Medicinalrådet overvejer, om alle med hepatitis C skal tilbydes behandling

Medicinrådet overvejer, om alle patienter, der viser tegn på hepatitis C, fremover skal behandles. I dag tilbydes behandling kun til dem, der er mest syge.

Torsdag den 28. juni var der møde i Medicinrådet, hvor man blandt andet overvejede, hvordan den fremtidige strategi for behandling af hepatitis C skal se ud. Der blev i den forbindelse diskuteret behandlingsstrategier.

"Vi mener, at det er et dilemma, at man i princippet bør behandle alle med sygdommen, hvor vi indtil nu alene har anbefalet, at man kun skal behandle de patienter, som er meget syge af hepatitis C," siger Leif Vestergaard Pedersen.

Hvis man kan behandle sygdommen i tidligere stadier, er det dels grundlag for, at man får mindsket smittefaren i Danmark - og dels er det grundlag for, at flere ikke bliver alvorligt syge af hepatitis C.

Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med besvarelse af en række Folketingsspørgsmål bedt Sundhedsdatastyrelsen om at udtrække antallet af personer årligt diagnosticeret med kronisk hepatitis C, som er registreret i landspatientregisteret og CPR-registret. Opgørelsen viser, at 8000 personer i dag er diagnosticeret med kronisk hepatitis C. I samme forbindelse oplyser Danske Regioner, at kun 500 af disse årligt er sat i behandling i hhv. 2016, 17 og 18.

"Det er ikke idéen, at vi ligger op til et screeningsprogram for hepatitis C, men hvis vi får behandlet dem, der testes positive for hepatitis C meget tidligere, vil det være en fordel for patienterne og for sundhedsvæsenet på sigt," siger Leif Vestergaard Pedersen.

Grundlæggende ser Medicinrådet gerne, at man arbejder profylaktisk, så vi behandler alle, der kommer ind i landets ambulatorier med symptomer på hepatitis C i stedet for at vente med behandlingen til, at patienten bliver meget syg, fortæller Leif Vestergaard.

"Hvilken strategi der skal vælges, afhænger bl.a. af prissætningen på den medicin, der skal anvendes til af kronisk hepatitis C," siger Leif Vestergaard Pedersen.

I januar blev det besluttet at anvende Maviret som standardbehandling til visse genotyper, og listeprisen på den er godt 200.000 kr. pr. år. pr. patient.

"Når vi i Medicinrådet kender prissætningen foruden resultaterne af nogle undersøgelser fra bl.a. Odense Universitets Hospital (OUH), kan vi tage stilling til, om og hvordan vi kan nå vores idealmål, som er at behandle alle, der har hepatitis C. Medicinrådet har allerede nu set på en mulig behandlingsvejledning for hepatitis C, fordi det er en del af rådets opgaver," siger Leif Vestergaard Pedersen.

Han forventer, at det bliver engang i august, at rådet kan tage stilling til, hvilken strategi der skal anbefales.

 

Fakta om Hepatitis C

Kronisk hepatitis C skyldes infektion med hepatitis C virus. Hepatitis C virus inficerer cellerne i leveren og forårsager leverbetændelse. 

Det anslås, at ca. 21.000 personer ældre end 15 år har kronisk hepatitis C. Antallet af nye årlige tilfælde af kronisk hepatitis C i Danmark er ukendt, og alle estimater er behæftet med en betydelig usikkerhed. Ifølge en opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen er 8000 personer i dag er diagnosticeret med kronisk hepatitis C. Kun 500 af disse årligt er sat i behandling i hhv. 2016, 17 og 18.

Patienter med kronisk hepatitis C behandles i dag med forskellige direkte antivirale midler. Valg af medicinsk behandling er afhængig af genotype.

- Kilde: Medicinrådet

Tags: Medicinrådet, hepatitis C

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk