Overlæger i strid i hovedstaden: Jeres kritik er fagligt ubegrundet

Overlægegruppen på Medicinsk Afdeling på Amager Hospital går i rette med kolleger på Gentofte, som har kritiseret Region Hovedstadens beslutning 31. oktober om at bevare de tre akutklinikker og tilhørende senge på Gentofte, Amager og Glostrup Hospitaler. De kalder kollegernes kritik for "fagligt ubegrundet og publiceringsmåden uhensigtsmæssig".

Region Hovedstadens beslutning om bevare de tre akutklinikker og tilhørende senge på Gentofte, Amager og Glostrup Hospitaler, blev stærkt kritiseret af 21 afdelings- og overlæger på Gentofte Hospital. De skrev et protestbrev for at oplyse både regionsrådspolitikere og patienter om konsekvenserne af regionens beslutning, som ud fra lægernes vurdering »ofte kan betyde liv eller død«.

Men nu går overlægegruppen på Medicinsk Afdeling på Amager Hospital i rette med dem. I et åbent brev, som er stilet til regionsrådet i Region Hovedstaden, skriver de om de "protestbreve og dramatiske udmeldinger om risiko for fatale forløb pga af regionsrådets beslutning", som de synes er "fagligt ubegrundet", ligesom publiceringsmåden er "uhensigtsmæssig".

"Ved gennemgang af foreliggende statistik og data finder vi intet belæg for at akutbehandlingen af borgere på Amager Hospital på nogen måde er ringere end ved de øvrige hospitaler. Samtidig er regionens visitation af akut kritisk syge patienter og det præhospitale beredskab optimeret de seneste år, hvilket sikrer en ensartet behandling af de kritisk syge patienter, fejlvisitation er sjældent forekommen," skriver overlægegruppen. Gruppen giver udtryk for sin støtte til regionsrådets udmelding om ikke at foretage ændringer i sygehusstrukturen, før de kommende akutsygehuse står fuldt funktionsdygtige.

"Normalt laster vi fra lægeside politikerne og administrationerne for, at de foretager uovervejede ændringer før de fysiske lokaliteter er færdige, hvilket tidligere har ført til uheldige forløb for borgere og personale. Den aktuelle kritik fra lægeside kan derfor undre. Samtidig er problemstillingen forskellig for sygehusene Amager, Glostrup og Gentofte, og vi vil tillade os at tvivle på at underskriverne på protestbrevene til fulde kender og forstår de udfordringer, der ligger forude for de enkelte planområder," skriver de videre og fortsætter:

"Region Hovedstadens planområde syd udgør således landets markant største optageområde med 550.000 borgere, heraf er Amager den hurtigst voksende bydel, der formentlig passerer 200.000 indenfor de nærmeste år.
Hvordan denne udfordring løses er multifacetteret og løsningsmodellerne komplekse. Indtil dette er helt klarlagt og supersygehusene færdigbygget, ville det være hensigtsmæssigt hvis man fra lægeside anerkendte kollegers indsats, undgår spredning af unødig frygt hos borgerne og giver arbejdsro til politikerne."

Ikke kun overlægerne på Gentofte Hospital har været fremme og kritisere regionsrådets beslutning. Det har også Sundhedsstyrelsen.

Styrelsen kritiserer, at Region Hovedstadens politikere blæser på de faglige anbefalinger og fastholder, at akut syge københavnere skal kunne indlægges på sygehuse uden den nødvendige lægefaglige ekspertise.

En del af administrationens argument for at foreslå lukningen har netop været, at Sundhedsstyrelsen i 2007 udgav de gældende anbefalinger for organisering af akutområdet.

»Det er problematisk, at Region Hovedstadens beslutning strider mod vores anbefalinger. Der er brug for en samlet indgang til akutte syge patienter, således der er mulighed for, at flere forskellige specialiserede læger kan kigge på patienterne, for man ved ikke på forhånd, hvad patienterne fejler. Nogle gange kan det være på bekostning af nærhed, men der er vores holdning, at kvalitet står højere,« sagde Janet Samuel, der er centerchef i Sundhedsstyrelsen til Berlingske, umiddelbart efter regionsrådets beslutning.

Den kritik tager overlægegruppen på Amager roligt.

"Overlægegruppen på Amager Hospital er helt trygge ved den nuværende organisation og kvaliteten af patientbehandlingen. Med regionsrådets beslutning kan Sundhedsstyrelsens anbefalinger implementeres under rolige velordnede forhold, hvilket må betegnes som rettidig omhu," skriver de.

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os