Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Psykiatrieksperter fra hele landet skal afdække forløb før Field´s-skyderi

Hvad gik forud for, at en psykisk syg mand 3. juli gik ind i Field’s og skød omkring sig, så tre personer døde, og flere blev såret? Kunne psykiatrien have gjort noget anderledes, så det ikke var sket?

Det skal en task force med psykiatrieksperter fra hele landet nu finde ud af, og Region Hovedstaden har bedt psykiatridirektør i Region Nordjylland Tina Gram Larsen stå i spidsen for task forcen, som skal foretage en dybdegående faglig afdækning af forløbet i Region Hovedstadens Psykiatri forud for skyderiet. 

Afdækningen skal også omfatte eventuelle utilsigtede hændelser, klager og lignende i den del af Region Hovedstadens Psykiatri, som den formodede gerningsmand har haft kontakt til.

”Det er vigtigt, at vi får kompetent hjælp udefra, både fra andre regioner og fra en kapacitet som forpersonen for Dansk Psykiatrisk Selskab, professor Merete Nordentoft”, siger Peter Westermann (SF), formand for social- og psykiatriudvalget i Region Hovedstaden.

”I en så alvorlig sag som denne, er der brug for friske, faglige øjne på den måde, tingene har været gjort. Det giver større mulighed for at se, hvilke forbedringer, der kan bidrage til en bedre behandling af mennesker med psykiske lidelser,” siger han.

Task forcen venter at kunne afrapportere til september 2022. Afdækningen må forventes at indeholde patientoplysninger, der ikke vil kunne offentliggøres. Det vil derimod den del af afrapporteringen, der handler om, hvorvidt noget kunne have været håndteret anderledes og bør føre til ændringer i gældende praksis. Den del vil have fokus på generelle arbejdsgange og instrukser/retningslinjer i Region Hovedstadens Psykiatri og vil kunne offentliggøres.

”Hændelsen i Fields i juli er både alvorlig og ufatteligt tragisk. Derfor kan vi ikke bare lade den passere, uden at vi grundigt får undersøgt, om vi indenfor psykiatrien kunne have gjort noget anderledes. Det er ikke sikkert, at vi altid kan forhindre ulykkelige situationer som denne, men vi er nødt til at se på vores egen indsats forud for hændelsen og se hvilke erfaringer, som vi kan lære af, så vi i fremtiden minimerer risikoen for at noget lignende sker igen,” siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (Soc).

Parallelt med Task Force-arbejdet har Region Hovedstadens Psykiatri iværksat en grundig patientsikkerhedsanalyse af forløbet, ligesom de har kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed, der overordnet har ansvaret for danskernes patientsikkerhed.

 

Fakta - Region Hovedstaden udpeger følgende til task forcen:

  • Lægefaglig direktør i psykiatrien, Region Nordjylland, Tina Gram Larsen (formand)
  • Lægefaglig vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Ida Hageman
  • Forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab, professor overlæge Merete Nordentoft
  • Lægefaglig vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland, Søren Bredkjær
  • Direktør i Center for Sundhed, Region Hovedstaden, Charlotte Hosbond
   Tack forcen vil også bestå af eksterne parter samt relevante myndigheder

 

 

Relateret artikel

Del artikler