Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

”Loven åbner for, at apotekerne i endnu højere grad end i dag kan yde deres bidrag til folkesundheden," siger formand for Danmarks Apotekerforening, Jesper Gulev Larsen.

Ny apotekerlov giver lettere adgang til vaccination og medicinsamtaler

Folketinget har tirsdag vedtaget en ny lov på apoteksområdet. Den giver blandt andet mulighed for, at hospitalsmedicin skal kunne udleveres på apoteket, og der bliver nemmere adgang til vaccination og medicinsamtaler. Loven træder i kraft 1. juli.

Formand for Danmarks Apotekerforening Jesper Gulev Larsen siger i en pressemeddelele, at han er meget tilfreds med den nye lov og peger på, at den understøtter de politiske målsætninger for apotekernes indsats:

”Loven åbner for, at apotekerne i endnu højere grad end i dag kan yde deres bidrag til folkesundheden. På apotekerne er vi eksperter på lægemiddelområdet, og landets mere end 500 apoteksenheder er tæt på borgerne og en vigtig del af det nære sundhedsvæsen. Derfor giver det rigtig god mening at bruge denne kompetence og nærhed endnu mere,.

Formanden tilføjer, at lovændringen er med til at sikre det politiske ønske om mere sundhed for pengene og samtidig sikrer, at kræfterne bruges rigtigt i sundhedssektoren.

Den nye lov reviderer også den måde, apotekernes økonomi er skruet sammen på. Nu kommer indtjeningen i større grad til at ligge på apotekernes kerneydelse – det vil sige salg af medicin og rådgivning frem for cremer og andre frihandelsvarer.

Behovet for at ændre økonomimodellen er opstået, fordi apotekerne siden sidste lovændring i 2015 har etableret næsten 70 procent flere apoteksenheder. Det har betydet stigende udgifter til drift, og denne stigning har været finansieret af salget af frihandelsvarer.

 

Del artikler