”De særlige pladser skal afhjælpe det problem, vi har set, hvor medarbejdere der på tragisk vis har været udsat for vold og trusler og i enkle tilfælde drab, fordi de psykiatriske patienter ikke har fået et stærkt nok psykiatrisk tilbud. Derfor er det afgørende både for medarbejderne og patienterne, at pladserne faktisk bliver udnyttet til fulde. Det forventer jeg sker med disse ændringer”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Folketinget lemper kriterierne for de 150 særlige pladser i psykiatrien

Over halvdelen af de 150 særlige pladser i psykiatrien, som kom sidste år og var beregnet til de mest udsatte borgere, har stået tomme hen.

Derfor har Folketinget nu vedtaget et lovforslag fremsat af sundhedsminister Ellen Trane Nørby, som skal gøre det nemmere at visitere patienter i målgruppen til pladserne.

Pladserne var beregnet til psykisk syge med særlige vanskeligheder i form af f.eks. voldelig adfærd og misbrug. Men opbakningen til de 150 særlige pladser, som blev besluttet på Christiansborg i juli 2017 efter fem drab på medarbejdere på institutioner for psykisk syge i løbet af fire år, var stærkt vigende i løbet af 2018, og allerede i forsommeren opfordrede KL til, at man helt opgav projektet og i stedet brugte pengene på klassiske psykiatriske afdelinger, som mangler pladser.

I Danske Regioner mente man heller ikke, at de 150 særlige pladser er den rigtige løsning på udfordringen:

“Vi må erkende, at de nye særlige pladser ikke løser den opgave, de var tiltænkt. Opgaven med at forebygge vold og skabe større sikkerhed for medarbejderne og beboere i socialpsykiatrien er der fortsat, og der er stadig et behov for at skabe mere stabile rammer for behandlingen af gruppen af de mest udsatte borgere. Men når pladserne står tomme, bliver opgaven ikke løst. Derfor må vi ændre konstruktionen,” sagde Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner, sidste efterår.

Visitationen lettes fremover ved, at man ikke længere skal opfylde alle seks kriterier, men også ved at der lempes på bl.a. farlighedskriteriet. Fremover er det ikke kun patienter, der er akut til fare for andre, som kan komme i betragtning, men også patienter, som risikerer at blive til fare for andre.
Det vil hellere ikke længere være et krav, at patienten har en psykiatrisk diagnose, også patienter - som ”formodes at have en svær psykisk lidelse” - skal kunne visiteres.
Men der vil stadig være fokus på, at de særlige pladser er til borgere med helt særlige behov for en særlig psykiatrisk indsats og behandling.

Hertil kommer at også regionsrådet i patientens bopælsregion får mulighed for at anmode visitationsforummet om at udfærdige en indstilling til en særlig plads.

”De særlige pladser skal afhjælpe det problem, vi har set, hvor medarbejdere der på tragisk vis har været udsat for vold og trusler og i enkle tilfælde drab, fordi de psykiatriske patienter ikke har fået et stærkt nok psykiatrisk tilbud. Derfor er det afgørende både for medarbejderne og patienterne, at pladserne faktisk bliver udnyttet til fulde. Det forventer jeg sker med disse ændringer”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

”I Region Sjælland kan vi se, at de særlige pladser fungerer rigtigt godt. Der har de fuld belægning og tilfredshed fra både personale og beboere. Ledelsen har gjort en stor indsats for at oplyse om tilbuddet. Men resten af landet skal følge med, og derfor de her lempelser, så borgere, der rent faktisk har brug for tilbuddet, også får det”, siger Ellen Trane Nørby.

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk