Sundhedspolitisk Tidsskrift

Baggrund for Revlimid-afvisning skal diskuteres i Medicinrådet

På Medicinrådets møde i går blev det besluttet, at rådet på næste møde, den 13. marts, skal diskutere, hvad der er grundlaget for rådets afvisning af Revlimid (lenalidomid) som vedligeholdelsesbehandling til knoglemarvskræft (myelomatose).

Det fortæller fhv. direktør for Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen, som sammen med direktør for Danske Patienter Morten Freil i et brev til Medicinrådet peger på flere områder i rådets beslutning vedrørende Revlimid, som de mener, er uklare.

”På næste møde forventer jeg, at der bliver en diskussion af de spørgsmål, som Morten og jeg har rejst. Det vil sige en drøftelse af, hvad det egentlig er, der ligger til grund for Medicinrådets vurdering. Vi kan enten komme frem til, at der ikke er noget at komme efter – og at det drejer sig om at få tydeliggjort beslutningens grundlag – eller også må vi tage sagen op igen og evt. have inddraget fagudvalget,” siger Leif Vestergaard Pedersen og tilføjer:

”Offentligheden har krav på at vide, hvad der er baggrunden for beslutningen. Det er også i tråd med, hvad Danske Regioner har sagt til Medicinrådet – at de skal sørge for tydeligt at redegøre for, hvilket grundlag de træffer deres beslutninger på, og hvilke overvejelser der indgår i beslutningerne. Det, synes jeg, vi mangler i denne her sag.”

Medicinrådet besluttede på et møde 30. januar ikke at anbefale Revlimid som vedligeholdelsesbehandling til myelomatose efter højdosiskemoterapi med stamcellestøtte. Begrundelsen lød, at den nuværende pris for Revlimid som vedligeholdelsesbehandling er "meget høj og ude af proportioner med den kliniske merværdi". Men ifølge Vestergaard og Freil er det langt fra tydeligt, hvilket grundlag beslutningen hviler på, hverken i forhold til vurderingen af den kliniske effekt eller omkostningerne ved behandlingen

Studiet Myeloma XI, der kom i december, er med til at trække effekten ned, så den ikke lander på de gennemsnitligt to års ekstra levetid, som før er meldt ud. Men det er ikke tydeligt for omverdenen, om Medicinrådet har medtaget Myeloma XI i sin vurdering. I forhold til de sundhedsøkonomiske analyser, som Jes Søgaard (professor i sundhedsøkonomi, red.) har lagt frem, så rejser det også spørgsmål om, hvorvidt Amgros' analyser af økonomien er gennemarbejdede,” siger Leif Vestergaard Pedersen og tilføjer:

”Når vi ikke ved, hvad der ligger til grund for beslutningen, står det uklart, om Medicinrådet har truffet den rigtige eller den forkerte beslutning.”

Sælger elastik i metermål

I Dansk Myelomatose Forening er man glad for, at Vestergaard og Freil er gået ind i sagen.

”Leif Vestergaard Pedersen og Morten Freil har en meget vigtig pointe: Hvad er det for et grundlag, Medicinrådet træffer beslutninger på? Én ting er at afvise et lægemiddel på grund af manglende effekt, men rådet har formået at skabe forvirring om, hvilke tal og hvilke studier der egentlig ligger til grund for deres afvisning. Når det er uklart, hvilket grundlag beslutningen egentlig hviler på, så bør man reagere,” siger foreningens formand Søren Dybdahl og fortsætter:

”Medicinrådet har efter vores bedste overbevisning solgt elastik i metermål og er nået frem til ét resultat, mens der er andre fagfolk, som mener, at tallet er et helt andet. Det gælder antal patienter, som er kandidater til behandlingen, det gælder frekvensen på behandlingen, og det gælder udregningen af den forventede merudgift. Medicinrådet er helt tilfældigt kommet frem til den allermest dystre og kostbare udregning, og det er da positivt, at kapaciteter som Leif Vestergaard Pedersen og Morten Freil ikke bare æder den.”

Søren Dybdahl påpeger, at usikkerheden om, hvorvidt Medicinrådet har afvist Revlimid på et veldokumenteret grundlag eller ej, giver utryghed blandt de danske myelomatosepatienter.

”Vi har som lille patientforening hverken indsigten eller ressourcerne til at gå alle studier, beregninger og analyser igennem. Vi kan blot se på fra sidelinjen, mens Medicinrådet formår at skabe mere og mere usikkerhed. En usikkerhed, som breder sig til vores medlemmer, som er nervøse for, om de også i fremtiden kan få den behandling og de lægemidler, som de er blevet stillet i udsigt. Og det er yderst uheldigt,” siger Søren Dybdahl og tilføjer:

”Hvis det viser sig, at Medicinrådet har været for kreative i deres udregninger, er det heller ikke kun uheldigt, så er det kritisabelt. Derfor håber jeg, at politikerne på Christiansborg følger med på sidelinjen.”

 

Tags: revlimid

Like eller del denne artikel