Tilbud om forebyggelse af overvægt og kvaliteten af dem skal ikke afhænge af postnummeret, siger Karin Friis Bach.

Regioner og kommuner efterlyser mere viden og flere redskaber i kampen mod overvægt

Regioner og kommuner mangler basal og konkret viden om, hvilke redskaber, der virker bedst til forebyggelse af overvægt.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

De seneste års kommunale og regionale indsatser til forebyggelse af svær overvægt hos børn og voksne har været og er fortsat præget af spredt fægtning. Der er initiativer i stort set alle landets kommuner – men langt fra alle er lige velfungerende. Regionerne og kommunerne mangler og efterlyser viden om et komplekst problem. De venter på et udspil og nogle konkrete retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Ifølge en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed (SDU) har 95 ud af landets 98 kommuner mindst én indsats rettet mod overvægtige børn, og 79 ud af de 98 kommuner har indsatser målrettet overvægtige voksne. De mange velmenende tilbud har dog ikke formået at knække eller blot bøje den kurve, som fortsat går støt opad: 16,8 procent af danskerne har i dag et BMI over 30 og er det, som man kalder for ’svært overvægtige.’

Hvis man beder regionerne og kommunerne om at udpege de ’svage led’ er der flere forklaringer – men én overordnet forklaring er, at tilrettelæggelsen og etableringen af effektive tilbud er en vanskelig opgave, da overvægt og særligt svær overvægt er et komplekst problem, og der mangler ude i regionerne og kommunerne helt basal og konkret viden om, hvilke redskaber, der virker bedst.

Det handler også om at holde folk raske


Formanden for Danske Regioners sundhedsudvalg, Karin Friis Bach (Rad.), er enig i, at der mangler en koordineret indsats på tværs af regionerne og kommunerne, og at kvaliteten i tilbuddene i mange tilfælde har brug for et løft. Men, understreger hun, der har ikke tidligere været samme fokus på forebyggelse, som det er tilfældet nu.

”Vi ved, at overvægt er en risikofaktor i forhold til at udvikle andre sygdomme. Derfor skal vi selvfølgelig tage problematikken alvorligt - og skulle måske også have gjort det i højere grad tidligere. Det vi som politikere kan gøre er at blive bedre til at italesætte problemet og ikke lade det overskygge af andre emner på dagsordenen, ligesom vi i højere grad kan gå mere målrettet ind i den forebyggende indsats frem for primært at koncentrere os om behandling. For det handler ikke længere kun om at behandle syge – men i høj grad også om at holde folk raske.”

Vi skal udbrede og dele viden


Netop derfor har regionerne for nyligt lagt fundamentet til det, som Karin Friis Bach kalder for et forebyggelses-laboratorium. Laboratoriet skal skabe ny viden og bidrage til at skabe et bedre grundlag for at prioritere nye typer af forebyggelsesindsatser. I laboratoriet skal flere parter arbejde sammen om at fremme sundhed på nye, innovative måder netop med afsæt i viden fra de regionale sundhedsprofiler.


”Vi skal i langt højere grad end nu være opmærksomme på at udnytte den viden, der allerede findes på de højt specialiserede hospitalsafdelinger og udbrede den til kommunerne rundt omkring i landet og i nogen grad også til de drivende kræfter i lokalsamfundene. Netop her mener jeg, at vi i regionerne kan være med til at løfte, så vi på sigt kan få en langt mere ensartet indsats på tværs af landet – også når det handler om forebyggelse af overvægt. Tilbuddene og kvaliteten af dem skal naturligvis ikke afhænge af postnummeret,” siger hun.

Kommunerne venter på retningslinjer


I kommunerne er man klar over, at man har et ansvar, og ifølge byrådsmedlem i Fredensborg Kommune og medlem af KL's sundhedsudvalg, Kristian Hegaard, er det hverken mangel på vilje eller et forsøg på at fralægge sig det ansvar, som afspejler sig i de mange, men ofte utilstrækkelige tilbud, der findes til overvægtige rundt omkring i kommunerne. Det er, understreger han, først og fremmest et udtryk for manglende viden og utilstrækkelige resurser. 
”

Vi har i kommunerne ikke fundet de vises sten, og vi har ikke den fornødne viden og værktøjer til at kunne sikre en ensartet og fuldstændig løsning – men vi er bestemt lydhøre, og vi vil gerne bidrage og være med til at føre flere, effektive initiativer ud i livet. Det, vi venter på og har brug for, er et udspil og nogle overordnede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen,” siger han.

Ingen vil gøre sig til smagsdommere


Kristian Hegaard har et bud på, hvorfor der endnu ikke findes en koordineret national indsats til trods for, at danskerne – både børn, unge og voksne – fortsat bliver tungere. Der er til en vis grad, mener han, en udbredt berøringsangst i hans egne rækker – nemlig hos politikerne - i forhold til at tage fat om nældens rod. 


”At adressere overvægt og helt konkret for eksempel at indføre højere sukkerafgifter bliver af mange politikere betragtet som et indgreb i privatlivets fred og individets ret til selvbestemmelse. Det samme gør sig i øvrigt også gældende i forhold til rygning. Ingen vil gøre sig til smagsdommere over, hvad der er rigtigt og forkert. Omvendt kan man sige, at befolkningen ikke har den fornødne tillid til politikernes dømmekraft, idet mange mennesker ikke indser, at det ikke blot handler om sukkerafgifter – men i høj grad også om befolkningssundheden,” siger han.

Kristian Hegaard er enig med sin kollega i regionerne, Karin Friis Bach, når det handler om fremadrettet i højere grad at dele viden.

”Det giver sig selv, at det, på grund af problemets omfang alene, ikke er praktisk muligt at henvise knap 18 procent svært overvægtige til hospitalsafdelingerne. Derfor vil én mulig løsning være at klæde kommunerne bedre på til at håndtere de problemstillinger, som følger i kølvandet på svær overvægt.”

 


Fakta: Om svær overvægt

Ifølge de seneste tal fra Sundhedsstyrelsen og baseret på en undersøgelse fra 2017, Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil, er svær overvægt et stigende problem for folkesundheden.

  • Forekomsten af overvægt i Danmark er steget markant inden for de seneste årtier. Stigningen har især fundet sted i de yngste aldersgrupper og hos personer med lav uddannelse eller indkomst.
  • 51,8 procent af den voksne befolkning er moderat eller svært overvægtige (BMI>25). Til sammenligning var tallet i 2013: 47,4 procent og i 2010: 46,8 procent.
  • 16,8 procent af befolkningen er svært overvægtige (BMI>30). Til sammenligning var tallet i 2013 14,1 procent og i 2010: 13,1.

- Kilder: Den Nationale Sundhedsprofil 2017 – www.danskernessundhed.dk - er baseret på selvrapporteret højde og vægt blandt svarpersonerne. Yderligere kilder:  Statens Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen. 

 

Tags: overvægt, fedme

Like eller del denne artikel