor forskel i tilslutning til MFR-vaccination på skolerne

Det seneste mæslingeudbrud har sat gang i debatten om mæslingevaccination og risikoen for at blive smittet. En ny analyse fra Danmarks Statistik (DST) og Statens Serum Institut (SSI) viser at 89 procent af danskfødte skolebørn i Danmark er vaccineret mod mæslinger, fåresyge og røde hunde gennem det danske børnevaccinationsprogram.

Langt de fleste elever i grundskolen går på skoler, hvor mere end 80 pct. af eleverne er vaccineret mod mæslinger.

Ifølge undersøgelsen går en lille gruppe på under 1 procent af de danske skolebørn på skoler, der skiller sig ud med en meget lav dækning mellem 50 procent og 75 procent. 5 af de 8 skoler med lavest andel vaccinerede børn Rudolf Steiner skoler.

"Hvis mange ikke-vaccinerede børn går i skole sammen øger det risikoen for smittespredning, hvis et enkelt barn får mæslinger,” siger Palle Valentiner-Branth, sektionsleder i Statens Serum Institut.

Blandt de 21 skoler med den højeste vaccinationsdækning, helt op til 100 procent, ligger fire skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune, to i henholdsvis Herning og Kolding kommuner, mens de resterende skoler med høj vaccinationsdækning er fordelt i 13 andre kommuner.

På baggrund af undersøgelsen har Sundhedsstyrelsen (SST) kontaktet de syv kommuner i landet, der har mindst to skoler, som lever op til WHO’s målsætning for at høre om deres erfaringer.

Der er ti kommuner, der har minimum to skoler med en tilslutning på under 80 procent, nemlig Faaborg-Midtfyn, Gentofte, Hillerød, Jammerbugt, København, Lolland, Odense, Vordingborg, Aalborg og Aarhus kommune. Det drejer sig om i alt 46 skoler: 14 folkeskoler, 31 privat- og friskoler og 1 efterskole.

Hvis kommuner vil gøre en særlig indsats på skoleniveau for at hæve tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet og MFR-vaccination i særdeleshed, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man målretter sin indsats til disse skoler.

”Undersøgelsen kan for eksempel hjælpe til at udpege særlige områder, hvor der er brug for ekstra støtte for eksempel med at tjekke børns vaccinationsstatus og tilbyde mere information om vaccinationsprogrammet til forældrene. På den måde kan kommunen få en relativ stor effekt ud af en målrettet indsats og øge den generelle vaccinationsdækning i befolkningen”, siger Palle Valentiner Branth.

 


Analysens hovedkonklusioner:

 • 89 pct. af de 617.277 skolebørn, som indgår i analysen, er registreret som vaccineret med MFR2 vaccinen, som beskytter mod mæslinger, fåresyge og røde hunde.
 • 44 pct. af skolebørn går på skoler, som har en vaccinationsdækning mellem 90 og 100 pct., mens 54 pct. går på skoler med en dækning mellem 80 pct. og 90 pct. 2 pct. af skolebørn går på skoler med en dækning under 80 pct.
 • En minoritet på under 1 pct. af skolebørn går på skoler, der skiller sig ud med en meget lav dækning mellem 50 pct. og 75 pct. Dette segment domineres af Rudolf Steiner sko­ler.
 • Vaccinedækningen er lidt lavere for børn med forældre, der har korte uddannelser eller husstandsindkomster under gennemsnittet. Børn af forældre, som bor i lejebolig, børn af enlige forældre og børn fra børnerige familier har også lidt lavere vaccinationsdæk­ning, men forskellene er små. Familiernes baggrund forklarer kun lidt af den meget lave vaccinedækning i nogle skoler.

Kilde: Danmarks Statistik

 

 

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os