Foto: YouTube/Mettes Hjørner med Milena Penkowa om hjernemad

Penkowa i retten for at få sin doktorgrad igen

Den tidligere hjerneforsker Milena Penkowa vil ikke finde sig i, at hun i 2017 blev frataget din doktorgrad. Derfor indleder Københavns Byret i dag en retssag, hvor Penkowa forlanger sin doktorgrad retur.

"Retssagen drejer sig om lovligheden og gyldigheden af KU´s (dvs. Akademisk Råds) afgørelse af 5. september 2017 om fratagelse af en af mine doktorgrader. Som jeg dengang skrev her på siden, har KU benyttet magtmisbrug i sin forfølgelse af mig, om derfor er det på tide at få det prøvet for en dommer. Spørgsmålet om fratagelse af en doktorgrad har ikke været prøvet i dansk retspraksis før, hvorfor afgørelsen vil være både retsskabende og principiel. Men først og fremmest er det et spørgsmål om retfærdighed og at nok er nok," skriver Penkowa på sin Facebookside.

I september 2017 meddelte Københavns Universitet den tidligere hjerneforsker Milena Penkowa, 45, at universitetet havde besluttet at trække hendes medicinske doktorgrad tilbage. Beslutningen blev truffet i Akademisk Råd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Penkowa levede ifølge rådet ikke op til kravene til at have en doktorgrad, da hun i 2016 blev dømt skyldig i dokumentfalsk. Hun blev dog frifundet for straf, fordi sagen var forældet.

Milena Penkowa indleverede i 2003 en disputats, hvor en del af de dyreforsøg, der indgik, ikke var gennemført. På grund af mistanken herom afviste bedømmelsesudvalget disputatsen. For at dække over disse forhold forfalskede Milena Penkowa centrale dokumenter. Dette blev fastslået ved Østre Landsrets dom af 8. september 2016.

“Hvis fakultetet havde været bekendt med disse forhold, ville fakultetet have afvist at behandle den anden doktordisputats, som Milena Penkowa fik doktorgraden for,” skrev Akademisk Råd sidste år som begrundelse for at fratage Penkowa doktorgraden.

“Tildelingen af en doktorgrad er en stor akademisk anerkendelse med forventning om en høj faglig troværdighed, ligesom den skal være udtryk for betydelig videnskabelig indsigt og modenhed. Disse forudsætninger har Milena Penkowa ikke levet op til,” fastslog Akademisk Råd.

Tvisten i Københavns Byret kommer ifølge Ritzau til at tage udgangspunkt i "bekendtgørelse om doktorgrader". Her står der, at en doktorgrad er et udtryk for anerkendelse af forfatterens "betydelige videnskabelige indsigt og modenhed".

 

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os