"Der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt disse patienter reelt oplever færre gener med Tecentriq end med den kemoterapi, som patienterne har fået hidtil," siger Steen Werner Hansen.

Færre lungekræftpatienter end først vurderet må få immunterapi

Medicinrådet omgør sin anbefaling af immunterapien Tecentriq (med indholdsstoffet atezolizumab), så færre patienter end først vurderet kan behandles med stoffet.

Beslutningen blev truffet på et møde i Medicinrådet i går, 14. november.

På et møde 15. august besluttede Medicinrådet at anbefale Tecentriq til tre grupper af patienter med ikke-småcellet lungekræft, men på rådsmødet i går omgjorde Medicinrådet den beslutning, så anbefalingen kun kommer til at gælde to af de tre grupper. Det betyder, at bestemt gruppe patienter med ikke-småcellet lungekræft stadie IIIB-IV ikke længere tilbydes Tecentriq.

Medicinrådet anbefaler i stedet, at patientgruppen, som omhandler cirka 180 patienter årligt, bliver tilbudt kemoterapi, som også har været standardbehandling før Medicinrådets anbefaling fra august 2018.

Baggrunden for ændringen af anbefalingen er, at Medicinrådet ikke mener, at effekten for netop de patienter er godt nok dokumenteret.

”Desuden er der betydelig usikkerhed om, hvorvidt disse patienter reelt oplever færre gener med Tecentriq end med den kemoterapi, som patienterne har fået hidtil. Derfor mener vi ikke, at den samlede udgift til Tecentriq, som er meget dyrere end kemoterapi, står mål med de samlede fordele for patienterne,” siger den ene af Medicinrådets formænd Steen Werner Hansen i en nyhed på Medicinrådets hjemmeside.

 

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Propatienter

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os