”Det er som om, de, der laver anbefalingerne, ikke har forståelse for, hvordan virkeligheden reelt ser ud ude hos de praktiserende læger, som behandler en stor del af patienterne,” siger Anders Løkke Ottesen. Foto: Jesper Balleby

Overlæge grundigt træt af tilbagevendende økonomiske retningslinjer: "Det er kassetænkning"

De seneste tal fra Region Hovedstadens Medicinfunktion viser, at det er muligt at spare omkring 13 millioner kroner på landsplan, hvis patienterne med KOL skifter fra et LAMA (langtidsvirkende anticholinergika) præparat til et andet, men besparelsen er endnu større på produkter, som indeholder inhalationssteroider. Overlæge og lungespecialist fra Aarhus Universitetshospital, Anders Løkke, mener, der bør fokuseres mere på kvalitet i patienternes behandling end på økonomien.

Der bliver brugt rigtigt mange penge i det danske sundhedsvæsen, hvor man blandt andet oplever stigende udgifter til dyrere medicin, ligesom nye komplicerede behandlinger koster dyrt på bundlinjen. Derfor forsøger man med besparelser på alt fra indkøb, centralisering af diverse funktioner og sammenlægning af enheder.

Også på KOL-området bliver der lavet beregninger i forhold til, hvordan man kan spare på udgifterne. Region Hovedstadens Medicinfunktion, der står for en del af disse udregninger, peger på, at der alene i Region Hovedstaden kan spares godt og vel 20 millioner kroner, såfremt man skifter patienternes nuværende KOL-behandling ud med de billigste præparater på markedet.

”Hvis man i Region Hovedstaden omlagde 100 procent af forbruget fra Spiriva i en Handihaler-inhalator til Braltus i en Zonda-inhalator, vil man kunne opnå en årlig besparelse på omkring 3,6 millioner kroner,” lyder det fra Charlotte Vermehren, cand. pharm., Ph.D., lektor og leder af Medicinfunktionen for Almen Praksis, Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, som samtidigt minder om, at man aldrig kan forvente en 100 procent omlægning mellem forskellige præparater, fordi der altid vil være patienter, som ikke kan foretage et givent skifte, ligesom andre faktorer også spiller ind.

Udvider man besparelsen til også at omfatte forbruget af inhalationssteroider, som en hel del KOL-patienter stadig får ordineret, kan besparelsen blive endnu større.

”Vi beregner besparelserne ud fra patienternes reelle forbrug, som vi kan se i vores data. Ud fra disse tal, vurderer vi, at man reelt kan hente en langt større besparelse i nogle af de øvrige behandlinger til patienter med KOL,” pointerer Charlotte Vermehren og fremhæver inhalationssteroider kombineret med langtidsvirkende beta2-agonister (ICS/LABA).

”Her er det billigste produkt Easyhaler, der koster 10,61 pr. DDD. (defineret døgndosis), men det største forbrug ligger på Turbohaleren, som koster 13,56 pr. DDD. Det betyder ifølge vores udregninger, at vi i Region Hovedstaden vil kunne opnå en besparelse på 10,5 millioner kr., hvis man kunne flytte hele forbruget fra Turbohaleren over på Easyhaleren,” siger Vermehren og minder om, at man aldrig vil kunne forvente et 100 procent skifte.

Kigger man alene på inhalationssteroid, kan der potentielt opnås en besparelse på lidt over syv millioner kroner, såfremt 100 procent af forbruget bliver omlagt fra Turbohaler til den nye form for Easyhaler – og det er bare i Region Hovedstaden, den største af de nuværende fem regioner. 

Besparelser fastholder patienter i steroidbehandling

Skrivelser fra Region Hovedstadens Medicinfunktion, Danske Regioner og IRF/Sundhedsstyrelsen med anbefaling om at nå potentielle besparelser på medicin til landets KOL-syge skaber ifølge lungespecialist Anders Løkke forvirring og fastholder overforbruget af inhalationssteroider.

”Det er som om, at de, der laver anbefalingerne, ikke har forståelse for, hvordan virkeligheden reelt ser ud ude hos de praktiserende læger, som behandler en stor del af patienterne,” lyder det fra overlæge og specialist i lungemedicin ved Lungemedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital, Anders Løkke, som er overordentlig træt af de tilbagevendende økonomiske retningslinjer fra diverse aktører i sundhedsvæsenet. 

”Overordnet mener jeg, at man tænker ensidigt med et meget snævert fokus – det er kassetænkning uden hensyn til helheden,” pointerer overlægen og peger på, at når Region Hovedstadens Medicinfunktion anbefaler, at den praktiserende læge ordinerer Braltus til sine patienter, er der tendens til, at lægen tilføjer Seretide eller Symbicort til behandlingen, når symptomerne tager til. 

”Dermed er man tilbage i en ikke bare uhensigtsmæssig men også dyrere behandling, som tilmed fastholder patienterne i den steroidbehandling, man så gerne vil have dem ud af,” siger Anders Løkke og peger på, at med de mange nye præparater og muligheder på markedet, kan man potentielt fjerne inhalationssteroiderne fra en stor del af patienternes behandling og ordinere LABA/LAMA-kombinationer i stedet for. For ved et lavere forbrug af inhalationssteroider mindskes patientens risiko for lungebetændelser, ligesom bivirkninger fra inhalationssteroider som hæshed, halsirritation mm. fjernes.

Økonomien bør ikke drive behandlingen

Anders Løkke er fortaler for, at man først og fremmest følger de lægefaglige vejledninger, der findes på området. I overlægens optik har Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) skrevet en meget brugbar og faglig velfunderet vejledning til behandling af patienter med KOL. Samtidigt mener Løkke, at man potentielt kan spare flere penge, hvis man følger den lægefaglige vejledning.

”Lad os antage, at vi flytter de patienter, der er i behandling med Braltus plus budnisolid og formetorol i Easyhaleren over på eksempelvis Anoro eller Spiolto eller enhver anden LABA/LAMA-kombination. Det vil betyde, at man flytter patienterne fra en ca. 20 kroners behandling til en, der koster omtrent 14 kroner – en besparelse på seks kroner samt en behandling, der er gunstig for patienten og gavnlig for sundhedsvæsenet.”

Samtidigt peger Anders Løkke på, at det er essentielt, at behandling af patienten med mild KOL starter med ét langtidsvirkende præparat, som ved tiltagende sygdom suppleres af endnu et i en LABA/LAMA kombination.

”Valget af en kombinationsbehandling med LABA/LAMA sørger for en mere gunstig adfærd blandt lægerne, som dermed ikke udskriver steroid. Ydermere sparer man potentielt seks kroner hos en forholdsvis stor del af patientgruppen,” siger Anders Løkke og understreger, at ud over en potentielt større besparelse, end den andre har peget på, opnår man en rutinemæssig behandling, der lægger sig op ad både nationale og internationale anbefalinger.

”Man bør huske, at det sjældent er hensigtsmæssigt, at økonomien alene driver behandlingen. Det kommer til at gå i clinch med anbefalingerne, og patienterne ender i dette tilfælde i trestofs-behandling i stedet for en LABA/LAMA-kombination. Derfor er det vigtigt, at de, der rådgiver i denne slags anbefalinger, har fagligt belæg for det,” siger overlæge Løkke.

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os