Sundhedspolitisk Tidsskrift

LVS-formand: Sag om moms kan få alvorlige konsekvenser

Siden 2011 er der foregået en voldsom armlægning mellem Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) og skattevæsenet. For mens DCS hele tiden har ment, at der ikke skal moms på medlemskontingenterne, har Skat ment det modsatte. Og den strid endte sidste år med en afgørelse fra Landsskatteretten, som pålægger DCS at lægge moms på kontingenterne. En afgørelse, som vækker stor utilfredshed både i DCS og paraplyorganisationen for alle de lægevidenskabelige selskaber, LVS.

”Vi er meget utilfredse med afgørelsen fra Landsskatteretten. Og vi er også forundrede, da retten havde to enslydende sager på samme tid, som faldt ud med stik modsatte resultater, uden noget objektivt grundlag,” siger Henrik Ullum, formand for LVS.

Tre måneder før Landsskatterettens afgørelse af sagen mod DCS, nåede samme ret til den stik modsatte konklusion i en tilsvarende sag, som handlede om et andet lægevidenskabeligt selskab, nemlig Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM. Her lød afgørelsen, at der ikke skulle lægges moms på medlemskontingenter.

Uretfærdigt at gøre forskel

Også for formanden for Dansk Cardiologisk Selskab, overlæge og dr.med. Henrik Steen Hansen, er det meget uforståeligt, at to sammenlignelige selskaber bliver behandlet så forskelligt af Skat.

”Jeg kan ikke se, hvad Skat mener er forskellen på os og de andre, når det handler om moms på kontingenter,” siger han og tilføjer, at han både synes, at det er ”besynderligt og uretfærdigt, hvis DCS skal betale moms af kontingenter, når tilsvarende foreninger ikke skal det samme”.

Samfundsmæssigt uklogt

Af samme grund har DCS besluttet at køre sagen videre ved civilretten. Her bistås selskabet af både LVS og Lægeforeningen. For som LVS-formand Henrik Ullum ser det, kan sagen få stor principiel betydning. Desuden mener han, at det helt overordnet samfundsmæssigt heller ikke hænger sammen, hvis en forening som DCS skal til at lægge moms på medlemskontingenterne.

”Som jeg ser det, yder de enkelte lægevidenskabelige selskaber en kæmpestor indsats til glæde for samfundet i form af at udarbejde vejledninger, undervise og stille med medlemmer til diverse nævn, udvalg og møder. Hertil bruger vi vores fritid, foruden at vi betaler kontingent til et lægevidenskabeligt selskab. Og skal vi til at betale moms også, vil det få enorm betydning for det arbejde, vi gør,” siger han.

Hvis Landsskatterettens afgørelse stadfæstes, forudser han også, at det får vidtrækkende konsekvenser for hele forenings-Danmark, da det formentlig så vil været et meget stort flertal af foreninger, der skal lægge moms på medlemskontingenter.

Måske en misforståelse

Ved civilretten køres sagen for Dansk Cardiologisk Selskab af bl.a. advokat Merete Andersen fra advokatfirmaet DLA Piper. Hun fortæller, at der arbejdes på meget snart at få et møde i stand med Skat for at drøfte en løsning af problemet.

”Jeg kender ikke sagen i detaljer endnu. Umiddelbart tror jeg, den bygger på misforståelser af de faktiske forhold. Derfor har vi nu bedt om en møde med Skat, og så må vi se, hvad der kommer ud af det,” siger hun.

 

Like eller del denne artikel