”Vil man satse på det, der virkelig betyder noget for patienterne og for sundhedsøkonomien, så skal man satse på behandlingsvejledningerne," siger patientrepræsentant i Medicinrådet, Leif Vestergaard Pedersen.

Medicinrådet vil gerne satse mere på behandlings-vejledninger end på at godkende ny medicin

Medicinalvirksomhederne er for ukritiske, når de sender medicin til vurdering i Medicinrådet. Modellen, hvor det er medicinalvirksomhederne, der har retten til at søge om at få en behandling anbefalet gør, at Medicinrådet tvinges til at bruge tid på behandlinger, lægerne ikke finder relevante, og konsekvensen er, at Medicinrådet ikke har tid til at udarbejde behandlingsvejledninger, siger patientrepræsentant i Medicinrådet, Leif Vestergaard Pedersen.

SERIE

Patienternes Evaluering af Medicinrådet:
Dur det nye organ?

Om kort tid går Danske Regioner i gang med sin evaluering af Medicinrådet, og dermed lever de op til deres to år gamle løfte, som skulle sikre, at deres dengang splinternye råd skulle bedømmes, så alle kan se, om det var en god beslutning.  

Men lige nu er der ingen grund til at tro, at regionernes proces reelt vil være optaget af virkeligheden, og derfor igangsætter vi "Medicinrådet – Patienternes Evaluering".

"Patienternes Evaluering" baserer sig i første omgang på kommentarer med udgangspunkt i dokumenter fra sagen, især referater fra møder i de relevante organer; Medicinrådet, de regionale lægemiddelkomiteer, de sundhedsfaglige komiteer, råd og nævn, Det tværregionale forum for koordination af medicin og andre organer, suppleret med oplysninger om, hvordan lægemidler faktisk er taget i brug efter Medicinrådets afgørelser.

Dernæst får patientforeninger adgang til at kommentere Medicinrådets håndtering, og derefter gives ordet til lægerne på området – og endelig får Medicinrådet mulighed for at kommentere. Alle reaktionerne publiceres naturligvis.

Har du input eller bidrag til evalueringen, så send dem til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

En overvældende mængde ansøgninger om vurdering af nye lægemidler har i Medicinrådets første to leveår været årsag til månedlige marathonmøder af op til ti timers varighed med dagsordner med op til 29 punkter. Det stor antal ansøgninger betyder, at rådet ikke i tilstrækkelig grad har haft tid til at udarbejde de behandlingsvejledninger, som skal give mere ensartet behandling og bedre priser på medicinen, fortæller Leif Vestergaard Pedersen.

”Medicinrådets arbejde er unødvendigt belastet af behandling af ansøgninger om vurdering af nye lægemidler, og konsekvensen er, at der ikke er tid nok til behandlingsvejledningerne,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Ifølge Medicinrådets årsberetning fra 2018 har rådet sidste år vurderet 41 nye lægemidler og udarbejdet 4 behandlingsvejledninger. Yderligere ti behandlingsvejledninger er under udarbejdelse, men det bemærkes også i årsberetningen, at arbejdet med behandlingsvejledningerne i nogen grad er presset af arbejdet med at vurdere ny medicin. Problemet har været diskuteret løbende i Medicinrådet og senest på rådsmødet i december, hvor man på grund af tidspres måtte prioritere at lade udarbejdelsen af en behandlingsvejledning for type-2 diabetes vente på ubestemt tid.

Ifølge mødereferatet diskuterede Medicinrådet i den forbindelse muligheden for at lade ansøgninger om vurdering af nye lægemidler vente, for i højere grad at prioritere behandlingsvejledningerne. Den mulighed har Medicinrådet dog ikke, som reglerne for dets arbejde er i dag, men ifølge referatet kan overvejelsen komme i spil i forbindelse med eller efter den forestående evaluering af Medicinrådet.

Leif Vestergaard Pedersen mener, at problemet skyldes, at man med oprettelsen af Medicinrådet ved en politisk beslutning ændrede systemet, så det ikke længere er de lægevidenskabelige selskaber og regionerne, som foreslår at tage nye behandlinger i brug, som det var, da Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) eksisterede. Med Medicinrådets oprettelse for to år siden, er det medicinalvirksomhederne, der foreslår at tage nye behandlinger i brug. Virksomhederne foreslår af gode grunde flere nye behandlinger, end lægerne gør, og alle forslag skal gennem samme behandlingsproces i Medicinrådet.

”Det skift har haft nogle konsekvenser. I dag er det sådan, at hvis en virksomhed sender en ansøgning, så går det helt store apparat i gang, som det skal, men hvis man spørger fagudvalget, er der ikke altid tale om en behandling, de kunne tænke sig at tage i brug, og så er det jo lidt meningsløst, at der skal bruges tid på det, og at det skal stå i vejen for behandlingsvejledningerne,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Han håber, at Danske Regioner vil tage problemet med i deres evaluering af Medicinrådet

”Vil man satse på det, der virkelig betyder noget for patienterne og for sundhedsøkonomien, så skal man satse på behandlingsvejledningerne, og vil man det, så er man nødt til enten at tilføre rådet flere midler eller at ændre den beslutning, man tog, da man oprettede Medicinrådet. Jeg mener egentlig, at det skal være sådan, at vi kun tager ny medicin op i Medicinrådet, som de faglige miljøer mener, at der er brug for,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

 

LÆS KOMMENTARER TIL ARTIKLEN:

 

 

Tags: Medicinrådet, patienternesevaluering

Like eller del denne artikel