Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Blandt patienter i astma-gruppen var der en høj andel, der også havde høfeber (60 procent). 15 procent havde atopisk eksem i tillæg og 17 procent havde kronisk bihulebetændelse med næsepolypper.

Nye real world-data viser, at patienter med type-2 inflammation ofte kæmper med flere lidelser

Patienter med type-2 inflammation kæmper ofte med flere kroniske sygdomme på én gang. Det påvirker patienternes livskvalitet og økonomi og kalder på en tværfaglig indsats, påpeger registerstudie med data fra USA og Europa.

Hvad er type-2 inflammation

Type 2-inflammation er en langvarig inflammatorisk reaktion, der involverer specifikke typer af hvide blodlegemer, herunder eosinofiler og mastceller.

Type 2-inflammation er typisk forbundet med allergiske og autoimmune sygdomme samt visse luftvejslidelser. Nogle af de tilstande, der er relateret til type 2-inflammation, inkluderer allergisk astma, allergisk rhinitis (høfeber), atopisk dermatitis (eksem) og kronisk bihulebetændelse med næsepolypper.

Et sted mellem 50-70 procent af patienter med enten atopisk dermatitis (tidligere kendt som børneeksem) i moderat til svær grad, astma eller kronisk bihulebetændelse med næsepolypper lider også af mindst én og ofte to andre type-2 inflammationer, herunder astma, næsepolypper, atopisk eksem og høfeber. 

Det viser en registerbaseret undersøgelse med data fra USA og de fem europæiske lande Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Storbritannien baseret på data indsamlet af 761 amerikanske og europæiske læger via Adelphi Disease-Specific Programs. Resultaterne er offentliggjort i Springer Nature.

Det registerbaserede studie påpeger betydningen af en tværfaglig indsats, når det kommer til patienter med type-2 inflammation, da der ofte er tale om komorbiditet.

Overlap mellem sygdommene

Patienterne i det registerbaserede studie var inddelt i tre grupper – 899 patienter med astma, 683 med næsepolypper og 1.497 med atopisk eksem. Mindst én type-2 inflammation blev opdaget hos 66 procent hos astma-gruppen, 69 procent i gruppen med kronisk bihulebetændelse og næsepolypper samt 46 procent i atopisk eksem-gruppen. 

Derudover blev 24 procent, 36 procent og 16 procent i henholdsvis gruppen med astma, kronisk bihulebetændelse med næsepolypper og atopisk eksem identificeret med mindst to type-2 inflammationer. Mønstrene var sammenlignelige både i USA og de fem europæiske lande. Hos patienterne med astma og kronisk bihulebetændelse var de øvrige type-2 inflammationer typisk milde til moderate. 

Fordelingen af sygdommene

Blandt patienter i astma-gruppen var der en høj andel, der også havde høfeber (60 procent). 15 procent havde atopisk eksem i tillæg og 17 procent havde kronisk bihulebetændelse med næsepolypper.

I gruppen med kronisk bihulebetændelse-patienter havde knap halvdelen astma (46 procent) og over halvdelen høfeber (53 procent). Ni procent havde atopisk eksem i tillæg. 

Blandt patienter i atopisk eksem-gruppen havde 27 procent astma og 32 procent allergisk rhinitis. Meget få havde kronisk bihulebetændelse med næsepolypper (tre procent). 

Undersøgelsen viser ydermere, at den kliniske sundhedsrelaterede livskvalitet og den finansielle byrde forværres, når andre type-2 inflammationer også dukker op i tillæg til grundsygdommen.

RealWorldEvidence, RealWorldData

Del artikler