Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Langtidsbehandling til børn med ADHD er sikker

Mange psykiatere har længe efterlyst studier, der over en længere periode ser på effekten af methylphenidat til børn og unge med ADHD. Og nu ligger det første studie af denne art klar.

Det er publiceret i tidsskriftet The Lancet Psychiatry.

Det er europæiske forskere, der over to år har set på effekten af methylphenidat hos mere end 1.400 børn i fem lande. Konklusionen lyder, at langtidsbehandling med methylphenidat i to år er sikker. Og forskerne tilføjer, at der ingen evidens er for at understøtte hypotesen om, at behandling med methylphenidat fører til reduktion i vækst. Derimod peger de på, at methylphenidat kan påvirke puls og blodtryk, hvorfor de ser behov for regelmæssig overvågning heraf. Også selvom ændringer i puls og blodtryk, ifølge studiet, er relativt små.

Få tegn på vækstpåvirkning

Forskergruppen bag studiet er en del af ADDUCE-forskningsprogrammet i 27 europæiske centre for mental sundhed hos børn og unge i Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Italien og Ungarn. Formålet med studiet var at undersøge sikkerheden af methylphenidat over en to-årig periode i forhold til vækst og udvikling, psykiatrisk og neurologisk tilstand og hjerte-kar-funktion hos børn og unge.

De undersøgte børn og unge adskilte sig både i ADHD-sværhedsgrad og andre karakteristika. Efter kontrol for virkningerne af disse variable var der kun få tegn på en effekt på vækst eller øget risiko for psykiatriske eller neurologiske bivirkninger i gruppen, der fik methylphenidat sammenlignet med gruppen, der ikke fik midlet. Pulsfrekvens og blodtryk var højere i methylphenidat-gruppen efter 24 måneders behandling. Men der blev ikke rapporteret om alvorlige bivirkninger i undersøgelsesperioden.

Del artikler