Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Jes Søgaard mener ikke, at nærhospitalerne vil aflaste hospitalerne i en sådan grad, at de kan spare penge. “Vi har patienter nok i køen i dag, og antallet stiger med både demografien og det øgede antal behandlingsmuligheder. Det må nogen forklare finansministeren,” siger han.

Professor: Økonomien i de 25 nærhospitaler hænger ikke sammen

Et bredt flertal i Folketinget ønsker at bygge op til 25 nærhospitaler som en del af ’det nære sundhedsvæsen’. Men hvordan får man pengene til at slå til? Professor i sundhedsøkonomi tvivler på finansieringen, og han mener, at ’shared care’ bør være en større del af løsningen.

Fredag 20. maj kunne sundhedsminister Magnus Heunicke stille sig frem med repræsentanter for alle Folketingets partier og præsentere en bred sundhedsaftale. 

Som led i aftalen ønsker partierne mere diagnosticering og behandling af sygdomme i eget hjem. Hjemmebehandlingen skal til dels forankres i de op til 25 nærhospitaler, som aftalepartierne ønsker etableret over hele landet. På nærhospitalerne skal visse kronikere også komme til kontrol, så de slipper for transport til de store sygehuse - som derved vil blive aflastet.

Ifølge professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Jes Søgaard, er finansieringsmodellen imidlertid meget usikker.

”Nærsygehusene skal finansieres med en mindre vækst i sygehusudgifterne,” siger han og tilføjer: ”Jeg kan ikke se nye driftspenge i den vedtagne sundhedsplan, for så risikerer vi kvalitetsforringelser og længere ventetider. Finansieringsmodellen er dermed risikabel, for selvom sygehusene aflastes, kan de næppe spare penge.” 

Jes Søgaard peger på, at Lars Løkke Rasmussen allerede bragte nærhospitalerne på banen i 2017, og at Socialdemokratiet tog sagen videre ved valget 2019 med fokus på, at man kan lægge mindre operationer og mindre diagnostiske undersøgelser ud i nærhospitalerne. 

”Men vi har patienter nok i køen i dag, og antallet stiger med både demografien og det øgede antal behandlingsmuligheder. Det må nogen forklare finansministeren. Jeg kan i den sammenhæng være lidt bekymret for, at politikerne tror, at man bare kan effektivisere med nye teknologier. Ja, der er sket en fantastisk teknologisk udvikling, men ofte bliver teknologien ’add-on’. Dvs. ekstra og ikke som en erstatning eller effektivisering af noget eksisterende,” siger Jes Søgaard. 

Ønskes: Konkrete planer

Jes Søgaard ser frem til, at Sundhedsstyrelsen kommer med et mere konkret oplæg. 

”Vi har kun fået nogle meget overordnede beskrivelser. Når politikerne siger, at Sundhedsstyrelsen skal lave en kvalitetsplan, så omfatter det både, hvad der skal flyttes ud fra sygehusene samt standarder for, hvordan opgaveløsningen skal være derude. Der er med andre ord mange ting i spil, og jeg regner med, at Sundhedsstyrelsen kommer med et udspil til efteråret,” siger professoren. Han understreger, at udflytningen fra sygehusene ikke må kompromittere kvaliteten. 

”Sundhedsstyrelsen skal også beskrive, hvordan samarbejdet skal foregå,” tilføjer Jes Søgaard.

Faggrænser bør nytænkes

Professoren ser imidlertid muligheder for at spare penge ved at nytænke faggrænserne. Han peger på, at der er flere modeller for ’shared care’.

”Det har vi allerede mange erfaringer med på tværs i det danske sundhedsvæsen. Shared care er et formaliseret og tværsektorielt samarbejde mellem forskellige sundhedspersoner – f.eks. sygehusspecialister, alment praktiserende læger og sygeplejersker i kommunen. Roller og juridisk og fagligt ansvar er nøje beskrevet, og specialistens rolle kan også være supervision af den praktiserende læge,” siger han og tilføjer angående supervision: 

”Det, som gør det svært, er imidlertid, at en behandling eller diagnose for en udredning altid sker under ansvar fra en specifik læge. Og hvis han eller hun laver en alvorlig fejl, kan man blive sanktioneret. Det gør det svært for to sundhedspersoner at dele et ansvar.”

I den forbindelse understreger Jes Søgaard vigtigheden af det nærmere samarbejde mellem almen praktiserende læger og speciallæger fra sygehusene - samt mellem praktiserende læger og kommunerne.

 

 sundhedsreform, sundhedsreformen

Del artikler