Skip to main content

{source}
<!-- /52195173/ST_top -->
<div id='div-gpt-ad-1510488486117-0' style='height:180px; width:930px;'>
<script>
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1510488486117-0'); });
</script>
</div>
{/source}

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Medicinrådet og Danske Regioner intensiverer indsats for at nedbringe sagsbehandlingstid

Enklere ansøgning for virksomhederne og tidligere mulighed for at afvise en ansøgning kan blive nogle af de redskaber, der kan nedbringe sagsbehandlingstiden i Medicinrådet, fortæller formand Steen Werner Hansen.

Konsulentvirksomheden Implement skal gennemgå arbejdsgangen i Medicinrådet og dets sekretariat for at finde nye muligheder for effektivisering af sagbehandlingen. Initiativet er iværksat af Danske Regioner, der orienterede Medicinrådet om det forestående arbejde ved rådsmødet onsdag. I forvejen er Medicinrådet allerede i gang med flere tiltag med samme formål. Lange og stigende sagsbehandlingstider har nemlig været et problem for Medicinrådet i flere år. 

I 2019 afsatte regeringen og Folketinget således otte mio. kroner, som blandt andet skulle gå til at skabe hurtigere sagsbehandling i Medicinrådet. En del af disse indsatser har været forsinkede på grund af coronapandemien og problemer med at rekruttere nye kvalificerede medarbejdere, men arbejdet er kommet i gang, og Medicinrådets sekretariat arbejder blandt andet på at ændre struktur, så man i højere grad får skilt arbejdet med behandlingsvejledninger fra sagsbehandlingen i forbindelse med vurdering af nye lægemidler, fortæller Steen Werner Hansen, som  er godt tilfreds med Danske Regioners nye initiativ. 

“Hele initiativet foregår nu i samarbejde med Danske Regioner, der nu lægger en konsulentgennemgang oveni, og på den måde håber vi at få vendt hver en sten, for vi har kun ét fælles mål, og det er at leve op til målsætningerne,” siger han. 

Konsulentfirmaet skal blandt andet undersøge, om de skemaer, som medicinalvirksomhederne skal indlevere med deres ansøgninger, kan gøres enklere, så der ikke er helt så meget vejledningsarbejde forbundet med selve ansøgningen for sekretariatet. Samtidig skal det undersøges, om Medicinrådet med et enklere ansøgningsskema også hurtigere vil kunne afvise ansøgninger, hvor virksomhederne ikke lever op til kravene. En mulighed, der vil frigive tid til af behandle de korrekt udfyldte ansøgninger, fortæller Steen Werner Hansen.

Målsætningen for behandling af sager om vurdering af nye lægemidler var oprindeligt 12 uger, hvilket svarer til 84 dage. Det nåede Medicinrådet nogenlunde det første år, det eksisterede. Året efter steg den gennemsnitlige sagsbehandlingstid imidlertid en smule, og i 2020, hvor Danmark blev ramt af corona, steg sagsbehandlingstiden med flere uger. Siden januar 2021 har målsætningen været 16 ugers sagsbehandlingstid (112 dage), men samme år kom man op på en gennemsnitlig behandlingstid på 130 dage, og problemet toppede, da Medicinrådet i 2021 foretog den første vurdering efter den nye metodehåndbog. Den vurdering tog næsten 160 dage og altså næsten dobbelt så lang tid, som målsætningen tilsiger.

Efterfølgende sager har dog ikke taget lige så lang tid, og Steen Werner Hansen er fortrøstningsfuld i forhold til at indfri målet om en gennemsnitlig sagsbehandling på 16 uger. 

“Jeg kan se, at der er flere og flere sager, der begynder at nærme sig målsætningen. Det er lige tidligt nok at konkludere noget, men det er i hvert fald ikke sådan, at sagsbehandlingstiderne bare bliver længere og længere,” siger han.

Del artikler