"Medicinalfirmaernes interesse kender vi, den er nem at forstå, problemet med at lægge initiativet over til de faglige miljøer kan være, at vi risikerer at få en påvirkning af lægerne bagom, og at grænserne bliver meget mindre tydelige,” siger Henrik Ullum.

Lægevidenskabelige Selskaber: Giv Medicinrådet mulighed for at afvise ansøgninger

Medicinrådet har været udfordret af en meget stor arbejdsbyrde, men modellen med, at det er medicinalvirksomhederne og ikke de faglige miljøer, der sender ny medicin til vurdering i Medicinrådet, skal have en chance for at finde sin form. En måde at lette byrden kan være at give rådet mulighed for at afvise ansøgninger, som fagudvalgene ikke finder relevante, mener formand for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), Henrik Ullum.

Medicinrådet har gennem det seneste år diskuteret et problem, der ikke vil gå væk, nemlig at en meget stor mængde ansøgninger om vurdering af nye lægemidler står i vejen for, at rådet også får tid til at udarbejde de nok så vigtige behandlingsvejledninger. Patientrepræsentant i Medicinrådet, Leif Vestergaard Pedersen, mener, at en løsning på problemet kan være at ændre systemet, så det i stedet for medicinalvirksomhederne igen bliver lægerne, der foreslår nye behandlinger til vurdering i Medicinrådet. Den løsning er formand for LVS Henrik Ullum dog ikke enig i.

”Vi kan godt lide den model, hvor det er firmaerne, der byder ind, og de faglige udvalg der foretager bedømmelse, og til sidst Medicinrådet, der bestemmer. På den måde får man skilt tingene klart ad, og rollerne er klart defineret. Medicinalfirmaernes interesse kender vi, den er nem at forstå, problemet med at lægge initiativet over til de faglige miljøer kan være, at vi risikerer at få en påvirkning af lægerne bagom, og at grænserne bliver meget mindre tydelige,” siger Henrik Ullum.

Han er enig i, at det er et problem, at Medicinrådet skal bruge så megen tid på at vurdere ny medicin, som det har været tilfældet i Medicinrådets første to år, og han er også enig i, at problemet skal løses.

”Det er endt med at blive nogle meget lange møder, hvor man har siddet længe efter aftalte deadlines og ikke nået dagsordner igennem, og det er selvfølgelig oplagt at gå systemet igennem og se på, om man kan gøre det på en bedre og smartere måde, så arbejdet bliver lettere,” siger Henrik Ullum.

Han mener, at man skal forsøge at optimere arbejdsgangene i og omkring Medicinrådet, for eksempel ved at optimere sekretariatsbetjeningen, så rådet får lettere at behandle de indstillinger, der kommer, og så møderne kan foregå hurtigere.

Ifølge Leif Vestergaard Pedersen er en del af problemet, at medicinalvirksomhederne er for ukritiske, når de sender behandlinger til vurdering, og at Medicinrådet som konsekvens bruger tid på at vurdere medicin, som lægerne dybest set ikke har nogen interesse i at bruge. Det afviser Henrik Ullum ikke, men også det problem skal løses, uden at ændre grundlæggende på modellen for Medicinrådet, mener han.

”Det kan være, at man kunne finde nogle løsninger på problemet ved at lave en upfront vurdering i fagudvalget af, om der er tale om en relevant ansøgning. Det kunne man godt gøre, og samtidig bevare, at det er medicinalvirksomhederne, der laver indstillingerne simpelthen for at have transparens,” siger Henrik Ullum.

 

LÆS OGSÅ:

 

 

Tags: Medicinrådet

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os