Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Medicinsk cannabis forbundet med risiko for hjerterytmeforstyrrelser

ESC: Patienter, der behandles med medicinsk cannabis for deres kroniske smerter, har en lidt forhøjet risiko for at udvikle arytmier.

Det viser et nyt dansk studie præsenteret på en e-poster-session ved European Society of Cardiology (ESC)-årskongressen i Barcelona.

Her har forskere sammenlignet kroniske smertepatienter, der havde fået ordineret cannabis som smertestillende medicin, med kroniske smertepatienter, der ikke var brugere af medicinsk cannabis. Den absolutte risiko for nyopstået arytmi var 0,86 procent hos brugere sammenlignet med 0,49 procent hos ikke-brugerne, en relativ risiko på 1,74. Risikoen for nyopstået akut koronarsyndrom og hjertesvigt var ikke forskellig mellem de to grupper. Resultaterne var sammenlignelige for hver kronisk smertetilstand og hver type medicinsk cannabis.

Forsker ved Gentofte Universitetshospital og forfatter til studiet Nina Nouhravesh udtaler i en pressemeddelelse i forbindelse med resultaternes offentliggørelse: 

“Da medicinsk cannabis er et relativt nyt stof til et stort marked af patienter med kroniske smerter, er det vigtigt at undersøge og indberette alvorlige bivirkninger. Denne undersøgelse indikerer det, der kan være en tidligere urapporteret risiko for arytmier efter brug af medicinsk cannabis. Selvom den absolutte risikoforskel er lille, bør både patienter og læger have så meget information som muligt, når de afvejer fordele og ulemper ved enhver behandling."

Beskeden forskel på risiko

Forskerne identificerede 1,6 millioner patienter, der var diagnosticeret med kroniske smerter i Danmark mellem 2018 og 2021. Af disse havde 4.931 (0,31 procent) fået ordineret mindst én recept på cannabis, fordelt på dronabinol (29 procent), cannabinoider (46 procent) og cannabidiol (25 procent). Hver bruger blev matchet efter alder, køn og smertediagnose med fem kontrollanter, som var ikke-brugere med kroniske smerter. Forskerholdet fulgte brugere og kontrollanter i 180 dage og sammenlignede deres risiko for nye kardiovaskulære tilstande.

 "Vores undersøgelse viste, at medicinsk cannabis-brugere havde en 74 procent højere risiko for hjerterytmeforstyrrelser sammenlignet med ikke-brugere; den absolutte risikoforskel var dog beskeden. Det skal bemærkes, at en højere andel af dem i cannabisgruppen tog andre smertestillende medikamenter, nemlig ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID'er), opioider og antiepileptika, og vi kan ikke udelukke, at dette kan forklare den større sandsynlighed for arytmier, " siger Nina Nouhravesh i pressemeddelelsen.

Medianalderen for deltagerne var 60 år, og 63 procent var kvinder. Undersøgelsen kortlægger for første gang også de kroniske smertetilstande hos brugere af medicinsk cannabis i Danmark. Omkring 17,8 procent havde kræft, 17,1 procent gigt, 14,9 procent rygsmerter, 9,8 procent neurologiske sygdomme, 4,4 procent hovedpine, 3,0 % kompliceret frakturer og 33,1 procent andre diagnoser (oftest uspecificerede kroniske smerter).

Tags: Medicinsk cannabis, cannabis, esc22

Del artikler