"I den virkelige verden bevæger folk sig i høj grad ud af fattigdom, og nogle rige bliver fattigere. Det påvirker levealderen," siger ph.d.-studerende Benjamin Ly Serena. Foto: KU

Rige lever ikke så meget længere end fattige

Forskellen i levealder mellem rig og fattig er mindre, end forskerne har troet. Ikke alle rige forbliver nemlig rige, og nogle fattige undslipper fattigdom. Hvis man ikke tager højde for sådanne bevægelser mellem indkomstgrupper overvurderer man forskellen i levealder mellem rig og fattig, viser nye forskningsresultater fra Københavns Universitet.

Tidligere forskningsresultater har ellers vist store forskelle i levetiden på tværs af indkomstgrupper.

Men danske registerdata viser, at halvdelen af de fattige i løbet af en tiårig periode kommer til at tjene mere og dermed rykker ud af de fattigste grupper med højest dødelighed. På samme måde siver halvdelen af de rige ned i grupper med lavere indkomst. Dermed kan de også forvente at leve kortere end dem, der forbliver rige.

Det viser en ny beregningsmetode lavet af forskerne Claus Thustrup Kreiner, Torben Heien Nielsen og Benjamin Ly Serena fra Center for Economic Behavior and Inequality (Cebi) på Københavns Universitet.

Forskernes resultater er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

"I den virkelige verden bevæger folk sig i høj grad ud af fattigdom, og nogle rige bliver fattigere. Det påvirker levealderen," siger ph.d.-studerende Benjamin Ly Serena til Københavns Universitets hjemmeside.

Forskernes resultater udfordrer levetidsberegninger, som amerikanske økonomer offentliggjorde i 2016. De amerikanske beregninger fandt, at forskellen mellem levetiden for en rig 40-årig mand og fattig 40-årig var 6,5 år. Forskningen startede en hed debat om ulighed i sundhed i det amerikanske samfund.

Når de danske forskere nu med den nye metode, der anvender registerdata for hele den danske befolkning i perioden 1983-2013, beregner den forventede levetid, har en 40-årige mand i en af de mest velhavende grupper udsigt til at leve 77,6 år sammenlignet med 75,2 år for en 40-årig i en lavindkomstgruppe - en forskel på 2,4 år.

For kvinder i de samme grupper er forskellen 2,2 år - kun omkring det halve af den forskel i forventet levetid, som man kommer frem til, hvis man anvender de amerikanske økonomers beregningsmetode.

"Uligheden i forventet levetid er betydeligt overvurderet, hvis man ikke tager højde for mobilitet i indkomst, sådan som vores beregningsmetode gør, og det kan lede til forkerte konklusioner om, hvad det vil koste de offentlige kasser at finansiere velfærd for befolkningen," siger ph.d.-studerende Benjamin Ly Serena til Københavns Universitets hjemmeside.

Økonomernes dataanalyse dækker over 30 år, og i de 30 år er forskellen dog vokset betydeligt: Hvor en velhavende 40-årig i 1983 havde udsigt til at leve lidt over halvandet år længere end en jævnaldrende person med lav indkomst, så har den rige i 2013 udsigt til at leve næsten tre-et-halvt år længere.

"Vi kan ikke ud fra vores data forklare årsagen til denne voksende ulighed i levealder, men der er andre undersøgelser, der dokumenterer, at befolkningsgrupper med høj indkomst som regel også har høj uddannelse, og at de grupper har mere gavn af nye sundhedsteknologier og behandlingsmetoder, samt at de i højere grad end lavindkomstgrupper tager imod råd om at spise sundt, motionere og undlade eller begrænse f.eks. røg og alkohol, siger Benjamin Ly Serena.

Tags: ulighed

Like eller del denne artikel