Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

”Smartphonen er klart en udfordring for mange, og det er en endnu større udfordring for ADHD-hjernen at regulere tidsforbruget. ADHD-hjernens neurobiologi giver en sårbarhed ift. ’addiktioner’, og man bliver derfor let afhængig af en aktivitet og får misbrugslignede adfærd i en aktivitet," siger Pelle Lau Ishøy.

Overlæge: Mobilen er en stor udfordring for mennesker med ADHD

En samfundsændring de seneste to årtier mod et højhastighedssamfund har medført, at mange flere voksne med en uopdaget ADHD får problemer i dagligdagen, mener Pelle Lau Ishøy, klinisk lektor, ph.d. og overlæge ved Team for ADHD og Autisme, psykoterapeutisk ambulatorium ved Psykiatrisk Center Glostrup.

”Vi har – ligesom i primærsektoren – set en markant stigning i henvisningerne siden 2011, hvor vores ambulatorium blev startet op. Vi er gået fra 200 årlige henvisninger til at være sat til ca. 1.500 patienter i 2023. Altså i voksenpopulationen, hvilket dog også dækker autisme,” siger Pelle Lau Ishøy. Han uddyber:

”Denne stigning skyldes helt klart også en voksende årvågenhed og opmærksomhed på, at en del patienter, der frekventerer det psykiatriske behandlingssystem, kan have uopdagede problematikker – som f.eks. autisme og/eller ADHD.” 

Højhastighedssamfund rammer

Inklusiv tværgående læger og psykologer er Team for ADHD og Autisme, psykoterapeutisk ambulatorium ved Psykiatrisk Center Glostrup, nu oppe på omkring 40 medarbejdere – fra 5 ved opstarten i 2011. At samfundet i dag er drevet af hurtige informationer og beslutninger samt mange og høje krav til især unge mennesker, er en motor i den udvikling, lyder analysen.

”Man skal kunne mange ting på kort tid. De unge skal følge med i alt fra skole til sport og mode. Det afspejler sig også i voksenbefolkningen. Den hastighed i samfundet giver en øget sårbarhed i forhold til de mennesker, der er i det hyperkinetiske spektrum – altså ADHD og ADD,” siger Pelle Lau Ishøy. 

Overlægen mener også, at de seneste år med først COVID-19 og nu krig i Ukraine vil kunne påvirke mange mennesker yderligere.

”De personer med ADHD, der har været maskerede eller velkompenserede, vil nu i højere grad blive synlige. Det er lidt et tvedelt sværd – har du ADHD, kan du godt lide, at tingene går hurtigt og er lidt hektiske. Du har svært ved at leve i en verden med langsom puls i en ’stimuli-fattig’ hverdag. Men hastigheden kan også blive for meget,” forklarer Pelle Lau Ishøy.

Mobilen udgør en stor risiko

Problemfeltet for mennesker med ADHD drejer sig ikke mindst om de mange lokkende apps på mobilen, mener overlægen.

”Smartphonen er klart en udfordring for mange, og det er en endnu større udfordring for ADHD-hjernen at regulere tidsforbruget. ADHD-hjernens neurobiologi giver en sårbarhed ift. ’addiktioner’, og man bliver derfor let afhængig af en aktivitet og får misbrugslignede adfærd i en aktivitet. Det er også relativt legitimt at sidde med en telefon og lave alt muligt. Og man kan gøre det overalt. Det kan helt klart tage overhånd, og vi hører ofte om overdrevet tidsforbrug, hvor personen kan være nærmest troldbundet af sin telefon fra morgen til aften og nat,” siger han.

Pelle Lau Ishøy mener altså, ovenstående faktorer gør, at personer med ADHD er mere udsatte i dag - og at det i nogen grad kan forklare ’henvisningsbølgen’.

”Det skal dog ikke forstås som eksakt videnskab, det er min egen forståelsesramme baseret på klinisk observation, patientsamtaler, psykologi og ADHD-hjernens neurobiologi,” siger han. 

En ny normalitet

Pelle Lau Ishøy foreslår, at vi med fordel kan udfordre eksisterende dogmer.

”For mig at se skal vi udfordre vores egen forståelse af normalitet, da ADHD er en hjernevarians. Det skal forstås som et mangfoldigt spektrum, der deler træk/symptomer med normaliteten,” siger han og uddyber:

”Når rammerne i samfundet ændres, vil det påvirke alle mennesker i forskellig grad. Min fortolkning er, at den udvikling – og interesse – er betinget af, at mange personer med ADHD ofte er sårbare, når den fundamentale struktur forsvinder. Det betyder, at personer i det hyperkinetiske spektrum ofte vil reagere mere negativt på f.eks. nedlukning af samfundet. Og de vil i højere grad blive udfordret qua en utilstrækkelig evne til at selvregulere og derved blive funktions- og trivselsramte.”

Udfordret kapacitet

For at tackle de mange nye patienter, der skal udredes, har Team for ADHD og Autisme ved Psykiatrisk Center Glostrup fået tilført en række forskellige sundhedsfaglige kompetencer. Sygeplejersker, specialpsykologer og læger samt ikke-sundhedsfaglige som socialrådgivere og psykologer.

”Det kræver ekspertise, tid og grundighed at uddanne og kvalificere nye medarbejdere, hvilket er udfordrende, når antallet af henvisninger overstiger kapaciteten,” siger Pelle Lau Ishøy.

Team for ADHD og Autisme, psykoterapeutisk ambulatorium ved Psykiatrisk Center Glostrup får henvist patienter dels via egen læge, dels via praktiserende psykiater eller fra andre psykiatriske centre i Region Hovedstaden. Man dækker således hele Region Hovedstaden på voksenområdet ift. udredning og behandling af ADHD og autisme.

ADHD, autisme

Del artikler