Det lave antal underskrifter er selvfølgelig en skuffelse, siger Svend Lings, men hvad angår kampen for lovliggørelse af aktiv dødshjælp, ser han det ikke som et nederlag, siger han, da forslaget har været med til at skaffe debat.

Svend Lings må droppe borgerforslag

Den kontroversielle læge Svend Lings må droppe borgerforslag om at indføre aktiv dødshjælp.

Svend Lings og nogle medunderstillere stillede for 180 dage siden et borgerforslag på borgerforslag.dk om at indføre aktiv dødshjælp.

Hvis et borgerforslag i løbet af 180 dage opnår 50.000 underskrifter, skal partierne i Folketinget tage stilling til, hvem der vil fremsætte forslaget som et konkret beslutningsforslag, og det var Lings´ og medunderstillernes håb, at det kunne ske.

Men det skete ikke, for forslaget fik kun 8.386 underskrifter.

I årevis har opinionsanalyser ellers vist, at der er et stort flertal i befolkningen for aktiv dødshjælp. F.eks. viste en Megafonmåling, lavet for TV2 i 2016, at 79 procent af danskerne gik ind for aktiv dødshjælp. Kun 7 procent erklærede sig deciderede imod.

Svend Lings mener, at der formentlig er to hovedårsager til, at det ikke lykkedes at samle flere underskrifter ind.

"Det vigtigste er nok, at det handler om døden. Sygdom, lidelse og død kommer med forslaget så tæt på, bliver så konkret. Man skubber det fra sig og lader det ligge, vil hellere tænke på noget andet. Døden, ultimativ og tom, er ligefrem en slags panisk tabu for mange mennesker. Derfor er de også utilbøjelige til at tage det initiativ, som det trods alt kræver at skrive under," siger han i en mail.

Han mener dog også, at politikerne har en del af skylden.

"Ordførerne for de store partier sagde jo allerede fra begyndelsen, at hvis forslaget kom op i Folketinget, ville de stemme imod uanset hvad. Også politikerne har berøringsangst. Og når det alligevel er formålsløst at skrive under, er der ikke noget at sige til, at folk ikke gider," mener Lings.

Det lave antal underskrifter er selvfølgelig en skuffelse, siger han, men hvad angår kampen for lovliggørelse af aktiv dødshjælp, ser han det ikke som et nederlag, siger han, da forslaget har været med til at skaffe debat.

Han og speciallæge Frits Schjøtt blev for nylig ved retten i Svendborg idømt hhv. 40 dages og 14 dages betinget fængsel. Begge var tiltalt for at have assisteret en mand, som forsøgte at begå selvmord, hvilket ikke lykkedes, da manden tog medicinen på en forkert måde. Svend Lings stod derudover tiltalt i to sager. Han blev frifundet for at have udskrevet 100 milligram af stoffet Fenemal til den århusianske, tidligere brilledesigner Jørgen Vesterby Mikkelsen, men blev erklæret skyldig i at have medvirket til, at en 85-årig kvinde fra Hørsholm begik selvmord i august 2018. Han havde bekræftet hendes medicinvalg og bekræftet hende i hendes spørgsmål om, hvor vidt det ville være en god ide også at supplere med en plasticpose over hovedet.

Frits Schjøtt accepterede sin dom, mens Svend Lings har anket til Landsretten med påstand om frifindelse. Derefter har anklagemyndigheden anket begge domme med krav om skærpelse.
Retsmøderne finder sted ved Østre Landsret i Odense den 29. og 30. januar 2019.

 

 

Tags: aktivdoedshjaelp, borgerforslag

Like eller del denne artikel