Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Cannabis-forening slår alarm: CBD-markedet er et rent wild west

Danmark bør snarest muligt lave en ny lovgivning omkring CBD i cannabis, så det illegale marked for de såkaldte CBD-produkter bliver reguleret og kontrolleret, da det er på vej til at blive et af de største pushermarkeder inden for cannabisområdet, advarer Cannabis Danmark. "De illegale produkter udgør en alvorlig trussel mod folkesundheden", siger sekretariatschef i foreningen Cannabis Danmark, Rikke Jakobsen. 

"De illegale produkter udgør en alvorlig trussel mod folkesundheden. Og de største tabere ved det illegale marked, som vokser dag for dag er både de syge, og de som ønsker en ordentlig og videnskabelig kvalificeret brug af medicinsk brug af cannabis," siger sekretariatschef i foreningen Cannabis Danmark, Rikke Jakobsen.

Hun uddyber:

"Der er i dag rigtig, rigtig mange penge at tjene for producenterne af ukontrollable og ukontrollerede CBD-produkter på det illegale marked. Ingen ved, om disse illegale produkter indeholder forurenende stoffer som pesticider, tungmetaller eller mug. Producenterne lover alverdens mirakler, lindring og helbredelse ved hjælp af den lav-cannabinoide EU-godkendte industrihamp. Også selv om produkterne kan være det rene snyd," siger hun.

Og at forbrugere og patienter kan blive taget ved næsen fremgår blandt andet af tre nye undersøgelser af en række CBD-produkter udført af europæiske forskere. Af undersøgelserne fremgår for eksempel, at to tredjedele af produkterne havde et for højt indhold af polyaromatiske hydrocarboner, PAH, som selv i små mængder kan være kræftfremkaldende. At under en tredjedel levede op til deres indholdsdeklarationer af for eksempel CBD- og THC-indhold. At nogle CBD-produkter var helt uden CBD, og at andre indeholdt indholdsstoffer fra helt andre planter.

Ifølge Rikke Jakobsen er det derfor så godt som umuligt for patienterne at få informationer om, hvor hampen er dyrket, eller hvordan CBD-olien er blevet udvundet.

"Industrihampen, der anvendes til CBD-produktion, dyrkes under omstændigheder, vi oftest ikke kender til. En del råmateriale kommer fra Østeuropa og for eksempel Kina som bulk enten i rå form eller i halvfabrikater, og ofte sælges/formidles produkterne af mennesker, der i bedste fald kan kaldes lægmænd, men som reelt er kvaksalvere og medicinske pushere uden ansvar overfor de syge brugere," siger hun.

Og den manglende regulering og kontrol kan have alvorlige følger for brugerne, som ikke bare kan blive snydt, men som også kan blive syge af producenternes forurenede produkter og salgsdrevne rådgivning

"De syge kan for eksempel blive rådgivet til bare at fortsætte eller ligefrem til blot at øge dosis, når de ikke oplever nogen positiv virkning men måske på anden uge har kvalme, diarre, hovedpine eller svimmelhed for 'det kan bare være en udrensning'. Symptomer som måske skyldes forurenede præparater eller måske, at patienten simpelthen ikke kan tåle CBD, eller måske mere sandsynligt, at dosis allerede er for høj."

Cannabis Danmark bruger som organisation ifølge Rikke Jakobsen meget tid på at informere om det illegale marked og udøve 'damage control' over for patienter, som har fået problemer på grund af CBD, og hun vil således gerne slå en pæl igennem myten om, at CBD altid er helt uden potentielle negative virkninger:

"CBD kan for eksempel give livstruende allergier, hoved- og mavepine, kvalme og opkast. Dette er formentlig, hvis CBD-produktet er forurenet. Da jeg ikke ved, hvad der er i, er det svært at henføre det alene til CBD. I forhold til allergier ved vi dog, at indholdsstofferne terpener kan give allergiske reaktioner. Hertil kommer, at CBD kan give et alvorligt interaktionsproblem med konventionelle lægemidler," forklarer hun og fortsætter:

"Jeg har meget, meget stor forståelse for at syge og desperate mennesker, som er blevet opgivet af deres læger, forsøger sig på det illegale marked. Men det er alt for vanskeligt og alt for farligt for desperate syge at manøvrere rundt i denne jungle af sælgere, som samtidig udøver kvaksalveri med et middel, som vi endnu ved alt for lidt om. Men som vi dog ved nok om til at kunne sige, at politikerne og sundhedsmyndighederne hurtigst muligt bør regulere og kontrollerede det af sundhedsmæssige grunde," lyder opfordringerne fra Rikke Jakobsen.

Tags: Medicinsk cannabis, cannabis

Del artikler