Lars Hvilsted Rasmussen til venstre og Martin Bach Jensen.

To nye test-laboratorier skal udvikle fremtidens lægepraksis

Aalborg Universitet vil oprette to såkaldte kliniklaboratorier, som skal ligne almene lægeklinikker, men uden faste patienter eller læger tilknyttet. De skal være platform for fremtidens lægeklinikker.

Patienttallet stiger, og de praktiserende læger skal i fremtiden overtage endnu flere opgaver fra sygehusene, så derfor er det nødvendigt for de praktiserend læger at udvikle nye og smartere måder at arbejde på.

Det er planen, at de kommende to kliniklaboratorier skal være med til at finde svarene på spørgsmål som f.eks. hvordan får lægerne det bedste samspil mellem dem og patienterne? Hvordan kan den fysiske indretning af lægeklinikkerne give de bedste betingelser for behandlingen? Hvilken teknologi kan lægerne med fordel gøre brug af? Hvordan kommer der et velfungerende samarbejde med hospitalerne, kommunen og andre aktører?

“Et af målene for Danmarks fremtidige sundhedssystem er bæredygtig og lokal lægedækning. Hvis vi vil nå dette mål, så er vi nødt til at ændre den aktuelle situation for almen praksis,” siger Martin Bach Jensen, der er praktiserende læge og professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på AAU og i front for projektet.

De to kliniklaboratorier, der er på tegnebrættet, skal ligge i henholdsvis Thisted og Sæby. Kliniklaboratorierne vil blive placeret ved siden af eksisterende lægeklinikker, så der er gode betingelser for et meget tæt samspil med patienterne. I laboratorierne vil man have mulighed for at lave observationer, teste og udvikle på en anden måde, som man ikke har adgang til i de ordinære lægeklinikker.

“Som det er nu, er det vanskeligt for ikke-medicinske studerende og forskere at komme tæt på almen praksis. Men vi er nødt til at byde en bredere vifte af forskere indenfor i lægeklinikken. Vi skal arbejde tværfagligt, hvis vi skal finde gode løsninger, der matcher den fremtid, vi gerne vil have,” siger dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Lars Hvilsted Rasmussen.

Tags: almen praksis

Like eller del denne artikel