Seks-årsfristen en reel barriere for bedre lægedækning

DEBAT: Der er mange muligheder for at motivere lægerne i at søge bredere ud i landet, når de skal i gang med deres speciallægeforløb og til efterfølgende at blive i området, mener formand for Yngre Leger, Camilla Rathcke. Hvad der ikke virker er at tvinge unge læger hurtigt i gang med speciallægeforløb. "Det sidste tiår har vist, at det ikke hjælper at svinge pisken og sætte stramme regler op," skriver hun i dette debatindlæg.  

Et gebyr på tolkning er et gebyr på menneskerettigheder

DEBAT: Folketingets er ved at begå en forbrydelse i den blinde, tonedøve tiltro til, at dansk sprog er det eneste middel til integration, og at manglende sprogtilegnelse er tegn på sløvsind, ligegyldighed eller vrangvillighed. Tolkegebyret truer patientsikkerheden og basale menneskerettigheder, skriver professor Morten Sodemann i dette debatindlæg.

Hvorfor skal alle landets hospitalslæger spilde tid på denne måde?

DEBAT: Erik Michael Andersen besluttede at sige sit overlægejob op på Lungemedicinsk Afdeling på Næstved Sygehus fire dage efter, at Sundhedsplatformen blev indført i Region Sjælland.  Nu arbejder han i Region Syddanmark, som netop har besluttet at bruge samme elektroniske patientjournal som i Midtjylland. Det er bedre end Sundhedsplatformen, men ikke godt nok, siger Erik Michael Andersen i dette åbne brev til regionerne.

Skuffende, at Socialdemokratiet ændrer holdning

DEBAT: Formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, finder det trist, at Socialdemokratiet siger, at de vil støtte lovforslaget om, at personer, der har været i Danmark i mere end tre år, selv skal betale for tolkebistand. Det strider mod rettighedEN om let og lige adgang til sundhedsvæsenet, skriver lægeformanden i debatindlæg.