Det er denne røde drone fra Rigitech, med et vingefang på 2,8 meter, som fløj jomfruturen fra Svendborg til Ærø.

Den første sundheds-drone i Danmark har været på arbejde

Mandag formiddag fløj en drone fra Svendborg til Ærø for at hente en blodprøve. Det er første gang, at en sundhedsdrone går på vingerne i Danmark i andet end en test.

Transporttiden for blodprøver fra patienter på de danske øer kan være lang, og det kan forsinke behandlingen, og derfor er det tanken, at droner skal blive sygehusenes udvidede rørpostsystem, og det skal både være billigere og hurtigere at fragte bl.a. blodprøver og medicin. Ruten fra Svendborg til Ærø og tilbage er på i alt 50 kilometer, og dronens transporttid på 40 minutter er langt hurtigere end med bil og færge. Alene sejlturen mellem Svendborg og Ærø tager fem kvarter hver vej. 

Derudover kan dronerne flyve døgnet rundt, mens færgerne kun sejler et vist antal gange om dagen.

På længere sigt er det planen, at også medicin og udstyr skal transporteres mellem sygehuse, laboratorier, lægehuse, plejehjem og hjemmeplejen. Helt i tråd med regeringens nye sundhedsreform kan ordningen udvides til mindre øer eller områder, der ligger langt fra et hospital og dermed bringe sundhedsvæsenet ud til patienten.

Sundhedsdronerne har dermed potentiale til at sikre hurtigere og bedre behandling, fortæller Bjarne Dahler-Eriksen, der er lægelig direktør på OUH.

"Det er et stort fokusområde for os at skåne patienter – især særligt sårbare – for at bruge tid på transport og ventetid, så de i stedet kan få taget prøver hjemme eller i nærheden af hjemmet. I dag er vi afhængige af de faste tider til biltransport og færge, men sundhedsdronerne gør det muligt at få prøver til analyse på meget kortere tid, så vi i fremtiden kan sikre korrekt behandling hurtigere til fordel både for sundhedsvæsenet, men selvfølgelig først og fremmest for patienterne," siger han.

Tid er ofte en afgørende faktor, og også her kan droner i fremtiden spille en livsvigtig rolle. Det være sig i forbindelse med ulykker, hvor hurtig adgang til blod kan betyde forskellen på liv og død, men også i forbindelse med infektioner, hvor hurtigere svar giver bedre behandling. En anden fremtidig mulighed er at levere medicin direkte til patienterne, så de ikke behøver hente dyr specialmedicin på sygehuset.

Projektleder fra Syddansk Universitet (SDU), Kjeld Jensen, siger, at sundhedsdronernes indtog i sundhedsvæsenet betyder en ny æra. Og dronerne vil kunne flyve på trods af fly i luften.

"Det er exceptionelt i europæisk sammenhæng, at vi flyver med dronerne uden at lukke luftrummet ned. Sammen med Naviair, Unifly og Trafikstyrelsen har vi på SDU udviklet en metode til at tracke helikoptere og fly, så vi kan manøvrere uden om dem. Flyveledelsen hos Naviair kan på deres skærme se, når en droneflyvning er i gang og vil agere hvis f.eks. en redningshelikopter har brug for luftrummet. Vi har banet vejen for, at det kan lade sig gøre," fortæller Kjeld Jensen.

Bag projektet står et partnerskab bestående af OUH, Falck, Holo, Unifly, Scandinavian Avionics og SDU.

Én af de kommercielle aktører i projektet er mobilitetsvirksomheden Holo, der sammen med Falck er operatør på flyvningerne, og her lyder det fra administrerende direktør, Christian Bering Pedersen, at virksomheden principielt set er klar til at udbyde servicen med det samme.

"Der er med dette projekt blevet fjernet nogle barrierer i forbindelse med droneflyvning, som betyder, at vi nu kan tilbyde en transportservice via drone til mange forskellige formål. Projektet har vist vejen for fragt med droner," siger Christian Bering Pedersen, der også er formand for styregruppen bag Healthdrone- projektet.

Sundhedsdronerne skulle efter planen have indtaget det sydfynske luftrum i 2021. Coronapandemien forsinkede planen. 

 

 

Relateret artikel

Tags: droner

Like eller del denne artikel