"Der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt disse patienter reelt oplever færre gener med Tecentriq end med den kemoterapi, som patienterne har fået hidtil," siger Steen Werner Hansen.

Færre lungekræftpatienter end først vurderet må få immunterapi

Medicinrådet omgør sin anbefaling af immunterapien Tecentriq (med indholdsstoffet atezolizumab), så færre patienter end først vurderet kan behandles med stoffet.

Beslutningen blev truffet på et møde i Medicinrådet i går, 14. november.

På et møde 15. august besluttede Medicinrådet at anbefale Tecentriq til tre grupper af patienter med ikke-småcellet lungekræft, men på rådsmødet i går omgjorde Medicinrådet den beslutning, så anbefalingen kun kommer til at gælde to af de tre grupper. Det betyder, at bestemt gruppe patienter med ikke-småcellet lungekræft stadie IIIB-IV ikke længere tilbydes Tecentriq.

Medicinrådet anbefaler i stedet, at patientgruppen, som omhandler cirka 180 patienter årligt, bliver tilbudt kemoterapi, som også har været standardbehandling før Medicinrådets anbefaling fra august 2018.

Baggrunden for ændringen af anbefalingen er, at Medicinrådet ikke mener, at effekten for netop de patienter er godt nok dokumenteret.

”Desuden er der betydelig usikkerhed om, hvorvidt disse patienter reelt oplever færre gener med Tecentriq end med den kemoterapi, som patienterne har fået hidtil. Derfor mener vi ikke, at den samlede udgift til Tecentriq, som er meget dyrere end kemoterapi, står mål med de samlede fordele for patienterne,” siger den ene af Medicinrådets formænd Steen Werner Hansen i en nyhed på Medicinrådets hjemmeside.

 

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Propatienter

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk