Sundhedspolitisk Tidsskrift

Mors indtag af antidepressiv medicin skader ikke det ufødte barn

Gravide, der tager antidepressiv medicin, behøver ikke frygte for konsekvenserne for deres foster. Det viser et nyt studie, hvor forskerne dog påpeger, at en gravid kvindes brug af antidepressiva bør være en markør for tidlig screening af børnene og eventuel tidlig intervention.

I studiet så forskerne på 145.000 kvinders indløsning af recepter på en antidepressiva i anden halvdel af deres graviditet og fulgte disse kvinders børn fra fødslen, indtil de enten blev diagnosticeret med en neuroudviklingsforstyrrelse, døde eller fyldte 14 år. Kontrolgruppen var på 3 mio. kvinder, der ikke var på antidepressiv medicin.

Samlet set havde børn, der blev udsat for antidepressiva, en 1,76 gange øget risiko for at blive diagnosticeret med enhver neuroudviklingsforstyrrelse. En risiko, som var ens, uanset, hvilken slags antidepressiv medicin moderen tog og hvilket mærke. Men da forskerne justerede for flere variabler, herunder moderens mentale diagnoser, sociodemografiske faktorer og livsstil (f.eks. rygning og alkohol), faldt risikoen til 1,15. Og den var endnu lavere, når de sammenlignede gravide kvinder på antidepressiva, med kvinder der stoppede med at tage medicinen kort før graviditeten.

Forskerne sammenlignede også søskende, hvor nogle var blevet udsat for antidepressiva, mens andre ikke var. Her viste sig ingen tegn på, at moderens indtag af antidepressiv medicin gav risiko for en neuroudviklingsforstyrrelse hos det ufødte barn.

Samme resultater for antipsykotisk medicin

Det amerikanske studie af effekten af antidepressiv medicin på de ufødte børn er publiceret i tidsskriftet JAMA Internal Medicine og kommer i forlængelse af et lignende studie foretaget af danske forskere, som så på effekten af antipsykotisk medicin for samme målgruppe. Det danske studie, der også blev offentliggjort i JAMA Internat Medicine og blev omtalt her i Psykiatrisk Tidsskrift., viste tilsvarende, at gravide kvinder, der får antipsykotisk medicin ikke behøver være så bekymrede for, hvordan medicinen påvirker deres ufødte børns neurologiske udvikling. Også her så forskerne på mødres indløsning af recepter på antipsykotika og sammenholdt disse data med børnenes senere testresultater i dansk sprog og matematik. Resultatet viste, at medicinen ikke ser ud til at påvirke, hvordan barnet klarer sig i skolen.

I endnu et nyt studie - en metaanalyse - publiceret i tidsskriftet Acta Psychiatrica Scandinavica, har canadiske forskere set på sovepiller/benzodiazepiners effekt på fostre. Det gælder bl.a. zopiclon og zolpidem. Her lød konklusionen også, at den gravides indtag af sovepiller ikke er associeret med misdannelser hos det ufødte barn. Derimod peger resultaterne på en øget risiko for tidlig fødsel, lav fødselsvægt og for et lille foster i forhold til gestationsalder. Resultater, som forfatterne dog mener har en tvivlsom klinisk betydning.

 

Like eller del denne artikel