Svend Lings risikerer at blive smidt ud af Lægeforeningen

For første gang siden Anden Verdenskrig kan et medlem af Lægeforeningen blive ekskluderet. Lægen Svend Lings, som har hjulpet danskere til at begå selvmord, skal have sin sag behandlet af Lægeetisk Nævn.

Det skriver Ugeskrift for Læger.

Det er Svend Lings' offentliggørelse af en vejledning i, hvordan folk kan begå selvmord, og hans udtalelser om, at han aktivt har hjulpet danskere med at dø, der kan være i strid med Lægeforeningens etiske principper. 

Lægeforeningens bestyrelse har derfor bedt foreningens Lægeetiske Nævn om at undersøge, om Svend Lings har handlet i strid med foreningens etiske principper. Et brud på principperne kan i yderste konsekvens betyde eksklusion fra Lægeforeningen. Det er over 70 år siden, at det sidst er sket - det skete i forhold til flere læger, som under krigen havde hjulpet nazisterne.

Lægeetiske Nævn er et uafhængigt nævn i Lægeforeningen, bestående af seks læger og med selvstændigt sekretariat.

Svend Lings er ikke overrasket over, at hans sag skal behandles i lægeetisk Nævn.

”Jeg havde ventet at høre fra Lægeforeningen og Lægeetisk Nævn. Formanden har tidligere kaldt mig dybt kriminel, så jeg vidste godt, at jeg nok ville høre fra dem. Og ja, jeg har måske overtrådt straffeloven, men jeg henholder mig til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der har fastslået, at selvmord er en menneskeret,” siger han.

Svend Lings skal desuden snart for retten, da han sammen med en anden læge er tiltalt for at have udskrevet receptpligtig medicin til en patient med henblik på assisteret selvmord, hvilket dog mislykkedes.

Sagen kommer for retten i Svendborg 3. september.

Tags: Svend Lings

Like eller del denne artikel