Professor Adrian Krainer.

Forskeren bag Spinraza uenig i Danmarks kriterier

Når Medicinrådet 30. maj igen diskuterer Spinraza, forventes det, at rådet vil tillade ibrugtagning af Spinraza til nydiagnosticerede børn med den aggressive muskelsvindsygdom SMA2.

Som overlæge ved Børneafdelingen på Odense Universitetshospital, Niels Illum, som sidder i fagudvalget for SMA under Medicinrådet for nylig sagde til Sundhedspolitisk Tidsskrift, så vil patienter, som har haft sygdommen i længere tid, næppe få medicinen.

”Det kniber mere med evidensen for type 2-patienter, der har haft sygdommen i længere tid, så der må vi søge andre veje og for eksempel søge om enkelttilskud,” sagde Niels Illum for nylig.

Også to ældre danske børn med SMA1, som er i respiratorbehandling, har fået nej til Spinraza.

Men forskeren bag Spinraza, professor Adrian Krainer, er uenig i kriterierne.

Spinraza er blevet udviklet i samarbejde mellem Adrian Krainer på Cold Spring Harbor Laboratory og Ionis Pharmaceuticals i USA, og Biogen købte i 2015 rettighederne til lægemidlet. I 2016 blev det godkendt af de amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, som det første lægemiddel til behandling af SMA.

"Det afgørende fase 3 forsøg for Spinraza blev udført med SMA2-spædbørn, som ikke allerede havde brug for respirator, og hos SMA2-patienter, som var mellem 2 og 15 år på tidspunktet, hvor de blev indskrevet," fortæller Adrian Krainer til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

"Ikke desto mindre godkendte FDA Spinraza for SMA typerne 1 til 4 og for patienter i alle aldre. Det vil endda omfatte voksne med SMA4. Jeg er overbevist om, at patienter, der falder uden for fase 3-forsøgskriterierne, kan have gavn af behandling med Spinraza. Kriterierne blev ikke indført, fordi klinikere troede, at patienter udenfor kriterierne ikke ville få gavn af medicinen, men snarere for at minimere forstyrrende virkninger og for forhåbentlig at fremskynde en godkendelse. Til en vis grad var kriterierne vilkårligt valgt," siger han.

Adrian Krainer mener, at der er megen forskning, som er blevet vist på møder og i nogle tilfælde også publiceret, som viser klare fordele for SMA-patienter udenfor de oprindelige kriterier.

"F.eks. viser data klare fordele for SMA3-patienter, som kan gå længere og oplever mindre træthed med Spinraza," siger han. "Jeg har også hørt fra klinikere, at selv SMA1-patienter, der endte med at kræve ventilation, fik det bedre end dem i kontrolgruppen, der modtog placebo-injektionen," siger han og henviser også til museforsøg, som viser, at voksne mus med SMA reagerer på behandling.

"Jeg vil sige, at alle SMA-patienter potentielt set ser ud til at kunne få gavn af behandlingen, og de fortjener en chance. For en SMA-patient vil det at bibeholde en motorisk færdighed eller ligefrem genvinde den, betyde meget. Og det er sandsynligt, at forsinkende behandling betyder, at den potentielle fordel reduceres," siger han.

Behandling med Spinraza til patienter med SMA1, SMA2 og SMA3 er i øjeblikket godkendt i bl.a. Tyskland, Irland, Italien, Ungarn og Østrig.

 

Om Spinraza

  • Lægemiddel med indholdsstoffet nusinersen
  • Nusinersen blev udviklet i samarbejde mellem Adrian Krainer på Cold Spring Harbor Laboratory og Ionis Pharmaceuticals. En del af udviklingsomkostninger blev betalt af organisationen Cure SMA.
  • I 2012 begyndte et samarbejde mellem Ionis Pharmaceuticals og Biogen, og Biogen købte i 2015 rettighederne til nusinersen.
  • Blev i december 2016 godkendt af de amerikanske lægemiddelmyndigheder som det første lægemiddel til behandling af spinal muskelatrofi.
  • Blev godkendt af de europæiske lægemiddelmyndigheder i maj 2017.
  • Listeprisen på Spinraza var i 2017 i Danmark 620.000 kr. pr. dosis. Behandlingen består af fire startdoser med 14 dages mellemrum, hvorefter patienten skal have en dosis hver fjerde måned. Derfor skal patienten det første behandlingsår have seks doser, og i efterfølgende år tre doser, hvilket giver en listepris på 3,72 mio. kr. det første år og 1,86 mio. kr. årene efter.
  • Den pris, som regionernes lægemiddelorganisation, Amgros, har forhandlet sig frem til, og den rabat, som Biogen har ønsket at give, er hemmelig.

 

Tidslinie i Spinraza-sagen

12.oktober 2017: Medicinrådet i Danmark siger nej til at tage Spinraza i brug som standardbehandling, primært på grund af den høje pris. Der anbefales dog protokolleret ibrugtagning til præsymptomatiske spædbørn samt til patienter med SMA type I med to SMN2-kopier og symptomdebut før seksmånedersalderen, som ikke er i permanent respirationsbehandling.

20.december 2017. Det svenske NT-råd siger ja til, at patienter under 18 år med SMA af type 1 og 2 kan under visse betingelser og under skarp kontrol tilbydes behandling med lægemidlet Spinraza.

30. januar 2018. Medicinrådet i Danmark siger nej til at tage Spinraza i brug som standardbehandling, primært på grund af manglende evidens. Der anbefales dog protokolleret ibrugtagning til præsymptomatiske spædbørn samt til patienter med SMA type I med to-tre SMN2-kopier og symptomdebut før seksmånedersalderen, som ikke er i permanent respirationsbehandling.

11. februar 2018. Det norske Beslutningsforum siger ja til Spinraza til SMA-patienter, type 1, 2 og 3 - men under 11 forudsætninger.

3. april 2018. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er indkaldt til samråd i Folketingets sundhedsudvalg i sagen.

 

Fakta om spinal muskelatrofi type (SMA)

Spinal muskelatrofi (SMA) er en sygdom i nervecellerne i rygmarven. Det er de store nerveceller (forhornsceller) i rygmarvens forreste del, der ikke fungerer optimalt. Sygdommen medfører svind af musklerne, fordi de celler, som via nervebanerne signalerer til musklerne, at de skal trække sig sammen, forsvinder.
Sygdommen er en arvelig sygdom, som skyldes en defekt i SMN1-genet (Survival Motor Neuron 1). Ved alle personer findes der kopier (SMN2) af SMN1-genet, som til en vis grad erstatter SMN1-genets funktion.

SMA inddeles i tre typer, afhængig af tidspunktet for, hvornår symptomerne først viser sig, og hvordan barnet udvikler sig motorisk. Generelt kan det siges, at jo tidligere i livet de første symptomer viser sig, jo mere omfattende vil kraftnedsættelsen udvikle sig.

  • SMA type I: Barnet får symptomer, før han/hun er seks måneder, og ofte ses symptomerne allerede ved fødslen. Barnet kommer ofte aldrig til at sidde selv og bliver sjældent mere end et par år, dog afhængig af hvor intensiv vejrtrækningshjælp, der bliver iværksat. (Der er dog undtagelser, bl.a. to danske børn, som er blevet hhv. 17 (Magnus) og 9 år (Esma), som Sundhedspolitisk Tidsskrift tidligere har haft artikler om)
  • SMA type II: Symptomerne viser sig, før barnet er 12 måneder gammel. Barnet kan sidde selv, men kan ikke stå eller gå selv, og barnet får derfor tidligt brug for kørestol. Benene er mere påvirkede end armene og skuldrene mere påvirkede end hænder. Det betyder, at barnet tidligt skal have hjælp til daglige funktioner. Graden af kraftnedsættelse kan være forskellig fra person til person.
  • SMA type III: Er den mildeste form. Symptomerne viser sig fra 18-månedersalderen og op i voksenalderen. Kraftnedsættelsen er mest udtalt i hofter, skuldre og krop og breder sig langsomt til albuer og knæ. Benene er oftest svagere end armene. Graden af kraftnedsættelse er meget forskellig fra person til person.

- Kilde: Muskelsvindfonden

Tags: Spinraza, sma1, spinal muskelatrofi

Like eller del denne artikel