Flere dør af kræft i Danmark end i vores nabolande

Målt i forhold til antallet af indbyggere dør færre danskere af kræft end for 20 år siden. Men det danske niveau ligger fortsat over vores nordiske naboers og flertallet af OECD-landenes.

I alt døde 15.800 danskere af kræft i 2016. Langt de fleste, der døde af kræft i 2016, var over 40 år, to tredjedele var fyldt 70 år, og en tredjedel var fyldt 80 år. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I 2016 døde 3.717 mennesker af lungekræft. Det var dermed den kræftsygdom, som flest i Danmark døde af. Derefter fulgte tarmkræft ekskl. endetarm (1.429 dødsfald), prostatakræft (1.225) og brystkræft (1.127).

Prostatakræft og brystkræft skiller sig sammen med forskellige former for kræft i livmoderen ud ved kun at ramme det ene køn. Således døde kun mænd af blærehalskræft i 2016, mens det stort set kun var kvinder, der døde af brystkræft, og kun kvinder af kræft i livmoderen og livmoderhalsen.

Mellem 14.900 og 15.800 personer er døde af kræft om året i Danmark de seneste 20 år, men justeret for befolkningsvækst og alderssammensætning er antallet af døde af kræft faldet.

Siden midten af 1990’erne er antallet af døde af kræft i Danmark pr. 100.000 indbyggere faldet fra knap 300 i 1995 til 230 i 2015, hvor de seneste OECD-tal er fra. Tallene er standardiseret for alder, så de kan sammenlignes på tværs af lande.

Ligger højt i forhold til andre nordiske lande

Trods faldet siden 1995 ligger antallet af døde af kræft i Danmark fortsat noget over niveauet i de andre nordiske lande. I Norge døde 193 pr. 100.000 indbyggere af kræft i 2015. I Sverige var tallet 185. Dødsraten var lavest i Finland, hvor 173 døde af kræft pr. 100.000 indbygger

Sammenlignet med OECD, som dækker store dele af den vestlige verden, ligger niveauet for døde af kræft i Danmark også relativt højt. Antallet af døde af kræft pr. 100.000 indbyggere er højere i en række østeuropæiske lande, men Danmark indtager en syvende plads ud af 41 lande, når OECD justerer for alderssammensætningen i befolkningerne.

Niveauet er lavest i Mexico, hvor der var 114 dødsfald som følge af kræft pr. 100.000 indbyggere

Tags: Kræft

Like eller del denne artikel