”Sundhedsvæsenet står ved en skillevej," siger Andreas Rudkjøbing.

Læger: Sundhedsvæsenets økonomi skal vokse med 2 procent om året til 2025

Hvis ikke patienterne skal opleve et forringet sundhedsvæsen, skal der investeres to procent mere i sundhedsvæsenet hvert år frem til år 2025, siger Lægeforeningen i et nyt udspil.

I rene tal svarer det til omtrent tre milliarder kroner mere næste år, mens det i takt med, at økonomien vokser, skal stige til godt fire milliarder kroner i 2025.

”Det er, hvad det kræver af ressourcer for, at sundhedsvæsenet både kan behandle flere ældre mindst lige så godt som nu og samtidig tilbyde de nyeste og bedste behandlinger til patienterne,” siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen i en pressemeddelelse.

Anbefalingen, som baserer sig på en fremskrivning af befolkningens sammensætning og velstanden i samfundet, er direkte rettet til de politikere, der udstikker rammerne for både sundhedsvæsenet og de opgaver, som blandt andet læger skal løse. Lægeforeningens udspil kommer i forlængelse af en tilbundsgående analyse af sundhedsvæsenets økonomi, som VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har foretaget for Lægeforeningen.

Rapporten viser, at i de kommende år vil den ældre del af befolkningen vokse, og det lægger et pres på sundhedsudgifterne. Fremskrivninger af sundhedsudgifterne, som tager højde for forskellige demografiske og ikke-demografiske faktorer af betydning for de fremtidige udgifter i sundhedsvæsenet, viser, at der kan der forventes et udgiftsniveau, der er 7 til 13 procent højere i 2025 end niveauet i 2018 – såfremt man ser bort fra allerede introducerede politiske prioriteringer på området. I disse tal er realvækst i sundhedsudgifterne som følge af den generelle velstandsudvikling ikke medregnet.

”Sundhedsvæsenet står ved en skillevej. I størstedelen af dette årti har de midler, som politikerne har afsat til sundhed, knap kunnet dække, at antallet af patienter vokser, og derfor er sundhedsvæsenet i forvejen presset. Tænk for eksempel på de medicinske afdelinger, hvoraf mange er plaget af overbelægning, og i psykiatrien, som først i de senere år har fået politikernes bevågenhed,” siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, i pressemeddelelsen.

”Vi befinder os midt i forandringen. Alene frem til 2025 kommer der 39 procent flere i aldersgruppen 80-89 år, og de er altså hyppige gæster i sundhedsvæsenet. År for år frem til 2050 er der udsigt til flere ældre og flere patienter med behov for mere behandling og pleje. Samtidig kommer der hele tiden nye behandlinger og ny teknologi til, som kan redde og forbedre liv, men som selvfølgelig også koster penge,” siger han.

VIVE’s analyse viser, at efter finanskrisen er væksten i regionernes bevillinger faldet til omkring en procent sammenlignet med cirka tre procent før krisen. Samtidig er presset fra flere ældre medborgere for alvor begyndt at mærkes i sundhedsvæsenet.

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk