Sundhedspolitisk Tidsskrift

Så mange nye lægemidler blev godkendt i EU i 2022

Det europæiske lægemiddelagentur EMA indstillede i 2022 i alt 89 nye lægemidler til markedsføringstilladelse i EU. 

Det skriver EMA.

Efter EMA har indstillet et lægemiddel til markedsføringstilladelse i EU, så er det efterfølgende Europa-Kommissionen, der godkender indstillingen. Herefter kan lægemidlet lovligt markedsføres i alle EU-lande.

Når et lægemiddel er taget i brug EU, så overvåger EMA og lægemiddelmyndigheder i EU-landene lægemidlets kvalitet og sikkerhed. I Danmark varetager Lægemiddelstyrelsen den opgave.

Både i EU og global opstår hele tiden ny viden om lægemidler, deres effekt og bivirkninger. Det betyder i nogle tilfælde, at produktinformationen om et lægemiddel bliver opdateret. For eksempel førte ny viden om lægemidlers sikkerhed i 2022 til, at produktinformationen om 467 lægemidler blev opdateret. 

 

Accelereret vurdering

Fem medicinprodukter modtog en anbefaling til markedsføringstilladelse efter en accelereret vurderingsproces på 150 dage i stedet for 210 dage. Den accelerede vurdering er til medicin til områder, hvor der ikke findes lignende medicinsk behandling. 

De fem lægemidler var: 

 • Kimmtrak – en monoterapi til behandling af voksne patienter med en form for øjenkræft, der kaldes uveal melanom.
 • Lunsumio – til behandling af tilbagefald af – eller svært behandlelig – follikulært lymfom, en kræft i de  hvide blodlegemer, der er involveret i kroppens forsvar.
 • Tecvayli – til behandling af voksne med af tilbagefald af – eller svært behandlelig knoglemarvskræft., der har modtaget mindst tre tidligere behandlinger.
 • Beyfortus – til forebyggelse af nedre luftvejssygdomme forårsaget af RSV-virus hos nyfødte og spædbørn.
 • Xenpozyme – til behandling af patienter med acid sphingomyelinase deficiency (ASMD), en sjælden genetisk tilstand, historisk kendt som Niemann-Pick sygdom type A, A/B og B. Xenpoxyme er den første ASMD-specifikke behandling.

 

Vigtige bidrag til folkesundheden

Nedenfor er et udvalg af lægemidler, der blev godkendt i 2022, som EMA mener repræsenterer betydelige fremskridt inden for deres terapeutiske områder og derfor er "vigtige bidrag til folkesundheden".

 • Carvykti – til behandling af voksne med recidiverende og refraktær multipelt myelom, som har modtaget mindst tre tidligere behandlinger, og hvor kræften er blevet forværret siden sidste behandling.
 • Ebvallo – til behandling af en blodkræft kaldet Epstein-Barr virus positiv post-transplantations lymfoproliferativ sygdom. Dette lægemiddel er beregnet til voksne og børn, der udvikler denne malignitet efter en organ- eller knoglemarvstransplantation.
 • Kimmtrak – en monoterapi til behandling af voksne patienter med en form for øjnekræft kaldet uvealmelanom.
 • Breyanzi – en genbehandling til behandling af voksne med tre undergrupper af non-Hodgkin lymfom (diffus storcellet B-cellelymfom (DLBCL), primær mediastinal storcellet B-cellelymfom (PMBCL) og follikulært lymfom grad 3B (FL3B)), hvis kræft er tilbagevendende eller ikke har reageret på behandling efter to eller flere linjer af systemisk terapi.
 • Hemgenix – den første genbehandling til behandling af svær og moderat svær hæmofili B, en arvelig sygdom karakteriseret ved øget blødningstendens på grund af en delvis eller fuldstændig mangel på aktivitet i faktor IX.
 • Roctavian – til behandling af svær hæmofili A hos voksne, der ikke har faktor VIII-hæmmere (autoantistoffer, som gør faktor VIII-medicin mindre effektiv) og ingen antistoffer til adeno-associeret virus serotype 5 (AAV5).
 • Mounjaro – et først-i-klassen lægemiddel, der aktiverer både GLP-1 og GIP-receptorerne, hvilket fører til forbedret blodsukkerkontrol hos patienter med type II-diabetes.
 • Xenpozyme – den første terapi til behandling af acid sphingomyelinase deficiency (ASMD), en sjælden genetisk tilstand, historisk kendt som Niemann-Pick sygdom type A, A/B og B.
 • Zokinvy – den første behandling til børn med progeroid syndromer, en ultra-sjælden genetisk sygdom, som forårsager for tidlig aldring og død.
 • Upstaza – den første behandling til voksne og børn med aromatisk L-aminosyre-decarboxylase (AADC) mangel, en ultra-sjælden genetisk lidelse, der påvirker nervesystemet
 • Beyfortu – er det første lægemiddel til forebyggelse af respiratorisk syncytialvirus (RSV) sygdom i nedre luftveje hos nyfødte og spædbørn i deres første RSV-sæson (når der er risiko for RSV-infektion i samfundet). 

 

Her er listen over de 89 godkendte lægemidler

Kræft - 23 lægemidler

 • Breyanzi
 • Camcevi
 • Carvykti
 • Celdoxome pegylated liposomal
 • Ebvallo
 • Imjudo
 • Kimmtrak
 • Lunsumio
 • Opdualag
 • Orgovyx
 • Pemetrexed Baxter
 • Pepaxti
 • Plerixafor Accord
 • Pluvicto
 • Scemblix
 • Sorafenib Accor
 • Tabrecta
 • Tecvayli
 • Thalidomide Lipomed
 • Tremelimumab
 • Vegzelma
 • Zolsketil pegylated liposomal
 • Zynlonta

Neurologi – 14 lægemidler

 • Amifampridine SERB
 • Amvuttra
 • Dimethyl fumarate Mylan
 • Dimethyl fumarate Neuraxpharm
 • Dimethyl fumarate Polpharma
 • Dimethyl fumarate Teva
 • Melatonin Neurim
 • Quviviq
 • Rayvow
 • Sugammadex Amomed
 • Sugammadex Fresenius Kabi
 • Upstaza
 • Vydura
 • Vyvgart

Endokrinologi – 12 lægemidler

 • Eladynos
 • Inpremzia
 • Kauliv
 • Mounjaro
 • Mycapssa
 • Pombiliti
 • Sitagliptin Accord
 • Sitagliptin / Metformin hydrochloride Accord Sondelbay
 • Sondelbay
 • Teriparatide SUN
 • Truvelog Mix 30
 • Vildagliptin / Metformin hydrochloride Accord

Hæmatologi – 6 lægemidler

 • Cevenfacta
 • Dasatinib Accord
 • Dasatinib Accordpharma
 • Hemgenix
 • Roctavian
 • Stimufend

Stofskifte – 5 lægemidler

 • Amversio
 • Nulibry
 • Pyrukynd
 • Xenpozyme
 • Zokinvy

COVID-19

 • Evusheld
 • Paxlovid
 • Vaccine Valneva
 • VidPrevtyn Beta

Infektion

 • Beyfortus
 • Ertapenem SUN
 • Livtencity
 • Sunlenca

Immunologi/reumatologi/transplantation

 • Dimethyl fumarate Accord
 • Enjaymo
 • Teriflunomide Accord
 • Teriflunomide Mylan

Nefrologi

 • Kapruvia
 • Lupkynis
 • Kinpeygo

Øjensygdomme

 • Ranivisio
 • Vabysmo
 • Ximluci

Pneumologi/allergologi

 • Pirfenidone axunio
 • Pirfenidone Viatris
 • Tezspire

Dermatologi

 • Filsuvez
 • Spevigo

Diagnostik

 • Illuzyce
 • Locametz

Vacciner

 • PreHevbri
 • Qdenga

Gastroenterologi

 • Livmarli

Reproduktion

 • Ganirelix Gedeon Richter

 

Like eller del denne artikel