”Der er en beslutning, som alle i Medicinrådet er utrolig glade for. Vi kommer i en situation, hvor vi kommer til at behandle alle hepatitis patienter, og det har kæmpe betydning for patienterne, fordi de kan vil det bedre,” siger Leif Vestergaard Pedersen

Alle med hepatitis C skal tilbydes behandling

7500 patienter med kronisk hepatitis C skal tilbydes behandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte en ny behandlingsvejledning for sygdommen. Hospitalerne skal bære omkostningerne, men det bliver en samfundsmæssig gevinst, siger patientrepræsentant med Medicinrådet, Leif Vestergaard Pedersen.

Medicinrådets medlemmer er tilfredse med den pris, de har fået tilbudt for behandling af kronisk hepatitis C, og derfor anbefaler rådet nu, at alle patienter med sygdommen skal tilbydes behandling.

Den nye anbefaling betyder, at Danmark vil kunne leve op til WHO’s mål, som er, at 80 procent af patienterne skal være behandlet i 2030, fortæller formand for Medicinrådet Jørgen Schøler Kristensen i en pressemeddelse.

"Alle patienter med kronisk hepatitis C skal tilbydes behandling, uanset hvor syge de er, så de ikke skal leve med virus i blodet," siger Jørgen Schøler Kristensen.

Hidtil har man kun tilbudt behandling til patienter, der viser tegn på følgesygdom til kronisk hepatitis C infektion, men Medicinrådets anbefaling i den nye behandlingsvejledning er, at alle patienter tilbydes behandling, og den beslutning vil få meget stor betydning, siger patientrepræsentant i Medicinrådet, Leif Vestergaard Pedersen:

”Der er en beslutning, som alle i Medicinrådet er utrolig glade for. Vi kommer i en situation, hvor vi kommer til at behandle alle hepatitis patienter, og det har kæmpe betydning for patienterne, fordi de kan vil det bedre,” siger han.

Formanden for Medicinrådets fagudvalg vedrørende leverbetændelse, Peer Brehm Christensen, er enig:

"Medicinrådets anbefaling kommer til at gøre en klar forskel for patienterne, fordi de nu ikke længere skal leve med virus i kroppen og vente på tegn på følgesygdom, før de tilbydes behandling. I dag er lægemidlerne til behandling af kronisk hepatitis C meget effektive og har få bivirkninger, og derfor glæder jeg mig til at behandle endnu flere patienter, som kan blive kureret for virus og leve et normalt liv, også uden at risikere at smitte andre," siger Peer Brehm Christensen i en pressemeddelelse fra Medicinrådet. Peer Brehm Christense er professor i smitsom leverbetændelse og overlæge på Odense Universitetshospital (OUH).

Medicinrådet meldte allerede i slutningen af juni ud, at det vil være sundhedsfagligt velbegrundet at behandle alle patienter med kronisk hepatitis C, men at behandling til alle krævede, at leverandørerne tilbød en rimelig pris. På den bagrund blev behandlingen sendt i udbud, og det er er altså lykkedes Amgros at få en aftale, der har stillet Medicinrådet tilfreds. Ifølge rådet har udbudet givet en markant lavere pris på lægemidlerne.

I 2016 kostede lægemidlet Sovaldi, der i 9 ud af 10 tilfælde kan gøre Hepatitis C-patienter raske, 324.000 kroner per behandling.

"Prisen er faldet markant, og det kommer både de enkelte patienter og samfundet til gavn, fordi vi kan behandle langt flere patienter og dermed få mere sundhed for pengene. Ved at tilbyde alle patienter behandling får vi desuden en stor samfundsmæssig besparelse i løbet af en kort årrække" fortæller Jørgen Schøler Kristensen i en pressemeddelelse.

Ifølge Leif Vestergaard Pedersen bliver det hospitalerne, der kommer til at bære den ekstra udgift ved hepatitis C-behandlingen, mens kommuner og arbejdsgivere vil få besparelser i form af færre sygedage.

”Hospitalerne bærer udgiften, men alt i alt bliver det en stor samfundsmæssig gevinst,” siger han.

Anbefalingen træder i kraft 1. november 2018. 

 

 

Hvorfor behandle hepatitis C?

Den væsentligste grund til at få behandling for hepatitis C er at stoppe dannelsen af arvæv i leveren.

Behandlingen vil hos de fleste medføre, at leverens funktion bliver bedre, og at arvævet tilbagedannes over en årrække, hvis leveren ikke er for skadet.

Herudover nedsættes risikoen for at udvikle leverkræft og leversvigt væsentligt. Har man symptomer på hepatitis C, der ikke direkte er relaterede til leveren, for eksempel hudsymptomer, kan disse også blive bedre eller helt forsvinde.

Mange der er blevet behandlet føler en effekt på almentilstanden og mere energi, men om det skyldes en bedre leverfunktion eller fravær af virusinfektion ved man ikke.

- Kilde: Netdoktor

Tags: Medicinrådet

Like eller del denne artikel