Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

"Til den patientgruppe, som vi indimellem kæmper med at kunne hjælpe, ser det ud til, at vi kan komme til at stå med en ny og effektiv behandlingsmetode.” siger René Ernst Nielsen.

Vildt forsøg: Kun én behandling fjernede depression hos personer, som ellers havde prøvet alt

Psilocybin, et psykoaktivt stof i såkaldt "magiske" svampe, kan måske blive en ny behandlingsmulighed for patienter med depression, som man i dag har vanskeligt ved at hjælpe. Det indikerer det hidtil største og metodemæssigt stærkeste forsøg af sin art, der blandt andet er udført i Danmark. 

“Det er positive resultater, vi står med nu," siger René Ernst Nielsen, ph.d., der er professor ved Aalborg Universitet og overlæge ved Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital.

"Ikke at alt er løst i forhold til behandling af depression. Men til den patientgruppe, som vi indimellem kæmper med at kunne hjælpe, ser det ud til, at vi kan komme til at stå med en ny og effektiv behandlingsmetode,” siger han.

René Ernst Nielsen er medforfatter af det nye studie, som netop er udgivet i New England Journal of Medicine.

{snippet nb}

Psykiatrien i Aalborg er et af de 22 centre i 10 forskellige lande, som har haft patienter med i det dobbeltblindede fase 2b-forsøg. I alt deltog 233 behandlingsresistente patienter, hvoraf 8 var danskere. 

Patienterne blev tilfældigt inddelt i tre grupper, der modtog en enkelt dosis af psilocybin på henholdsvis 25 mg, 10 mg eller 1 mg. Det primære mål for forsøget var ændring over de følgende tre uger i scorer på en depressions-skala, der går fra 0 til 60 point.

Patienter i 25 mg-gruppen oplevede en signifikant større forbedring end patienter, der fik den laveste dosis.

I alt var det cirka en tredjedel, som ifølge René Ernst Nielsen havde respons og opnåede at komme ud af depressionen. Størstedelen var stadig ude af depressionen efter de 12 uger, som studiet varede. 

Psilocybin blev givet i nærvær af specialuddannede terapeuter, som ydede psykologisk støtte før, under og efter den seks til otte timer lange session. Ydermere blev patienterne bedt om ikke at bruge antidepressiva i mindst tre uger efter sessionen. 

De patienter, der ønskede det, kunne deltage i et ublindet forlængelsesstudie, hvor de blev fulgt i op til et år. Data fra dette studie er på vej og kommer snart, ifølge den danske forsker.  

Nyt behandlingsparadigme

I forhold til den måde, man behandler de sygeste patienter på i dag, vil der med psilocybin opstå et helt nyt paradigme, og det ser René Ernst Nielsen store perspektiver i:

“I dag har vi et behandlingsparadigme, hvor vi starter en behandling op, og får patienten det godt, fortsætter denne behandling i et eller flere år. I et behandlingsparadigme med psilocybin skal patienten kun have en enkelt behandling, og får han det godt, er det ikke tanken at give yderligere medicin. Og det er en noget anden måde at tænke behandling på end hidtil, som jeg tror vi kan få stor gavn af på flere fronter.”

I det aktuelle studie er det få af de patienter, der fik psilocybin og opnåede remission (ophør af symptomer på depression), som oplever tilbagefald ved tre måneders opfølgning. Dermed ser det ud til, at de, der har effekt, oplever den ret stabilt. I en opfølgning til studiet vil forskerne se nærmere på tilbagefaldsrater. 

I forhold til bivirkninger er der, som René Ernst Nielsen ser det, ikke noget, der giver anledning til væsentlig bekymring. Langt størstedelen af bivirkningerne forekommer i forbindelse med eller lige efter, patienten er blevet eksponeret for medikamentet. Her handler det om hovedpine, kvalme og træthed, som rammer nogenlunde ens i alle grupper, men dog med en lille overvægt i gruppen på den højeste dosis.

Enkelte alvorligere begivenheder sås fra dag to og frem med de to højeste doser, men det gjaldt ret få patienter, siger René Ernst Nielsen. 

Fase 3-studie på vej

Med de positive resultater af fase 2-studiet er det tanken at tage hul på det større fase 3-studie i starten af næste år. Også her vil Psykiatrien i Aalborg være med, igen som det eneste skandinaviske center. Dette studie forventes publiceret om et par år. Bekræftes de positive resultater, er vejen banet for myndighedernes godkendelser og dermed for markedsføringstilladelse. 

Sker det, forestiller René Ernst Nielsen sig, at psilocybin bliver et præparat, som kun vil kunne gives på særlige sygehusafdelinger, der har erfaring med det, og hvor der er specialuddannede terapeuter til rådighed. 

“Det vil være en behandling, som er væsentlig billigere end så meget andet, da dosis kun skal gives én gang, i modsætning til eksempelvis ECT-behandlinger (elektrochok-behandling, red.), som skal gentages over lang tid. Så økonomidelen bliver næppe det springende punkt. Det bliver nok mere dette med at få behandlingen passet ind i vores behandlingshierarki, og at den skal ligge på specialiserede centre, og dermed kun to-tre steder i landet,” siger han.

I Danmark vil den relevante patientgruppe i første omgang omfatte få hundrede mennesker, vurderer René Ernst Nielsen. Ganske vist kan de patienter, der ikke har effekt af to forskellige behandlinger, tælles i tusinder. Men til dem har man i klinikken andre behandlinger, man vil prøve, før psilocybin kommer på tale. Denne praksis kan dog ændre sig på sigt, i takt med at man får flere erfaringer med brugen af psilocybin, forudser René Ernst Nielsen.

Del artikler