Rigsrevisionen i ny rapport: Udredningsretten overholdes ikke

Op mod hver femte patient venter fortsat for længe på at få besked om, hvad de fejler. Og hver tredje patient forstår ikke de breve, de får fra regionerne.

Det fastslår Rigsrevisionen i en ny beretning.

Statsrevisorerne skriver i deres bemærkninger, at de "finder det ikke tilfredsstillende, at regionerne i mange tilfælde ikke følger lovgivningen, når patienter udredes" og tilføjer: "Konsekvensen er, at ikke alle patienter, der har ret til det, får et tilbud om hurtigere udredning et andet sted."

Udredningsretten går på, at kan sygehusene ikke selv nå at udrede deres patienter til tiden, skal de oplyse patienterne om, at de kan blive udredt hurtigere på et privathospital. Men det sker altså ikke i mange tilfælde. Og når det sker, kommer tilbudet ofte i breve, som patienten ikke forstår.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2017. Baggrundelsen for undersøgelsen har været, at antallet af udredningspatienter har været stigende, siden udredningsretten blev indført, men udredningsretten overholdes ifølge Sundheds- og Ældreministeriets monitorering stadig ikke i 10-20 procent af de 500.000-600.000 udredningsforløb, som regionerne registrerer hvert år.

En del af problemet er, at regionerne ikke har en ensartet forståelse af, hvornår udredningsretten er overholdt.

Rapporten bekræfter den fornemmelse, de har hos de private sundhedsaktører. Det fortæller Jesper Luthman, der er branchedirektør i foreningen af privathospitaler, Sundhed Danmark, til Altinget.

"Når vi spørger til de oplysninger, patienten har fået, er de ofte mangelfulde eller svære at forstå. De fleste forstår, at de har en rettighed. De har bare ikke forstået, hvordan man handler på den. Hvordan finder man det rigtige privathospital? Hvordan får man en tid? Det er uoverskueligt, hvordan man rent praktisk kommer frem til at bruge sin rettighed," siger han til Altinget.

Han mener også, at der er ualmindeligt mange fejlkilder i regionernes måde at opgøre antallet af udredningspatienter på.

"Der er afdelinger, som ikke registrerer en eneste udredningspatient, og det er uklart, om det skyldes, at de når alle deres patienter inden for 30 dage, eller om de bare registrerer det forkert," siger han til Altinget.

 

Fakta

 • Udredningsretten er en lovbunden patientrettighed, som sikrer en lægefaglig vurdering af, hvad en patient fejler, og hvilken behandling der eventuelt skal igangsættes.
 • Udredningsretten forpligter regionerne til at udrede patienterne inden for 30 dage fra det tidspunkt, hvor sygehuset modtager henvisningen.
 • Udredningsretten blev indført i 2013.
 • Folketinget styrkede udredningsretten i 2016 for at sikre, at flere patienter hurtigere fik afklaret deres behov for behandling.
 • Sundheds- og Ældreministeriets monitorering af udredningsretten viser, at overholdelsen ikke er blevet forbedret siden, da udredningsretten fortsat ikke overholdes for 10-20 procent af patienterne.
  Kilde: Rigsrevisionen

 

Tags: udredningsret

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os