Der skal ansøges om klausuleret tilskud for mange astmapatienter, som stadig skal have inhalationssteroid. Det giver masser af besvær for patienter, læger og apoteker, mener lungelægerne.

Lægemiddelstyrelsen får klø af lungelæger

Bestyrelsen i Danske Lungelægers Organisation (DLO) er ikke tilfreds med måden, hvorpå Lægemiddelstyrelsen vil implementere tilskudsændringen af medicin mod astma og KOL. Derfor har de sendt en anke til Lægemiddelstyrelsen, der straks har besvaret organisationens klage. 

Den 19. november træder de nye tilskudsregler for medicin til patienter med astma og KOL i kraft. Det betyder, at nogle typer medicin mod astma og KOL skifter tilskudsstatus, hvorfor godt 215.000 patienter skal have revurderet deres behandling, og lægen skal tage stilling til, om patienten fortsat er omfattet af tilskudsklausulen.

En opgave der dels skal varetages af de praktiserende læger, dels af speciallæger på lungemedicinske klinikker og sygehusafdelinger. I speciallægernes organisation (DLO) har bestyrelsen netop forelagt Lægemiddelstyrelsen deres holdning til tilskudsordningen, til informationsproceduren og til implementeringen – og der bliver ikke lagt skjul på, at bestyrelsen mener, at Lægemiddelstyrelsen kunne have planlagt forløbet langt bedre. 

Blandt andet peger bestyrelsen på, at man ganske enkelt burde droppe at gennemføre tilskudsordningen, da en af Lægemiddelstyrelsens argumenter for at eksekvere tilskudsreglerne er, at forbruget af inhalationssteroid til patienter med KOL skal sænkes. Men ved at klausulere kombinationspræparaterne, bliver de kommende klausuleringer i høj grad til gene for astmapatienterne og deres læger. Bestyrelsen skriver:

”Det er rigtigt, at der er sket et skift i holdningen til inhalationssteroid hos patienter med KOL, men det gælder ikke for dem med astma eller de mange patienter, der både har KOL og astma. Hvor de kombinationspræparater, som nu kun får klausuleret tilskud, har vist sig mere effektive end enkeltstoffer. Det betyder, at der skal ansøges om klausuleret tilskud for en meget stor del af vore astmapatienter. I informationen fra Lægemiddelstyrelsen er anført, at der allerede er set en udvikling mod lavere forbrug at inhalationssteroid. Der må derfor stilles et stort spørgsmålstegn ved, om de ændrede tilskudsregler er nødvendige og ikke mindst om det administrative besvær, som reglerne indebærer for patienter, apoteker og læger, vil stå mål med det, man ønsker at opnå. Argumenterne i Lægemiddelstyrelsens information er ikke overbevisende."

Informationsproceduren

Hertil svarer enhedschef for Apoteker og Medicintilskud i Lægemiddelstyrelsen, Kim Helleberg Madsen, følgende:

”Vi har truffet vores afgørelse efter en længere proces med flere offentlige høringer, hvor alle – både virksomheder,  organisationer og enkeltpersoner har mulighed for at fremsende høringssvar. Desuden vil jeg gerne understrege, at det ikke alene er forbruget af inhalationssteroid, der ligger til grund for Lægemiddelstyrelsens overvejelser. Når vi revurderer lægemidlers tilskudsstatus, er det primære formål at vurdere, om de lægemidler, der har generelt tilskud, fortsat opfylder kriterierne herfor, og om de lægemidler, der ikke har generelt tilskud, fortsat ikke opfylder kriterierne.” 

Bestyrelsen for Danske Lungelægers Organisation mener også, at Lægemiddelstyrelsen kunne have strammet deres information omkring hele tilskudsændringen op, for som de skriver, er det beklageligt, at man ikke har sørget for at informere de speciallæger, der behandler netop denne patientgruppe.

”Det er muligt, at Lægemiddelstyrelsen har bedt videnskabelige selskaber om at formidle information om tilskudsændringen (red. videre ud til deres medlemmer), men den er ikke nået frem til de lungemedicinske speciallæger, som ud over de praktiserende læger må formodes at være dem, for hvem informationen har størst relevans.”

Lægemiddelstyrelsen beklager

Til denne kritik forklarer Lægemiddelstyrelsen, at de har lavet en bred informationsindsats, hvor de har sendt information om tilskudsændringen direkte til de alment praktiserende læger og derudover blandt andet til Danske Regioner, sygehusapotekerne, de regionale lægemiddelkomitéer, relevante videnskabelige selskaber, herunder DLS, og Lægeforeningen, PLO og FAPS. Lægemiddelstyrelsen peger desuden på, at de ikke kan orientere alle relevante læger direkte, så det er muligt, at informationen ikke er nået helt derud, hvor den burde nå ud.

Derfor lover sektionsleder for Tilskud i Lægemiddelstyrelsen, Ulla Kirkegaard Madsen, at man allerede nu vil lave et opsamlingsheat, hvor man evaluerer den forudgående kommunikation og samler op der, hvor der er behov for det.

”Vi prøver at nå så bredt ud som muligt, og vi prioriterer information så højt, som vi overhovedet kan. Derfor håber vi, at de - der mener, vi kan gøre bedre - siger til, for vi ønsker kun at videregive information om ændringerne så godt som muligt og til så mange som muligt,” understreger sektionslederen.

Samtidigt fortæller Ulla Kirkegaard Madsen, at hun planlægger at kontakte Danske Regioner og Lægeforeningen for at få svar på, om de mener, der er steder, Lægemiddelstyrelsen med fordel kan gentage budskabet.

Desuden beklager Kim Helleberg Madsen i sit svar til Danske Lungelægers Organisation, at Lægemiddelstyrelsen ikke har kendt til DLO, og at det er beklageligt, at organisationen ikke har fået information via FAPS eller DLS.

”Vi vil fremover tydeligere bede om hjælp til at videreformidle informationen til relevante medlemmer/læger, og vi sætter stor pris på, at I nu videreformidler information til jeres medlemmer.”

Implementeringen

På den tekniske front glider det ifølge bestyrelsen for DLO heller ikke optimalt for implementeringen af tilskudsændringerne, snarere tværtimod. DLO skriver i deres anke til Lægemiddelstyrelsen:

”Det er overordentlig uhensigtsmæssigt, at det ikke allerede nu er muligt at tilskudsmarkere de relevante recepter. Der er tale om en så omfattende ændring, at en passende varsling er påkrævet. Velbehandlede patienter med astma- og KOL kommer typisk til kontrol en eller to gange per år og får udskrevet recepter, der er reitererede, så de dækker forbruget det følgende halve til hele år. Derfor vil en tilsvarende varsling være nødvendig for at sikre en smidig introduktion uden en masse ekstrabesøg med hvad deraf følger af besvær for patient og ekstraudgift for sundhedsvæsnet.” 

Hertil svarer Kim Helleberg Madsen, at Lægemiddelstyrelsen er opmærksom på problemstillingen med, at lægen ikke kan markere ”tilskud” på recepterne på de lægemidler, der ændrer tilskudsstatus den 19. november 2018, inden ændringen træder i kraft, og at man arbejde på en teknisk løsning, som fremadrettet kan løse problematikken – et svar som ikke helt falder i god jord hos DLO´s bestyrelse. De har i en opfølgende mail bedt om, at man udskyder implementeringen, til der er fundet en teknisk løsning, som understøtter den.

Hertil svarer sektionsleder Ulla Kirkegaard Madsen, at man i Lægemiddelstyrelsen er helt tryg ved at gennemfører tilskudsændringerne den 19. november.

En bøn til sundhedsministeren

Et svar som har fået bestyrelsen i DLO til at stile deres sidste anke direkte til sundhedsministeren. Til Ellen Trane Nørby skriver de:

”Vi henvender os for snarest at få ministeren til at udsætte de varslede ændringer i tilskudsreglerne for medicin til patienter med KOL og astma. Årsagen til dette ønske er, at Lægemiddelstyrelsen ikke har kunnet tilbyde en teknisk løsning, der understøtter de varslede ændringer. Lægemiddelstyrelsen har ikke været lydhør for vores ønske (red., om at udsætte implementering af tilskudsændringerne).
Vi mener, at sagen netop er et eksempel på unødig administration, der tager tid fra kerneydelsen, patientbehandlingen. Ifølge Lægemiddelstyrelsens egne tal er det over 200.000 patienter (og deres læger), der vil blive berørt, så det er ikke en helt lille ’sag’. Regeringen har varslet en indsats mod unødig administration og for tekniske løsninger, der kan forenkle arbejdsgange. Implementeringen af de ændrede tilskudsregler er et eklatant eksempel på det modsatte. En snarlig udskydelse til der er fundet en løsning, er derfor i høj grad påkrævet både for patienternes, lægernes og apotekernes skyld.
Vi står naturligvis gerne til rådighed, hvor der er brug for uddybning af ovenstående.”

Listen over medicin der ændrer tilskud den 19. november:

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2018/tilskuddet-til-medicin-mod-astma-og-kol-bliver-aendret/~/media/42ECE68B4DDF4CA3BD1AB748EA7FD0CD.ashx

Tags: KOL-patienter, astma

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk