Sundhedsministeren banker regioner på plads i brev

Det skal være lettere for lægerne at afvige fra standardbehandling, hvis de mener, at det er det bedste for patienterne. Det slår sundhedsministeren fast i et brev til regionernes formand.

Meget tyder på, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er enig med Jane Heitmann, sundhedsordfører for Venstre, Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører for Socialdemokratiet, og Jeppe Jakobsen, Medicinråds-ordfører for Dansk Folkeparti, som på et debatmøde på Bornholm er blevet enige om, at lægerne har ret til at ordinere Spinraza og Ocrevus, hvis de mener, at det er det bedste for patienterne.

4. april var ministeren indkaldt til samråd om Spinraza-sagen af Jeppe Jakobsen fra Dansk Folkeparti, og ved samrådet sagde Ellen Trane Nørby, at regionerne ikke må stå i vejen for lægernes fri ordinationsret, selv om der er tale om meget dyr behandling, som ikke er godkendt som standardbehandling af Medicinrådet.

Ministeren lovede derpå at ville tage ’en dialog’ med regionerne efter, at det var kommet frem, at flere hospitaler havde afvist at lade læger ordinere Spinraza til SMA-patienter.

Sundhedspolitisk Tidsskrift har forgæves forsøgt at få ministeriet til at svare på, hvordan denne dialog er foregået, og hvad der er kommet ud af den. Men vi er kommet i besiddelse af et brev, som er afsendt fem dage efter samrådet, hvor Ellen Trane Nørby til regionernes formand, Stephanie Lose (V), slår fast, at det skal være lettere for lægerne at afvige fra standardbehandling, hvis de mener, at det er det bedste for patienterne.

I brevet til Lose hedder det bl.a.:

"Da Folketingets partier alle blev enige om de 7 principper for prioritering af sygehuslægemidler, var det netop for at give klare retningslinjer for, hvordan regionerne og Medicinrådet kan træffe beslutning om prioritering. Med principperne satte vi i Folketinget hegnspæle, der tog højde for alle danske patienter. Et af principperne er adgang til behandling, der giver mulighed for at afvige fra den anbefalede standardbehandling, hvis det efter den lægefaglige vurdering er det bedste valg for patienten. (...)

Danske Regioner bakkede i sin tid op om både dette og de øvrige principper.

Det er i forbindelse med Medicinrådets afvisning af Spinraza som standardbehandling og den efterfølgende samrådsdebat i Folketinget, samt fra det fortrolige bilag, der dannede grundlag for samrådet, blevet klart, at flere læger ikke finder, at de reelt har mulighed for at afvige fra standardbehandlingen. Danske Regioner har i forbindelse med sagen om Spinraza oplyst mig, at regionerne har fastlagt en procedure for, hvordan læger kan afvige fra standardbehandling. Det synes imidlertid nødvendigt, at Danske Regioner styrker denne procedure i dialog med lægerne."

 

LÆS OGSÅ:

 

Tags: Spinraza, spinal muskelatrofi

Like eller del denne artikel