”Vi kan høre, at der hersker en del tvivl blandt patienterne om, hvad den rette medicinske behandling er. Desuden er det vores erfaring, at mange patienter kryber uden om at tage den medicin, de bør,” siger Mogens Lytken Larsen.

Projekt i Aalborg skal gavne opfølgning på hjertepatienter

På hjerteafdelingen på Aalborg Universitetshospital gør man i øjeblikket en ekstra indsats for at sikre, at hjertepatienter, der udskrives med en del medicin, også bagefter får den rette behandling. Erfaringen er, at det i dag ikke sker i alle tilfælde.

Projektet består i, at en sygeplejerske fra hjerteafdelingen ringer til patienten et år efter udskrivning fra hospitalet for at høre, hvor meget de har deltaget i forskellige genoptræningsprogrammer, hvilken medicin, de får, og hvad planerne er for den fremtidige medicinske behandling.

”Vi kan høre, at der hersker en del tvivl blandt patienterne om, hvad den rette medicinske behandling er. Desuden er det vores erfaring, at mange patienter kryber uden om at tage den medicin, de bør,” siger Mogens Lytken Larsen, professor, dr. med. og overlæge på Kardiologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Patienter er skeptiske over for medicin

Hans erfaring er, at patienter generelt har en stor skepsis i forhold til medicin, som de ikke kan mærke, at de får, fordi det primært har en forebyggende effekt. Det gælder for eksempel både de statiner og den blodfortyndende medicin, som patienter, der har haft en blodprop i hjertet, altid ordineres efterfølgende. Så compliance er et problem, siger han, mens et andet er mere lokalt, idet Region Nordjylland i dag mangler rigtig mange praktiserende læger. Så selvom det fremgår af behandlingsvejledningen for almen praksis, at lægen skal udføre årskontroller, er der her en særlig udfordring i denne del af landet. Afhængig af projektets resultater, mener Mogens Lytken Larsen, at det kan give god mening, at hospitalet indfører rutinemæssige 12 månders tjek for at forebygge, at der sker fejl med medicineringen.

Set over hele landet, mener han, at de alment praktiserende læger gør et godt stykke arbejde ift. opfølgning på hjertepatienter. Men en generelt mere systematisk og automatisk årskontrol vil han byde velkommen – hvad enten det så skal være hospitalet eller almen praksis, der har ansvaret.

I projektet på Aalborg Universitetshospital med stikprøvekontroller blandt patienterne et år efter udskrivning fra hospitalet, er der foreløbig taget kontakt til 200 patienter. Målet er at nå 400 inden marts, hvor projektet slutter og resultaterne vil blive gjort op.

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk