"Vi anbefaler et skarpt ledelsesmæssigt fokus og teamwork fra alle aktører," siger Lillian Mogensen.

Ekspertråd anbefaler opgradering af Sundhedsplatformen 2. februar

2. februar skal der som planlagt ske en opgradering af Sundhedsplatformen på alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland. ​Det anbefaler et uafhængigt ekspertråd, som regionerne har nedsat.

Samtidig sker der 2. februar en opgradering af Landspatientregisteret.

Koncerndirektionen i hovedstaden bad sidste efterår et råd af eksterne eksperter om hjælp til opgraderingen af Sundhedsplatformen og af Landspatientregistret. Derefter skal eksperterne hjælpe med at forbedre Sundhedsplatformen.

Nedsættelsen af ekspertrådet skete på baggrund af Rigsrevisionens kritiske undersøgelse af implementeringen af Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital i maj 2016. Politikerne i regionens forretningsudvalg reagerede på Rigsrevisionens undersøgelse ved at stille en række krav til administrationen – blandt andet, at man skulle involvere eksterne eksperter, der har erfaringer med implementering af store IT-systemer.

Rådet har nu givet grønt lys til den planlagte opgradering 2. februar.

"Ekspertrådet kommer med anbefalingen på baggrund af, at der meldes om væsentlige forbedringer indenfor f.eks. uddannelse og test," skriver Region Hovedstaden på sin hjemmeside.

Sammen med ekspertsrådets anbefaling til at gennemføre opgraderingen som planlagt til februar, er der også afdækket en række risici. Risikoemnerne handler om bl.a. governancestruktur, idriftsættelse, test, kompetencer og uddannelse - og ekspertrådet kommer samtidig med nogle anbefalinger.

"På baggrund af det vi ved - og selvfølgelig under forudsætning af, at planerne holder - så anbefaler ekspertrådet, at Region Hovedstaden gennemfører opgraderingen af LPR3 (Landspatientregisteret, red.) og SP2018 (Den nye Sundhedsplatformen). Vi anbefaler samtidig et skarpt ledelsesmæssigt fokus og teamwork fra alle aktører," siger Lillian Mogensen, der er formand for ekspertrådet til hjemmesiden.

Den konkrete beslutning om igangsætning skal vurderes løbende i januar måned ud fra den dagsaktuelle status og konkrete risikovurdering, og processen følges tæt af ekspertrådet.

"Vi har som ledelse naturligvis været meget optagede af ikke at begå de samme fejl, som Rigsrevisionens rapport fra sidste juni påpegede," siger Jens Gordon Clausen, koncerndirektør i Region Hovedstaden.

 


Ekspertrådets sammensætning

Formand for ekspertrådet er Lilian Mogensen, som er tidligere koncerndirektør i ATP og direktør i Udbetaling Danmark. De øvrige medlemmer af rådet er Kim Østrup, tidligere vicedirektør i IBM, Lars Mathiesen, tidligere IT-direktør i Nykredit, Erik Andreassen, tidligere IT-underdirektør i Danske Bank, Thomas Rysgaard, direktør i kommunernes IT-fællesskab Kombit, Erik Jylling, læge og sundhedsdirektør Danske Regioner.


Eksempler på anbefalinger, som Region Hovedstaden har handlet på:

Uddannelse: Koncernledelsen har løbende fulgt tæt op på indholdet af evalueringerne, antal deltagere og antallet af certificerede - efter anbefaling fra rådet.

Test: Center for IT og Medicoteknik, CIMT, har efter anbefaling fra rådet brugt ekstra kræfter på at teste de løsninger, der er udviklet undervejs i projektet. Derudover har CIMT bl.a. hyret en ekspert i, hvordan man optimerer tilrettelæggelsen og afvikling af test.

Kommunikation: På anbefaling fra rådet med flere har koncerndirektionen og regionsformanden intensiveret mødeaktiviteten med vigtige interessentgrupper så som patientforeninger og faglige organisationer for at fortælle om den planlagte opgradering, ligesom ledelserne på hospitalerne har opprioriteret dialogen med lokale faggrupper og tillidsrepræsentanter i samarbejdsudvalgene.

Radiologi: Allerede i december nedsatte regionen efter møder med ekspertrådet en taskforce, der har arbejdet i døgndrift med de udfordringer, der blev forudset med radiologiløsningen, herunder integrationen til systemer, der ligger udenfor LPR3/SP2018-programmet.

Kilde: Region Hovedstaden

 

 

Tags: sundhedsplatformen

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os