”Der er sandsynligvis sygehuse, der opererer så få patienter, at det er kvalitetsmæssigt uforsvarligt. Det er meget problematisk, og jeg vil opfordre Sundhedsstyrelsen til at undersøge sagen nærmere,” siger Jesper Fisker.

Kræftens Bekæmpelse: Uforsvarlig behandling af kræft i bugspytkirtlen

Sundhedsstyrelsen må undersøge de forskellige behandlingskvaliteter på landets fire centre for operation for kræft i bugspytkirtlen, opfordrer direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.

Opfordringerne til Sundhedsstyrelsen om at reagere kommer efter, at en ny undersøgelse af de fire centre for operation af kræft i bugspytkirtlen på Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital samt Aalborg Universitetshospital, sætter spørgsmålstegn ved patienternes overlevelsesmuligheder på de sygehuse, som opererer færrest patienter.

Ifølge undersøgelsen, der er betalt af Kræftens Bekæmpelse, er der således tilsyneladende en sammenhæng mellem antallet af operationer for kræftsygdommen og udfaldet for patienterne.

”Der er sandsynligvis sygehuse, der opererer så få patienter, at det er kvalitetsmæssigt uforsvarligt. Det er meget problematisk, og jeg vil opfordre Sundhedsstyrelsen til at undersøge sagen nærmere,” siger Jesper Fisker til Sundhedspolitisk Tidsskrifts søstersite Onkologisk Tidsskrift og fortsætter:

”Patienter med bugspytkirtelkræft har krav på den bedst tænkelige behandling, uanset hvor i landet de bor."

Undersøgelsen, som sammenligner den kirurgiske behandling af kræft i bugspytkirtlen på de fire danske sygehuse, der har tilladelse til at udføre de meget komplicerede operationer som anvendes i behandlingen af sygdommen, er blevet til i et samarbejde med en række eksperter inden for området og er den første af sin art herhjemme.

”Det ser ud til, at sygehuse, som opererer flest patienter, er de mest succesfulde målt på patienternes overlevelse. Sygehuse, der opererer færrest patienter, har dårligere resultater. At der er store forskelle i behandlingen er helt uacceptabelt,” siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Undersøgelsen dækker perioden 2011-2015, hvor de fire sygehuse opererede i alt 476 patienter med kræft i bugspytkirtlen. To af sygehusene, nemlig Rigshospitalet og Odense Universitetshospital opererede næsten 80 procent af patienterne. Af undersøgelsen kan man udlede, at disse to sygehuse har opnået bedre resultater end undersøgelsens to øvrige sygehuse, Aarhus og Aalborg, hvor der i hele den firårige periode kun blev opereret henholdsvis 46 og 56 patienter.

Ifølge rapporten døde der færre patienter under indlæggelsen, på de to hospitaler der stod for hovedparten af alle operationer, altså på Rigshospitalet og Odense. Også selv om disse havde flere patienter med kompliceret og fremskreden bugspytkirtelkræft.

Ifølge rapporten, Regional variation in surgery for pancreatic cancer in Denmark 2011-2015, er talmaterialet fra sygehusene med få operationer meget småt, hvorfor eksperterne bag undersøgelsen da også er forsigtige i deres konklusioner. Men rapporten, slår dog samtidigt fast, at ’mulicenterstudier af kræft i bugspytkirtlen har fundet en positiv associering mellem en høj operations volume og lav dødelighed’.

”Men det står klart, at der er store forskelle. Det dokumenterer undersøgelsen, og det bør Sundhedsstyrelsen reagere på, så patienterne får de samme muligheder," siger Jesper Fisker.

Ifølge årsrapport for 2015 og 2016 fra Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) har de forholdsvise volumental for de fire hospitaler ikke ændret sig i forhold til rapportens tal fra 2011 til 2015. Rigshospitalet havde ifølge årsrapporten fortsat dobbelt så mange patienter (112, som den næste i rækken nemlig Odense Universitets Hospital, der havde 55 patienter. Mens Aarhus og Aalborg kun havde henholdsvis 29 og 23 patienter fra midt 2015 til midt 2016.

Hvilke kompetencer der præcist mangler i forhold til den store operation på de to hospitaler med færrest patienter beskriver rapporten ikke, men gør opmærksom på, at det udover kirurgiske kompetencer også kan være kompetencemangler i forbindelse med de postoperative opgaver – for eksempel ’failure of rescue”.

Ifølge rapporten var det hospital som klarede sig absolut bedst i sammenligningen af de fire operationssteder Rigshospitalet, som da også havde over 50 procent af samtlige landets patienter. Aalborg var en ligeså absolut bundskraber med kun 10 procent af patienterne og også klart den højeste dødelighed. Indimellem lå Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital med henholdsvis 27 og 12 procent af patienterne og tilsvarende kvalitetstal for dødelighed og komplikationer.

Hvert år får ca. 1.000 danskere konstateret kræft i bugspytkirtlen.

Overlevelsen er de seneste år blevet lidt forbedret, men under 10 procent er i live, fem år efter de fik diagnosen.

Operationen for kræftformen er et af de mest komplicerede kirurgiske indgreb, man anvender inden for standardkræftbehandling.

 

LÆS OGSÅ: 

 

 

Tags: Kræftens Bekæmpelse, ulighed, Sikrekompetencer, bugspytkirelkræft

Like eller del denne artikel