Der lukkes både senge og et medicinsk afsnit på Frederiksberg matriklen.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital lukker senge på grund af mangel på sygeplejersker

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har så stor mangel på sygeplejere, at hospitalet nu midlertidigt lukker en række senge på Frederiksberg matriklen i løbet af foråret og sommeren af hensyn til patientsikkerheden og arbejdsmiljøet.

Det skriver Region Hovedstaden i et notat til regionsrådets medlemmer.

Manglen på sygeplejersker er størst indenfor blandt andet lungemedicin, geriatrien samt på de medicinske afsnit på Frederiksberg matriklen, som skal flytte til Bispebjerg matriklen pr. 1. oktober. Hospitalet har den seneste periode haft lukket enkelte senge og havde desuden planlagt at lukke yderligere i sommerperioden som led i forberedelsen af overflytningen af medicinske afsnit fra Frederiksberg matriklen til Bispebjerg matriklen. Men nu ser direktionen sig nødsaget til - udover de i forvejen planlagte midlertidige lukninger - til midlertidigt at lukke ca. 20 senge på Frederiksberg matriklen.

Derudover har hospitalsdirektionen vurderet, at det er nødvendigt at fremskynde overflytningen af et af de medicinske afsnit til Bispebjerg matrikel. Afsnittet vil lukke pr. 1. juni. De to andre afsnit vil i overensstemmelse med det planlagte forblive åbne på Frederiksberg matriklen indtil 1. oktober 2019.

For at sikre, at hospitalet har kapacitet til at hjælpe patienterne og tilbyde indlæggelse til de patienter, som har behov for det, har hospitalet iværksat en række tiltag, som skal reducere behovet for senge. Der tilføres bl.a. yderligere en sygeplejerske til det udgående geriatriske team, der oprustes med geriatriske lægekompetencer til ældremodtagelse og modtagelsen, der opstartes en udgående intensiv sygeplejerske funktion fra intensiv-afdelingen til øvrige afdelinger pr. 13. maj 2019, og der etableres en koordinatorfunktion i akutmodtagelsen, som skal bidrage til bedre samarbejde og visitation af ældre medicinske patienter.

Patienter, der er færdigbehandlede, vil også blive udskrevetfør kl. 12 for at udgå overbelagte senge, når andre patienter indlægges.

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os