Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

“Med vedtagelsen af lovforslaget bliver nogle – og kun nogle – leverandører forpligtet til at opbygge lagre af kritiske lægemidler. Det er et konkurrenceforvridende og ulogisk indgreb, og jeg er bekymret for, at det vil skabe flere problemer end det forsøger at løse,” siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen (Lif).

Trods protester: Lov om pligtlagre af kritisk medicin vedtaget i Folketinget

Folketinget vedtog tirsdag den lov, som pålægger virksomheder, der markedsfører kritiske lægemidler til primærsektoren, til at have sikkerhedslagre af lægemidlerne til otte ugers forbrug. Regeringen, SF og løsgængeren Jon Stephensen stemte for forslaget, DF stemte hverken for eller imod, mens de øvrige partier stemte imod.

I marts sendte Sundhedsministeriet lovforslaget, som skal styrke forsyningssikkerheden af kritiske lægemidler, i høring. I høringsfasen mødte lovforslaget skarp kritik fra både industrien, den politiske opposition og fra eksperter og blev derfor ændret i april. Blandt de mest markante ændringer i revisionen var, at parallelimportører blev fritaget for lagerpligten. Den ændring fik bestemt ikke kritikken til at forstumme, specielt ikke hos Lægemiddelindustriforeningen. 

I dag siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen (Lif), alt hun er skuffet over processen, hvor hun ikke syntes, at der er blevet lyttet.

“Med vedtagelsen af lovforslaget bliver nogle – og kun nogle – leverandører forpligtet til at opbygge lagre af kritiske lægemidler. Det er et konkurrenceforvridende og ulogisk indgreb, og jeg er bekymret for, at det vil skabe flere problemer end det forsøger at løse,” siger hun til Lift hjemmeside.

Sundhedsminister Sophie Løhde har dog afvist, at forslaget skulle være konkurrenceforvridende i en grad, så det strider mod konkurrencelovgivningen, og hun har henvist til konkurrencemyndighedernes umiddelbare vurdering. Det svar har Lif dog været kritisk over for, og Lif mener, at regeringen burde have afventet EU-Kommissionens vurdering.  

Styrelse skal fastsætte nærmere regler

Med loven er det vedtaget, at det er Lægemiddelstyrelsen, der skal fastsætte de nærmere regler om lagerpligten:

“Tilbagemeldingen fra indenrigs- og sundhedsministeren har været, at indgrebet skal være så lidt belastende for de leverandører, der skal opbygge lagre, som muligt. Det håber jeg, at Lægemiddelstyrelsen tager til efterretning i det implementeringsarbejde, som går i gang nu. Vi håber på en dialog, men frygter selvfølgelig et dekret,” siger Ida Sofie Jensen.

I den allersidste ændring af lovforslaget blev det vedtaget, at ordningen skal evalueres senest to år efter, at lagerpligten er indfaset. Derudover vil indenrigs- og sundhedsministeren inden den 1. januar 2026 give Folketingets Sundhedsudvalg en status på implementeringen af de pligtlagrene af kritiske lægemidler, herunder om udviklingen i forsyningssituationen af lægemidler.

Loven træder i kraft 1. juli i år, og lagrene skal være indfaset 1. januar 2025.

Relaterede artikler

Del artikler