SF-politiker: Politisk debat med til at stigmatisere lungekræftpatienter

”Jeg tror desværre, at der ikke er så stort fokus på lungekræft, fordi det er enormt stigmatiserende at være lungekræftpatient,” siger politisk ordfører for SF, Kirsten Normann Andersen.

Hun giver dermed formand for Patientforeningen Lungekræft, Lisbeth Søbæk Hansen, ret i hendes tese om, at der mangler fokus på lungekræft, fordi det er en stigmatiseret sygdom, da mange får lungekræft som følge af rygning.

 ”Folk ser det som selvforskyldt og føler, at de lægger samfundet til last. Det er også medvirkende til, at sygdommen ikke bliver opdaget tidligere – mange tør ikke gå til læge,” siger Lisbeth Søbæk Hansen.

Det dybt problematisk mener Kirsten Normann Andersen.

”Det er både urimeligt og fatalt – netop fordi det afholder patienter fra at søge hjælp tidligt nok,” siger hun og understreger, at hun ikke mener, at det er sundhedsvæsnet, der bærer ansvaret for stigmatiseringen.

”Det er mere den offentlige og politiske debat – som i alt for høj grad fokuserer på den enkeltes eget ansvar,” siger hun.

Hun fortæller, at hun har beskæftiget sig med den politiske retorik i den del år.

”Så jeg vil fortsat gerne fokusere på at sikre åbenhed og aftaburisere lungekræft - og andre sygdomme, som lider under samme præmis. Når vi taler om rygning eller spisning som årsag til sygdomme, er vi nødt til at medtage alle de andre faktorer – som f.eks. levevilkår, arbejdsliv eller mangel på samme,” siger hun.

Patientforeningen Lungekræft har de seneste to år holdt møder på Christiansborg for netop at gøre politikerne opmærksomme på sygdommen.

”Men der dukker kun to-tre politikere op. Det er ærgerligt,” siger Lisbeth Søbæk Hansen. 

Kirsten Normann Andersen har kun siddet i Folketinget i et år, men har noteret sig arrangementet.

”Jeg deltager altid gerne, hvis det overhovedet er muligt. Men i en folketingsgruppe med kun 7 medlemmer har vi mange ordførerskaber og dermed en del parlamentarisk arbejde, som skal passes først. Så når jeg ikke har deltaget i det seneste arrangement, så handler det om, at jeg har været nødt til at prioritere ordførerskaber i salen m.v. Jeg vil gerne anbefale, at foreningen overvejer at lægge arrangementer på tidspunkter, hvor der er mindre tryk på folketingsarbejdet. I øvrigt aftaler jeg gerne møder med foreningerne, så det passer til min kalender,” siger hun.

Tags: Lungekræft, stigmatisering, Kirsten Normann Andersen, lungekræftpatienter, Lisbeth Søbæk Hansen, Patientforeningen Lungekræft

Like eller del denne artikel