Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Verdens største kræftkongres er begyndt: De største resultater kan ændre praksis for en række kræftformer

KOMMENTAR: Sidste års amerikanske kræftkongres i Chicago, ASCO, demonstrerede, at moderne medicinske gennembrud for alvor retter sig mod sjældnere kræftformer og mindre subgrupper. I år ser vi en lignende tendens, hvor mange forskellige kræftformer og subgrupper har lovende nye behandlinger på vej.

Kræftlægernes største og vigtigste kongres er i gang og og varer indtil 4 juni. Det er ofte her på det amerikanske kræftselskab ASCO’s årsmøde, at årets vigtigste forskningsresultater præsenteres.

Et af de interessante studier er SURE-01/02 om blærekræft. Her har forskerne undersøgt, om en forbehandling inden operation med et særligt antistof-lægemiddel, sacituzumab govitecan, kan forbedre overlevelsen for patienter med muskelinvasiv blærekræft og muligvis reducere behovet for omfattende operationer.

Dataene er stadig foreløbige, men konceptet er helt nyt. Resultaterne ser meget lovende ud.

Plenary skuffede ikke

Søndag blev kongressens prominente session Plenary afholdt, hvor fem udvalgte studier blev fremhævet og præsenteret.

Her blev vi præsenteret for resultaterne fra det første store studie inden for kræftbehandling, der udelukkende afprøver en forbehandling inden operation med immunterapi. Studiet, kaldet NADINA, har undersøgt effekten af behandlingen med to immunterapi-midler, Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab), på patienter med en operabel form for modermærkekræft i stadium III.

De indledende resultater er bestemt ikke skuffende. Men tiden må vise, hvordan behandlingen påvirker overlevelsen.  

På Plenary var der også spændende nyt inden for småcellet lungekræft, hvor den medicinske udvikling har været træg sammenlignet med storebroren ikke-småcellet lungekræft.

Det drejer sig om studiet ADRIATIC, hvor patienter med en begrænset, men inoperabel kræft ser ud til at have gavn af en efterfølgende behandling med checkpoint-hæmmeren Imfinzi (durvalumab). Indtil nu er denne behandling kun blevet brugt ved mere udbredt sygdom, så dette studie åbner for muligheden for at udvide behandlingsområdet.

Subgrupperne bliver mindre og mindre

ASCO præsenterer også resultater fra to nye DESTINY-Breast-studier, som undersøger nye muligheder for at bruge lægemidlet Enhertu (T-DXd) til behandling af fremskreden brystkræft. Enhertu er et målrettet antistof, der angriber specifikke kræftceller, og disse studier kigger nærmere på dets effektivitet.

 

Under tidligere kræftkongresser har vi set imponerende resultater for HER2-positive patienter, hvor T-DXd forlængede overlevelsen med et år og fordoblede tiden uden sygdomsforværring. Sidste år så vi også en positiv effekt på HER2-low-patienter, hvor den samlede overlevelse blev forlænget med lidt over et halvt år sammenlignet med standardbehandling. Nu præsenteres vi for den nyeste udvikling: HER2-ultralow.

Både HER2-low og HER2-ultralow har tidligere hørt under kategorien HER2-negativ. Men selv det mindste udtryk af HER2-receptorerne på tumorerne ser ud til at være nok til at tiltrække og skabe effekt af T-DXd. Resultaterne ser spændende ud, og der kan være grobund for endnu en behandlingsmulighed for denne patientgruppe.

På sidste dag af kongressen vil der være godt nyt for patienter med leverkræft. Her vil vi få præsenteret de første resultater fra fase III-studiet CheckMate-9DW, hvor den efterhånden gennemprøvede immunterapi-duo nivolumab og ipilimumab står ansigt til ansigt med standardbehandling med tyrosinkinase-hæmmerne lenvatinib eller sorefinib i første linje. Resultaterne er bestemt ikke skuffende.

ASCO

Del artikler